Intencje Szwadronów Kwiecień 2022

1 kwietnia 2022

Przez pobożne odmawianie Różańca tajemnice życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa mogą stać się częścią naszego codziennego życia. A kiedy centralne tajemnice wiary staną się częścią naszej codzienności, wtedy już nic nie będzie w stanie oderwać nas od Boga i zepchnąć z drogi świętości.

 Leon XIII (1810-1903)

  Modlitwa świętego Bernarda

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno na Pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

Królowo Różańca Świętego módl się za nami.
Królowo Apostołów módl się za nami.
Królowo Polski módl się za nami.

We wspólnych intencjach prośmy pokornie i ufnie:

O potrzebne łaski I światło dla Papieża Franciszka.
O potrzebne łaski dla biskupa Tadeusza i Wiesława.
O zdrowie, siły i błogosławieństwo dla biskupa Zbigniewa w posłudze w nowej diecezji.
O świętość i odwagę, a także potrzebne łaski dla ks. Krzysztofa oraz księży opiekunów oddziałów.
O dobre owoce trwającego synodu i światło Ducha Świętego dla zaangażowanych w jego prace.
O błogosławieństwo dla parafii i księży proboszczów goszczących nasze oddziały.
O pobożność dla kleryków GSD oraz gorliwość w formacji.
O dobre przygotowanie i owocne przeżycie dla dzieci i młodzieży przygotowującej się do przyjęcia I Komunii Św. i Bierzmowania.
O potrzebne łaski i zdrowie dla wszystkich braci i członków ich rodzin.
O wiarę świętą, aby się rozwijała w naszych rodzinach i naszym kraju, aby przetrwała w następnych pokoleniach Polaków.
O siły, radość i pokój w niesieniu krzyża cierpienia dla „cichych” braci.
O wytrwałość dla braci, którzy w dniu 23 stycznia podjęli roczną krucjatę trzeźwości od alkoholu.
O rozwiązanie wszystkich problemów zdrowotnych i materialnych braci.
O zakończenie wojny na Ukrainie oraz jej niepodległość od Rosji.
O życie wieczne dla poległych w wyniku wojny.
O potrzebne siły dla obrońców Ukrainy.
O pokój i pomyślny rozwój w Polski.
O wolność i pokój oraz bezpieczny rozwój dla Białorusi.
O nawrócenie Rosji.
O rozwój Bractwa świętego Pawła i otwartość braci do aktywnego udziału w formacji.
O owocne przeżycie czasu  końcówki Wielkiego Postu, Triduum Paschalnego oraz Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Intencje.

O zdrowie dla Anny, Marty i Łukasza, oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny Kąkolewskich.
O zdrowie duchowe, fizyczne i psychiczne mojej żony, mamy, teściowej, księdza Wojciecha, ks. Krzysztofa, siostry Leokadii, diakona Andreassen, małego Igorka, Władysławy Rafflewskiej i mnie samego.
O potrzebne łaski od Boga dla wspólnot singli spotykających się w Gdańsku i Sopocie. Proszę o to by za owocowały tworzeniem się par kierujących się wartościami chrześcijańskimi.
Intencja dziękczynna za czas rekolekcji parafialnych.
Intencja o potrzebne łaski dla księży rekolekcjonistów by trud wkładany w nauki przyniósł owoc w postaci bycia lepszymi nauczanych.
O błogosławieństwo, rozwój w pracy oraz rozwój drogi zawodowej.
Intencja dziękczynna za otrzymane łaski.
O dobre zdrowie dla taty, dobrą i skuteczną rehabilitację dla niego.
O siły i dobre zdrowie dla mamy.
O wszelkie łaski, błogosławieństwo, zgodę i porozumienie w małżeństwie.
O dobry rozwój i zdrowie dla dziecka.
O szybki powrót do zdrowia dla małżonki.
O moją rodzinę żonę i dzieci, o miłość, szacunek, pokój, zdrowie.
O pokój i zgodę w rodzinie między rodzeństwem.
O mądrość dla rodziców.
O pokój na Ukrainie i na Świecie.
O jedność chrześcijan.
O siłę do codziennego nawracania i stawania się lepszym.
O siłę w pokonaniu uzależnienia od pornografii i onanizmu.
O uzdrowienie w sferze seksualnej.
O radość na każdy dzień.
O poznanie Boga przez moje rodzeństwo i szwagrów.
O powołania kapłańskie i zakonne w naszej rodzinie i parafii.
O ochronę ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
O łaskę przebaczenia sobie samemu, przełamywanie siebie w codziennych sprawach i problemach.
O uwolnienie ze zniewoleń, potrzebne dary i łaski Jezusa dla syna Damiana i jego otwarcie się na działanie i prowadzenie Ducha św. oraz rozeznanie z pomocą Bożą jego drogi.
O uwolnienie od zniewoleń, potrzebne dary i łaski Jezusa dla syna Stasia i jego otwarcie się na działanie i prowadzenie Ducha św.
O łaskę wiary, nadziei i miłości oraz ufności Jezusowi w małżeństwie, rodzinie, pracy oraz tam gdzie Jezus nas posyła.
O prowadzenie przez Pana Jezusa oraz opiekę Matki Bożej dla naszego małżeństwa, całej rodziny i o Boże dary miłości i jedności małżeńskiej, rodzinnej oraz o wiarę, pokój, zdrowie i światło Ducha św.
O siły i potrzebne łaski w życiu rodzinnym i pracy zawodowej.
O pomyślne wyniki egzaminów córki.
Dziękczynna: za pokój w ojczyźnie i domu.
O nawrócenie się mojej siostry oraz Wieśka i jego dzieci.
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Artura, Wiktorii i Michałka.
Za córkę Agatę w intencji Bogu wiadomej oraz o Dary Ducha Św. podczas jej studiów.
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mojej żony, córki i dla mnie.
O zgodę i porozumienie w małżeństwie Renaty i Wieśka.
O Boże wsparcie w mojej pracy zawodowej.
O zdrowie dla Heleny i Wioletty.
O pokój na Ukrainie.
O łaskę pełnego uzdrowienia duszy i ciała oraz ochronę przed urazami i atakami padaczki dla Łukasza, a także zdrowie dla jego rodziny.
O błogosławieństwo Boże dla Olivii i dobre przygotowanie się do I Komunii Świętej oraz obfite owoce przyjmowania Eucharystii w dalszym życiu.
O błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi dla Kamilli i Michaela.
O potrzebne łaski dla Nathana.
O życie wieczne dla Mieczysława.
O łaskę wiary dla: Asi, Moniki, Mateusza i Marty.
O potrzebne łaski, zdrowie i błogosławieństwo Boże oraz opiekę Maryi dla braci z oddziału Jasień.
O potrzebne siły i błogosławieństwo dla księdza Adama opiekuna o/Jasień.
O miłość w małżeństwach: Asi i Tomka oraz Joli i Jacka.
O zdrowie dla Zosi i Ani.
Jezu ulituj się nade mną.
O Boże błogosławieństwo, wiarę, opiekę, prowadzenie i o zdrowie dla naszych małych Rodzin, naszych bliskich, Rodziców chrzestnych krewnych, powinowatych oraz sąsiadów i współpracowników.
O rozeznanie woli Bożej dla mnie i mojej Rodziny oraz o odwagę i konsekwencję w jej wypełnianiu.
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Teściów.
O Boże błogosławieństwo, dobry rozwój i zdrowie dla Michała Sambora oraz o właściwe decyzje i prowadzenie dla nas Rodziców.
O Boże błogosławieństwo w naszej pracy i obowiązkach codziennych, abyśmy byli dobrymi pracownikami i gospodarzami.
O światło, wytrwanie i rozwój w wierze dla naszych chrześniaków i bratanic oraz całego młodego pokolenia Polaków.
O pokój na Świecie, a zwłaszcza na Ukrainie, oraz opamiętanie i nawrócenie odpowiedzialnych za wojny oraz zakończenie wszelkich wojen.
O Boże błogosławieństwo i pokój, zewnętrzny i wewnętrzny, dla Polski, oraz aby nasza Ojczyzna była Królestwem Jezusa Chrystusa i jego Bożej Matki Maryi.
O Boże błogosławieństwo, świętość, mądrość i jedność dla Kościoła, w Polsce i na Świecie, oraz dla naszego Bractwa.
O dobre przygotowanie organizacyjne oraz o dobre, błogosławione oraz owocne duchowo VI Misterium Krzyża (organizowane przez nasze Bractwo).
Dziękczynna za dostęp do bardzo drogich, innowacyjnych leków dla chorych na mukowiscydozę z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla nich i ich rodzin.
O błogosławieństwo Boże dla rodziny Kaniewskich.
O dobry przebieg ciąży, zdrowie dla żony i dzieci.
O jedność w środowisku chorych i ich rodzin.
O życie wieczne dla 27-letniej Patrycji.
O życie wieczne dla zmarłego Zdzisława.
Intencja dziękczynna za otrzymane łaski.
O miłość do Boga i bliźnich.
O zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla Kuby.
O miłość w rodzinie.
O Błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Joanny.
O Błogosławieństwo Boże dla rodziców, teściów i chrześniaków.
O zdrowie, pogodę ducha i opiekę św. Józefa dla Pawła.
O pomyślny i zgodny z Wolą Bożą przebieg spraw zawodowych.
O pomyślne i zgodne z Wolą Bożą rozwiązanie sprawy mieszkania.
O życie wieczne dla zmarłego Genka.
O dobre relacje z synem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *