Intencje Szwadronów Czerwiec 2022

1 czerwca 2022

Ileż to bólów moglibyście każdego dnia ułagodzić, odmawiając częściej Różaniec! Szczególnie gdybyście się modlili i wynagradzali za grzechy naszej Ojczyzny.

 Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia (1901-1981)

  Modlitwa świętego Bernarda

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno na Pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

Królowo Różańca Świętego módl się za nami.
Królowo Apostołów módl się za nami.
Królowo Polski módl się za nami.

We wspólnych intencjach prośmy pokornie i ufnie:

W intencji wynagradzającej za grzechy w naszej Ojczyźnie.
O opiekę Maryi Niepokalanej dla Polski i Polaków.
O potrzebne łaski i siły dla Papieża Franciszka w prowadzeniu Kościoła Świętego.
O światło Ducha Świętego dla biskupa Tadeusza i Zdzisława.
O potrzebne siły i opiekę nieustającą Maryi Niepokalanej dla ks. Krzysztofa.
O błogosławieństwo Boże dla księży opiekunów oddziałów.
O obfite owoce trwającego synodu i światło Ducha Świętego dla zaangażowanych w jego prace.
O błogosławieństwo dla księży proboszczów goszczących nasze oddziały.
O pobożność dla kapłanów i dla kleryków GSD, a dla nowo wyświęconych kapłanów o gorliwość w głoszeniu Ewangelii.
O potrzebne łaski i zdrowie dla braci i członków ich rodzin.
O gorliwą wiarę dla członków bractwa św. Pawła.
O miłość w naszych rodzinach oraz łaskę wiary dla naszej młodzieży szczególnie dla naszych dzieci.
O siły, radość i pokój w niesieniu krzyża cierpienia dla „cichych” braci.
O rozwiązanie wszystkich problemów zdrowotnych i materialnych braci.
O bezpieczny rozwój i pokój w naszej ojczyźnie.
O zakończenie wojny na Ukrainie.
O pomoc dla kościoła prześladowanego na świecie i wolność w wyznawania wiary.
Za wszystkich zaangażowanych w obronę życia nienarodzonych.

Intencje.

O zdrowie duchowe, fizyczne i psychiczne mojej żony, mamy, teściowej, księdza Wojciecha, ks. Krzysztofa, siostry Leokadii, diakona Andreassen, małego Igorka, Władysławy Rafflewskiej i mnie samego.
O łaskę przebaczenia sobie samemu, przełamywanie siebie w codziennych sprawach i problemach.
O uwolnienie ze zniewoleń, potrzebne dary i łaski Jezusa dla syna Damiana i jego otwarcie się na działanie i prowadzenie Ducha św. oraz rozeznanie z pomocą Bożą jego drogi.
O uwolnienie od zniewoleń, potrzebne dary i łaski Jezusa dla syna Stasia i jego otwarcie się na działanie i prowadzenie Ducha św.
O łaskę wiary, nadziei i miłości oraz ufności Jezusowi w małżeństwie, rodzinie, pracy oraz tam gdzie Jezus nas posyła.
O prowadzenie przez Pana Jezusa oraz opiekę Matki Bożej dla naszego małżeństwa, całej rodziny i o Boże dary miłości i jedności małżeńskiej, rodzinnej oraz o wiarę, pokój, zdrowie i światło Ducha św.
O siły i potrzebne łaski w życiu rodzinnym i pracy zawodowej.
O pomyślne zdanie egzaminów synów.
O dobry wybór szkoły córki zgodny z wolą Bożą.
Dziękczynna za rodzinę i pracę.
Za małżeństwo mojej siostry, żeby było obronione.
O siłę w cierpieniu dla rodziców.
Za wyrozumiałość dla Ani.
Za pokorę dla Arka.
O Boże błogosławieństwo, wiarę, opiekę, prowadzenie i o zdrowie dla naszych małych Rodzin, naszych bliskich, Rodziców chrzestnych, krewnych, powinowatych oraz sąsiadów i współpracowników.
O rozeznanie woli Bożej dla mnie i mojej Rodziny oraz o odwagę i konsekwencję w jej wypełnianiu.
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Teściów.
O Boże błogosławieństwo, dobry rozwój i zdrowie dla Michała Sambora oraz o właściwe decyzje i prowadzenie dla nas Rodziców.
O Boże błogosławieństwo w naszej pracy, obowiązkach i zadaniach, o siły i wytrwałość, abyśmy byli dobrymi gospodarzami i pracownikami.
O światło, wytrwanie i rozwój w wierze dla naszych chrześniaków i bratanic oraz całego młodego pokolenia Polaków.
O pokój na Świecie, a zwłaszcza na Ukrainie, oraz opamiętanie i nawrócenie odpowiedzialnych za wojny oraz zakończenie wszelkich wojen.
O Boże błogosławieństwo i pokój, zewnętrzny i wewnętrzny, dla Polski, oraz aby nasza Ojczyzna była Królestwem Jezusa Chrystusa i jego Bożej Matki Maryi.
O Boże błogosławieństwo, świętość, mądrość i jedność dla Kościoła, w Polsce i na Świecie, oraz dla naszego Bractwa.
O życie wieczne dla naszych przodków, krewnych i powinowatych oraz Ludzi z nami związanych, a zwłaszcza o życie wieczne dla mojego brata ciotecznego Bogdana.
O dobre postępy w porządkach, o dobre sąsiedztwo i właściwą pomoc oraz o Boże błogosławieństwo dla Swietłany i Daniły.
O pokój, miłość, szacunek, zrozumienie i braterstwo w naszej Rodzinie.
W intencji pielgrzymki rowerowej do Sianowa dnia 25 czerwca.
O powrót do wiary moich dzieci.
O zdrowie dla Łukasza i jego rodziny oraz by dobry Bóg łaskawie uzdrowił Cichych Braci.
O łaskę rozwiązania zmartwień i rozeznania dla Kasi.
O potrzebne łaski do przyjęcia woli Bożej w pracy oraz uczuciach.
O potrzebne łaski Ducha św. dla Ani z okazji 39 urodzin.
O łaski potrzebne do zakończenia remontu.
O stałą pracę dla Piotra oraz łaski potrzebne do Bożego prowadzenia rodziny.
O łaskę wiary i wytrwałości dla ks. Krzysztofa w nowej roli proboszcza.
W podziękowaniu za sztab Bractwa i ich pracę przez cały rok.
O potrzebne łaski dla organizatorów oraz pielgrzymów 40 Gdańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.
O spokój duszy i łaskę zbawienia dla taty.
O zdrowie i siły w trudnym czasie dla mamy.
O nawrócenie się mojej siostry oraz Wieśka i jego dzieci.
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Artura, Wiktorii i Michałka.
Za córkę Agatę w intencji Bogu wiadomej oraz o Dary Ducha Św. podczas jej studiów.
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mojej żony, córki i dla mnie.
O zgodę i porozumienie w małżeństwie Renaty i Wieśka.
O Boże wsparcie w mojej pracy zawodowej.
O zdrowie dla Heleny i Wioletty.
O pokój na Ukrainie.
W intencji dziękczynnej za otrzymane łaski.
O błogosławieństwo dla Mateusza w życiu osobistym i nowej pracy.
O pomyślne rozwiązanie problemów w firmie i wypełnienie woli Bożej.
O wiarę dla żony i dzieci.
O zdrowie dla mamy, siostry i brata.
O błogosławieństwo, rozwój w pracy oraz rozwój drogi zawodowej.
W intencji dziękczynnej za otrzymane łaski.
O siły i dobre zdrowie dla mamy.
O wszelkie łaski, błogosławieństwo, zdrowie, zgodę i porozumienie w małżeństwie.
O dobry rozwój i zdrowie dla dziecka.
O spokój duszy i łaskę zbawienia dla Marii i Bogdana.
O życie wieczne dla zmarłego Zdzisława.
Intencja dziękczynna za otrzymane łaski.
O miłość do Boga i bliźnich.
O zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla Kuby.
O miłość w rodzinie.
O Błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Joanny.
O Błogosławieństwo Boże dla rodziców, teściów i chrześniaków.
O zdrowie, pogodę ducha i opiekę św. Józefa dla Pawła.
O pomyślny i zgodny z Wolą Bożą przebieg spraw zawodowych.
O radość z pracy.
O pomyślne i zgodne z Wolą Bożą rozwiązanie sprawy mieszkania.
O życie wieczne dla zmarłego Genka.
O mocną Wiarę.
O dobre relacje z synem.
O nawrócenie Macieja,Filipa,Janiny i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
O uwolnienie z nałogów syna Łukasza, o opamiętanie i nawrócenie, pojednanie z Panem Bogiem synów Marcina i Łukasza. O uzdrowienie duszy i ciała żony Renaty, dla mnie o pokorę i posłuszeństwo Słowu Bożemu i Duchowi Świętemu, cierpliwość i wytrwałość.
Dziękczynna za podwyżkę pensji.
O błogosławieństwo Boże dla nowych zarządów dwóch stowarzyszeń.
O jedność w środowisku chorych i ich rodzin.
Za personel poradni i szpitala Polanki w Gdańsku.
O dobre decyzje związane z zakupem nieruchomości i auta.
O dobry przebieg ciąży, zdrowie dla żony i dzieci.
O łaskę Ducha św. dla mnie na każdy dzień.
O łaskę wiary dla moich synów.
W intencji mojego małżeństwa, aby każdego dnia wzrastało w komunii.
O siły do pokonania uzależnienia.
O radość i chęci do prawdziwego życia każdego dnia.
O powołania kapłańskie i zakonne w mojej rodzinie oraz parafii.
O pokój na Ukrainie.
O rozeznanie drogi zawodowej.
O godne zarobki.
O łaskę wiary dla Adama, Iny, Mirka, Eweliny, Sebastiana, Sylwka, Pauliny, Jana, Mariki, Marleny, Mariusza.
O zdrowie dla Jana.
O świętość dla naszych kapłanów.
O łaskę życia wiecznego dla zmarłych w szczególności, Stanisława, Małgorzaty, Zygmunta, Stanisławy, Mirosława, Andrzeja, Antoniego, Joanny, Piotra, Agnieszki.
Panie Jezu Chryste ulituj się nade mną.
O dobre małżeństwo dla szwagra.
O dobrą i spokojną pracę dla żony.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *