Intencje Szwadronów Październik 2022

1 października 2022

Ziarna różańca to ziarna zboża z plonu, który zbiera się gdzie indziej. Ta natarczywa modlitwa, oparta na powtarzaniu tych samych słów, jest zbliżona do języka uwielbienia, tak drogiego mistykom. Istnieje zresztą bardzo prosty sposób, aby zabezpieczyć tę modlitwę przed mechanizmem: odmówcie pierwszy paciorek za jakąś osobę; zaraz pojawi się w waszej pamięci inna, potem będzie ich dziesięć, dwadzieścia, a wtedy różaniec wyda wam się nie za długi, ale za krótki. Przekonacie się, że wasz bliźni bardzo potrzebuje waszej modlitwy.

 Andre Frossard (1915-1995)

  Modlitwa świętego Bernarda

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno na Pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

Królowo Różańca Świętego módl się za nami.
Królowo Apostołów módl się za nami.
Królowo Polski módl się za nami.

We wspólnych intencjach prośmy pokornie i ufnie:

Za cały Kościół święty.
Za Papieża Franciszka.
Za naszych biskupów: Tadeusza, Wiesława i Piotra.
Za naszego duszpasterza Bractwa św. Pawła ks. Krzysztofa Proboszcza Kościoła p.w. MBNP w Gdańsku-Brętowie.
Za księży opiekunów oddziałów.
Za kleryków GSD.
O błogosławiony rozpoczynający się nowy rok formacyjny.
O rozpowszechnienie modlitwy Różańcowej w Polsce i na świecie oraz wzrost pobożności Różańcowej.
O nowe powołania do kapłaństwa.
O łaskę wiary dla młodzieży w Polsce.
O charyzmatyczną wiarę dla braci.
O pokój i bezpieczeństwo oraz szczęśliwy rozkwit dla naszej ojczyzny.
O miłość w naszych rodzinach.
Dla braci o otwartość na natchnienia Ducha Świętego i gotowość przyjęcia jego wezwania.
O nawrócenie Rosjan i Rosji.
O zakończenie wojny na Ukrainie, pokój i szczęśliwy rozwój.
O pokój na świecie.
O zdrowie, radość serca i pokój ducha dla cichych braci.
O rozwiązanie problemów materialnych braci.

Intencje.

W intencji Rodziców i Dziadków o zdrowie, wszelkie potrzebne łask i błogosławieństwo.
W intencji tych wszystkich, którzy mają problemy finansowe i mieszkaniowe o pomoc w rozwiązaniu sytuacji.
W intencji Ewy i Pawła o wzajemną miłość, jedność i zdrowie psychiczne i fizyczne.
W intencji dzieci o Boża opiekę oraz w intencji rodziców aby byli dobrymi opiekunami i nauczycielami.
W intencji nauczycieli i tych wszystkich, którzy nas kształtowali, wychowywali, opiekowali się.
O zesłanie Ducha Świętego na liderów PJJ i jedność wśród Polaków.
O prowadzenie i o Ducha Św. dla moich dzieci w tym roku szkolnym.
O uzdrowienie córki.
O pomyślne leczenie dla siostry i mamy.
W intencji mojego małżeństwa.
O uwolnienie ze zniewoleń, potrzebne dary i łaski Jezusa dla syna Damiana i jego otwarcie się na działanie i prowadzenie Ducha św. oraz rozeznanie z pomocą Bożą jego drogi.
O uwolnienie od zniewoleń, potrzebne dary i łaski Jezusa dla syna Stasia i jego otwarcie się na działanie i prowadzenie Ducha św.
O łaskę wiary, nadziei i miłości oraz ufności Jezusowi w małżeństwie, rodzinie, pracy oraz tam gdzie Jezus nas posyła.
O prowadzenie przez Pana Jezusa oraz opiekę Matki Bożej naszego małżeństwa, całej rodziny i o Boże dary miłości i jedności małżeńskiej, rodzinnej oraz o wiarę, pokój, zdrowie i światło Ducha św.
O błogosławieństwo, siły i potrzebne łaski w życiu rodzinnym i pracy oraz rozwój drogi zawodowej.
O łaskę przebaczenia sobie samemu, przełamywanie siebie w codziennych sprawach i problemach.
O łaskę rozeznania woli Bożej.
O Boże prowadzenie i opiekę Matki Bożej dla pewnej osoby.
O nawrócenie się mojej siostry oraz Wieśka i jego dzieci.
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Artura, Wiktorii i Michałka.
Za córkę Agatę w intencji Bogu wiadomej oraz o Dary Ducha Św. podczas jej studiów.
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mojej żony, córki i dla mnie.
O zgodę i porozumienie w małżeństwie Renaty i Wieśka.
O Boże wsparcie w mojej pracy zawodowej.
O zdrowie dla Heleny i Wioletty.
O pokój na Ukrainie.
W intencji dziękczynnej za otrzymane łaski.
O siły i dobre zdrowie dla mamy.
O wszelkie łaski, błogosławieństwo, zdrowie, zgodę i porozumienie w małżeństwie.
O dobry rozwój i zdrowie dla dziecka.
O spokój duszy i łaskę zbawienia dla Jerzego, Bogdana i Marii.
O błogosławieństwo, rozwój w pracy oraz rozwój drogi zawodowej.
O zdrowie dla rodziny Łukasza i siły do rehabilitacji dla niego oraz Boże łaski w czasie choroby dla Łukasza.
O zdrowie dla Anny, Marty i Łukasza, oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny Kąkolewskich.
O pomoc w sprawie problemów z pracą Marty.
O dobre przygotowania córki do sakramentu bierzmowania i korzystanie z innych sakramentów.
O wytrwałość na drodze abstynencji od alkoholu.
Dziękczynna za rodzinę i pracę.
O uzdrowienie żony Renaty.
O opamiętanie nawrócenie i pojednanie z Panem Bogiem synów Marcina i Łukasza.
O uwolnienie z nałogów Łukasza, podjęcie pracy.
O pokorę i posłuszeństwo Słowu Bożemu i Duchowi Świętemu dla mnie.
Panie Jezu proszę pomóż mi.
O powrót do wiary moich dzieci.
O pomoc niepełnosprawnym.
O dobry przebieg ciąży, zdrowie dla żony i dzieci.
O dobry poród i odpowiednie warunki do niego.
O dobrą współpracę z personelem medycznym na końcówce ciąży.
O dobre rozwiązanie sprawy z zakupem mieszkania.
O powrót do zdrowia pana Wiesława po rozległym udarze mózgu i siły dla całej jego rodziny.
O dar potomstwa dla Marysi i Darka.
O dobre owoce Procesji Różańcowej 16.10.22 z Bazyliki św Brygidy do Bazyliki Mariackiej.
O złagodzenie objawów nerwicy, myśli obsesyjnych i lęków dla Jarka.
O zdrowie duchowe, fizyczne i psychiczne mojej żony, mamy, teściowej, księdza Wojciecha, ks. Krzysztofa, siostry Leokadii, diakona Andreassen, Roberta Dominiaka, małego Igorka, Władysławy Rafflewskiej i mnie samego.
O zdrowie, potrzebne siły oraz radość ducha i spokój serca dla mamy Zosi.
O zdrowie dla rodzeństwa: Ani i Jacka.
O łaskę wiary dla dzieci: Moniki, Mateusza i Marty oraz dzieci adoptowanych duchowo.
O łaskę wiary dla żony Asi.
O błogosławieństwo i potrzebne łaski dla córek chrzestnych: Magdaleny i Olivi.
O potrzebne łaski i siły dla ks. Adama i ks. Kazimierza.
O pokorę i wytrwałość w dobrych postanowieniach.
O mądrość dla rządzących w Polsce i dar przezwyciężenia problemów spowodowanych wojną i polityką UE.
O nadzieję dla znękanych wojną braci na Ukrainie.
O nawrócenie zatwardziałych grzeszników.
O pomyślne rozwiązanie wszystkich problemów w pracy żony.
O zgodę w rodzinie.
O życie wieczne dla zmarłych Czesławy i Zdzisława.
Intencja dziękczynna za otrzymane łaski.
O miłość do Boga i bliźnich.
O zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla Kuby.
O miłość w małżeństwie i rodzinie.
O Błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Joanny.
O Błogosławieństwo Boże dla rodziców, teściów i chrześniaków.
O zdrowie, pogodę ducha i opiekę św. Józefa dla Pawła.
O pomyślny i zgodny z Wolą Bożą przebieg spraw zawodowych.
O radość z pracy.
O pomyślne i zgodne z Wolą Bożą rozwiązanie sprawy mieszkania.
O pogodę ducha i zdrowie dla mamy.
O mocną wiarę.
O dobre relacje z synem.
O łaskę mocnej wiary dla syna.
O dar życia dla córki.
O zdrowie dla zony.
O dar rozeznania dot. przyszłości rodzinnej i zawodowej, pokory, mądrości dla mnie.
O uzdrowienie duchowe brata i bratowej i ich stanięcie w prawdzie o sobie z uwzględnieniem Jego Miłosierdzia.
O zdrowie dla mamy, brata i bratowej i teściów.
O dar wiary i odnalezienia Jezusa Chrystusa, przyjęcia Prawdy o Jego Zmartwychwstaniu przez szwagra i szwagierkę i ich dzieci.
O odkrycie bogactwa jednego, apostolskiego Kościoła katolickiego dla całej rodziny z obojga stron.
O ukojenie zranień mojego chrześniaka i jego siostry, który przeżywa zło rozwodu swoich rodziców.
O zgodne z wolą Bożą decyzje dot. przyszłości (kierunku rozwoju) dla syna i córki.
O moc w znoszeniu ucisków.
Za naszych nieprzyjaciół.
W pozostałych intencjach, o których wie Pan Bóg.
W podziękowaniu za wszystkie Łaski i dary, które już otrzymaliśmy.
O zdrowie dla mojej żony i bliskość w naszym małżeństwie.
O pokój duszy zmarłej mamy p.Ireneusza oraz o siły i żywą wiarę w życie wieczne dla niego i całej rodziny.
W intencji opieki nad bardzo chorującą mamą Sylwii oraz Miłość i Boży Pokój w jej rodzinie – szczególnie z mężem i dziećmi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *