Intencje Szwadronów Styczeń 2023

1 stycznia 2023

Najświętsza Maryja Dziewica w czasach, w których żyjemy, nadała tej modlitwie szczególną wartość. Niezależnie od tego z jakimi problemami się borykamy: stałymi bądź tymczasowymi, czy dotyczą życia publicznego czy prywatnego, każdy z nich może rozwiązać różaniec. Nie ma trudności, która nie zostałaby wyjaśniona przez tę modlitwę.

 święta Łucja dos Santos z Fatimy

  Modlitwa świętego Bernarda

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno na Pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

Królowo Różańca Świętego módl się za nami.
Królowo Apostołów módl się za nami.
Królowo Polski módl się za nami.

Na początku nowego roku we wspólnych intencjach pokornie prosimy:

O potrzebne łaski i siły dla Papieża Franciszka w prowadzeniu Kościoła Świętego.
O światło Ducha Świętego dla biskupa Tadeusza oraz biskupów pomocniczych.
O wytrwałość i potrzebne siły dla ks. Krzysztofa i księży opiekunów oddziałów.
O błogosławieństwo dla księży proboszczów goszczących nasze oddziały.
O pobożność dla kapłanów i dla kleryków GSD.
O potrzebne łaski i zdrowie dla braci i członków ich rodzin.
O gorliwą wiarę dla członków bractwa św. Pawła.
O miłość w naszych rodzinach oraz łaskę wiary dla naszej młodzieży szczególnie dla naszych dzieci.
O siły, radość i pokój w niesieniu krzyża cierpienia dla „cichych” braci.
O rozwiązanie wszystkich problemów zdrowotnych i materialnych braci.
O bezpieczny rozwój i pokój w naszej ojczyźnie.
O pokój na Ukrainie i szybkie zakończenie wojny.
O pomoc dla kościoła prześladowanego na świecie i wolność w wyznawania wiary.

Intencje.

O rozwiązanie problemów we firmie.
O rychłe znalezienie dobrej pracy, z której mógłby utrzymać rodzinę przez syna Tomka, któremu wkrótce urodzi się córka.
O szczęśliwe donoszenie ciąży przez Klaudię i szczęśliwy poród dla niej i dziecka i aby dziecko było zdrowe i pogodne, wolne od chorób, które mają jej rodzice i rodzina.
O prawdziwą wiarę dla syna Łukasza, dobrą religijną żonę dla niego, aby był szczęśliwy jako mąż, ojciec i w pracy.
O nawrócenie i prawdziwą wiarę dla Marty.
Za zdrowie mojej córki Agaty, siostry Ali i mamy Wandy.
Dziękczynna za wszystkie łaski otrzymane w całym 2022 roku.
O zdrowie duchowe, fizyczne i psychiczne mojej żony, mamy, teściowej, księdza Wojciecha, ks. Krzysztofa, siostry Leokadii, diakona Andreassen, Roberta Dominiaka, małego Igorka, Władysławy Rafflewskiej i mnie samego.
O łaskę zdrowia dla Łukasza i jego rodziny.
O zdrowie dla Anny, Marty i Łukasza, oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny Kąkolewskich.
O nawrócenie się mojej siostry oraz Wieśka i jego dzieci. 
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Artura, Wiktorii i Michałka.
Za córkę Agatę w intencji Bogu wiadomej oraz o Dary Ducha Św. podczas jej studiów.
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mojej żony, córki i dla mnie.
O zgodę i porozumienie w małżeństwie Renaty i Wieśka.  
O Boże wsparcie w mojej pracy zawodowej.
O zdrowie dla Heleny i Wioletty.
O pokój na Ukrainie.
W intencji dziękczynnej za otrzymane łaski.
O siły i dobre zdrowie dla mamy.
O wszelkie łaski, błogosławieństwo, zdrowie, zgodę i porozumienie w małżeństwie.
O dobry rozwój i zdrowie dla dziecka.
O spokój duszy i łaskę zbawienia dla Jerzego, Bogdana i Marii.
O błogosławieństwo, rozwój w pracy oraz rozwój drogi zawodowej.
O Boże błogosławieństwo, wiarę, opiekę, prowadzenie i o zdrowie dla naszych małych Rodzin, naszych bliskich, Rodziców chrzestnych, krewnych, powinowatych oraz sąsiadów i współpracowników.
O rozeznanie woli Bożej dla mnie i mojej Rodziny oraz o odwagę, siłę i konsekwencję w jej wypełnianiu.
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i ogarnięcie dla Teściów.
O Boże błogosławieństwo, dobry rozwój i zdrowie, znalezienie i dostanie się do właściwej szkoły dla Michała Sambora, oraz o właściwe decyzje i prowadzenie dla nas Rodziców.
O Boże błogosławieństwo w naszej pracy, obowiązkach i zadaniach, o siły i wytrwałość, abyśmy byli dobrymi gospodarzami i pracownikami.
O światło, wytrwanie i rozwój w wierze dla naszych chrześniaków i bratanic oraz całego młodego pokolenia Polaków.
O pokój na Świecie, a zwłaszcza na Ukrainie, oraz opamiętanie i nawrócenie odpowiedzialnych za wojny oraz zakończenie wszelkich wojen.
O Boże błogosławieństwo i pokój, zewnętrzny i wewnętrzny, dla Polski, oraz aby nasza Ojczyzna była Królestwem Jezusa Chrystusa i jego Bożej Matki Maryi.
O Boże błogosławieństwo, świętość, mądrość i jedność dla Kościoła, w Polsce i na Świecie, oraz dla naszego Bractwa.
O życie wieczne dla naszych przodków, krewnych i powinowatych oraz Ludzi z nami związanych.
O postępy w porządkach i naprawach oraz o dobre zarządzanie w naszym gospodarstwie.
O dobre decyzje, znalezienie swojego miejsca oraz o Boże błogosławieństwo i prowadzenie dla Swietłany i Daniły. 
O pokój, miłość, szacunek, zrozumienie i braterstwo w naszej Rodzinie.
O postępy i rozwój w Modlitwie, Wierze, Nadziei i Miłości, dla nas Braci i naszych Rodzin. 
O życie wieczne dla Papieża Benedykta XVI.
O Ducha Świętego i mądrość bożą, w prowadzeniu Kościoła Świętego, dla Papieża Franciszka.
Boże Ojcze w imię Jezusa proszę pomóż mi.
O uwolnienie ze zniewoleń, potrzebne dary i łaski Jezusa dla syna Damiana i jego otwarcie się na działanie i prowadzenie Ducha św. oraz rozeznanie z pomocą Bożą jego drogi.
O uwolnienie od zniewoleń, potrzebne dary i łaski Jezusa dla syna Stanisława i jego otwarcie się na działanie i prowadzenie Ducha św.
O łaskę wiary, nadziei i miłości oraz ufności Jezusowi w małżeństwie, rodzinie, pracy oraz tam gdzie Jezus nas posyła.
O prowadzenie przez Pana Jezusa oraz opiekę Matki Bożej naszego małżeństwa, całej rodziny i o Boże dary miłości i jedności małżeńskiej, rodzinnej oraz o wiarę, pokój, zdrowie i światło Ducha św.
O błogosławieństwo, siły i potrzebne łaski w życiu rodzinnym i pracy oraz rozwój drogi zawodowej.
O łaskę przebaczenia sobie samemu, przełamywanie siebie w codziennych sprawach i problemach.
O łaskę rozeznania woli Bożej w moim życiu, małżeństwie i rodzinie.
O Boże prowadzenie oraz opiekę Matki Bożej dla bliskiej mi osoby.
O złagodzenie objawów nerwicy, myśli obsesyjnych i lęków dla Jarka.
O życie wieczne dla zmarłych Czesławy i Zdzisława.
Intencja dziękczynna za otrzymane łaski.
O miłość do Boga i bliźnich.
O zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla Kuby.
O miłość w małżeństwie i rodzinie.
O zdrowie w rodzinie.
O Błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Joanny.
O Błogosławieństwo Boże dla rodziców, teściów i chrześniaków.
O zdrowie, pogodę ducha i opiekę św. Józefa dla Pawła.
O pomyślny i zgodny z Wolą Bożą przebieg spraw zawodowych.
O radość z pracy.
O pomyślne i zgodne z Wolą Bożą rozwiązanie sprawy mieszkania.
O pogodę ducha i zdrowie dla mamy.
O mocną wiarę.
O dobre relacje z synem.
O łaskę mocnej wiary dla syna.
O uleczenie z choroby.
O Dary Ducha Świętego w wychowaniu dzieci dla mnie i żony.
O uchronienie dzieci Patryka i Mateusza od złych wpływów mediów i kolegów.
O Intronizację Jezusa na Króla Polski i przyjęcie Jego praw.
O dar wiary dla Macieja,Filipa i Janiny.O ulgę w cierpieniu dla Stefani.
O odnowienie wzajemnej miłości małżeńskiej.
O łaskę wiary i nawrócenia dla moich dzieci i powrót do sakramentów świętych.
O miłość w rodzinie.
O czystość relacji córki z chłopakiem.
O uzdrowienie wszelkich zranień dzieci w relacji z tatą.
O światło i dary Ducha Świętego potrzebne dla córek do utrzymania się na studiach oraz dla syna potrzebne do utrzymania się w liceum. 
O łaskę zdrowia dla żony i dzieci. 
O światło i dary Ducha św. potrzebne do wypełniania obowiązków w pracy oraz o ochronę przed błędami a także o poprawne relacje z przełożonymi i współpracownikami z pracy.
O łaskę nieba dla zmarłych naszych rodzin.
O łaskę nieba dla wszystkich dusz cierpiących w czyśćcu.
W podziękowaniu za 39 lat życia.
O siły i usunięcie strachu przed zabiegiem dla Kasi.
Za uwolnienie od nałogu nieczystości.
Za podjęcie Bożej decyzji w sprawie krucjaty alkoholowej.
O opiekę oraz uwolnienie od bólu dla Eli.
O prowadzenie Ducha św. w podejmowanych decyzjach w styczniu.
O wytrwałość w modlitwie dla Krystiana.
O potrzebne Dary Ducha Św. dla Agnieszki i Piotra, oraz Mirka i Agnieszki.
O szybki powrót do pełnej sprawności po urazie kolana dla Moniki.
O pogłębienie więzi małżeńskiej i wzajemną miłość w mojej rodzinie.
O łaskę wiary i pragnienie uczestnictwa w życiu sakramentalnym dla żony.
O potrzebne łaski i rozwój duchowy dla mnie.
O powrót dzieci do uczestnictwa w życiu sakramentalnym kościoła.
O rozwiązanie problemów finansowych i pomyślność w firmie.
O pomyślne rozwiązanie konfliktów i sporów.
O cierpliwe znoszenie niepowodzeń.
O potrzebne łaski i siły do działania dla księdza Kazimierza.
O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla księdza Adama.
O potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże dla braci z oddziału na Jasieniu.
O szybki powrót do pełnej sprawności po urazie kolana dla Moniki.
O pogłębienie więzi małżeńskiej i wzajemną miłość w mojej rodzinie.
O łaskę wiary i pragnienie uczestnictwa w życiu sakramentalnym dla żony.
O potrzebne łaski i rozwój duchowy dla mnie.
O powrót dzieci do uczestnictwa w życiu sakramentalnym kościoła.
O rozwiązanie problemów finansowych i pomyślność w firmie.
O pomyślne rozwiązanie konfliktów i sporów.
O cierpliwe znoszenie niepowodzeń.
O potrzebne łaski i siły do działania dla księdza Kazimierza.
O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla księdza Adama.
O potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże dla braci z oddziału na Jasieniu.
O zdrowie dla teściowej i wyleczenie z nowotworu.
O błogosławieństwo dla mojej rodziny, żony i synów.
O trzeźwość i łaskę uwolnienia od nałogu, dla mnie i moich współbraci.
O łaskę wiary dla mojego rodzeństwa, szwagrów, bratowych.
O zdrowie dla rodziców i teściów.
O poukładanie drogi zawodowej i finansowej.
O świętość kapłanów z naszej parafii, diecezji, kraju i świata.
O łaskę dobrego przeżycia Komunii św. przez mojego syna Stasia, o łaskę wiary dla niego.
O błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Bractwa i Kapłanów odpowiedzialnych za bractwo.
O pokój na Ukrainie, w Polsce i na świecie. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *