Intencje Szwadronów marzec 2023

1 marca 2023

Z pewnością Różaniec, z rozmyślaniem Życia i Męki Jezusa Chrystusa, jest bardzo przyjemny naszemu Panu i Najświętszej Dziewicy i bardzo skuteczny, by otrzymać każdą łaskę, i dlatego możemy go odmawiać także za nas, jak za tych, którzy się nam polecają oraz za cały Kościół. Uciekajmy się więc do nabożeństwa Różańca w każdej naszej potrzebie, a otrzymamy na pewno to, o co poprosimy Boga odnośnie naszego zbawienia.

 Opat Blosius (1568-1646)

  Modlitwa świętego Bernarda

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno na Pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

Królowo Różańca Świętego módl się za nami.
Królowo Apostołów módl się za nami.
Królowo Polski módl się za nami.

W ufnej i pokornej modlitwie wspólnie prosimy:

O potrzebne łaski i siły dla Papieża Franciszka w prowadzeniu Kościoła Świętego.
O światło Ducha Świętego dla biskupa Tadeusza oraz biskupów pomocniczych: Wiesława i Piotra.
O błogosławieństwo Boże i obfite łaski, a także potrzebne siły dla księdza Krzysztofa Ławrukajtisa.
O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla księży opiekunów oddziałów.
O błogosławieństwo dla księży proboszczów goszczących nasze oddziały.
O pobożność dla kapłanów i dla kleryków GSD.
O światło Ducha Świętego dla młodzieży przygotowującej się na przyjęcie sakramentu Bierzmowania.
O obfite błogosławieństwo dla braci zaangażowanych w prace Sztabu.
O potrzebne łaski i zdrowie dla braci i członków naszych rodzin.
O wytrwałość dla braci, którzy przyjęli krucjatę.
O gorliwą wiarę i gorliwość w służbie bliźnim dla członków bractwa św. Pawła.
O miłość w naszych rodzinach oraz łaskę wiary dla naszej młodzieży szczególnie dla naszych dzieci.
O siły, radość i pokój w niesieniu krzyża cierpienia dla „cichych” braci.
O rozwiązanie wszystkich problemów zdrowotnych i materialnych braci.
O potrzebne łaski dla wszystkich braci zaangażowanych w przygotowanie rekolekcji Wielkopostnych.
O liczne uczestnictwo w rekolekcjach wielkopostnych w dniach 6-8 III 2023 braci z naszej wspólnoty i zaproszonych mężczyzn.
O owoce tegorocznych rekolekcji wielkopostnych organizowanych przez Bractwo.
O gotowość i gorliwość mężczyzn w głoszeniu ewangelii i świadczeniu o Chrystusie w codziennym życiu.
O bezpieczny rozwój i pokój w naszej ojczyźnie.
O zakończenie wojny w Ukrainie i łaskę przebaczenia dla pokrzywdzonych skutkami działań wojennych.
O nawrócenie Rosji i zaprzestanie głoszenia fałszywych idei w tym kraju.
O życie wieczne dla tych, którzy stracili życie w wyniku trzęsienia ziemi w Syrii i Turcji oraz o powrót do zdrowia dla poszkodowanych.
O swobodę wyznawania wiary w Chrystusa na świecie.

Intencje.

O łaskę zdrowia dla Łukasza i jego rodziny.
O łaskę przemiany serca, serdeczność i gotowość w pomocy potrzebującym.
O szczęśliwy przebieg operacji biodra i szybki powrót do pełnej sprawności ruchowej.
O wytrwałość i zdecydowanie w podjętych postanowieniach.
O łaskę wiary dla żony i dzieci: Moniki, Mateusza, Marty oraz córki chrzestnej Olivii.
O światło Ducha Świętego.
O zdrowie ciała i pogodę ducha dla mamy Zosi, Ani i Jacka.
O pojednanie w rodzinie Joli i Jacka.
O potrzebne łaski i siły dla Księdza Kazimierza i Księdza Adama.
O błogosławieństwo Boże w firmie i pracy zawodowej oraz o terminową spłatę zobowiązań.
O łaskę wiary i pragnienie przyjęcia Chrztu Świętego dla Calvina.
O uwolnienie ze zniewoleń, potrzebne dary i łaski Jezusa dla syna Damiana i jego otwarcie się na działanie i prowadzenie Ducha św. oraz rozeznanie jego drogi z pomocą Bożą.
O uwolnienie od zniewoleń, potrzebne dary i łaski Jezusa dla syna Stanisława i jego otwarcie się na działanie i prowadzenie Ducha św.
O łaskę przebaczenia sobie samemu, przełamywanie siebie w codziennych sprawach i problemach.
O łaskę rozeznania woli Bożej w moim życiu, małżeństwie i rodzinie.
O błogosławieństwo, siły i potrzebne łaski w życiu rodzinnym i pracy oraz rozwój drogi zawodowej.
O łaskę wiary, nadziei i miłości oraz ufności Jezusowi w małżeństwie, rodzinie, pracy oraz tam gdzie Jezus nas posyła.
O prowadzenie przez Pana Jezusa oraz opiekę Matki Bożej naszego małżeństwa, całej rodziny i o Boże dary miłości i jedności małżeńskiej, rodzinnej oraz o wiarę, pokój, zdrowie i światło Ducha św.
O Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i uleczenie ran bliskiej mi osoby.
O łaskę zdrowia dla mojej córki, siostry i mamy.
O łaskę uzdrowienia dla siostrzenicy Amelki.
Za małżeństwo przyjaciela Wojtka.
O nawrócenie Macieja, Filipa i Janiny.
O nawrócenie się mojej siostry oraz Wieśka i jego dzieci.
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Artura, Wiktorii i Michałka.
Za córkę Agatę w intencji Bogu wiadomej oraz o Dary Ducha Św. podczas jej studiów.
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mojej żony, córki i dla mnie.
O zgodę i porozumienie w małżeństwie Renaty i Wieśka.
O Boże wsparcie w mojej pracy zawodowej.
O zdrowie dla Heleny i Wioletty.
O pokój na Ukrainie.
W intencji dziękczynnej za otrzymane łaski.
O siły i dobre zdrowie dla mamy.
O wszelkie łaski, błogosławieństwo, zdrowie, zgodę i porozumienie w małżeństwie.
O dobry rozwój i zdrowie dla dziecka.
O spokój duszy i łaskę zbawienia dla Jerzego, Bogdana i Marii.
O błogosławieństwo, rozwój w pracy oraz rozwój drogi zawodowej.
O odnowienie wzajemnej miłości małżeńskiej.
O łaskę wiary i nawrócenia dla moich dzieci i powrót do sakramentów świętych.
O miłość w rodzinie.
O czystość relacji córki z chłopakiem.
O uzdrowienie wszelkich zranień dzieci w relacji z tatą.
O światło i dary Ducha Świętego potrzebne dla córek do utrzymania się na studiach oraz dla syna potrzebne do utrzymania się w liceum.
O łaskę zdrowia dla żony i dzieci.
O światło i dary Ducha św. potrzebne do wypełniania obowiązków w pracy a także o poprawne relacje z przełożonymi i współpracownikami z pracy.
O łaskę nieba dla zmarłych naszych rodzin.
O łaskę nieba dla wszystkich dusz cierpiących w czyśćcu.
W intencji zdrowia dla Anny, Marty i Łukasza, oraz i błogosławieństwo dla całej rodziny Kąkolewskich i Pawłowskich.
Boże Ojcze w imię Jezusa proszę pomóż mi. Przebacz mi moje grzechy, ulecz skutki tych grzechów, uzdrów całą moją osobę. Uporządkuj moje życie, spraw bym usłyszał dobrą nowinę.
O zdrowie duchowe, fizyczne i psychiczne: mojej żony, mamy, teściowej, księdza Wojciecha, ks. Tyberiusza, siostry Leokadii, diakona Andreassen, Agnieszki i jej dziecka pod sercem, małego Igorka, Władysławy Rafflewskiej i mnie samego.
o życie wieczne dla zmarłych Czesławy i Zdzisława.
Intencja dziękczynna za otrzymane łaski.
O miłość do Boga i bliźnich.
O zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla Kuby.
O miłość i zrozumienie w małżeństwie i rodzinie.
O zdrowie w rodzinie.
O Błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Joanny.
O Błogosławieństwo Boże dla rodziców, teściów i chrześniaków.
O zdrowie, pogodę ducha i opiekę św. Józefa dla Pawła.
O pomyślny i zgodny z Wolą Bożą przebieg spraw zawodowych.
O radość z pracy.
O pomyślne i zgodne z Wolą Bożą rozwiązanie sprawy mieszkania.
O pogodę ducha i zdrowie dla mamy.
O mocną wiarę.
O dobre relacje z synem.
O łaskę mocnej wiary dla syna.
O powrót do zdrowia dla teściowej.
O dar życia i zdrowia dla córki.
O zdrowie i łatwy, krótki i spokojny poród dla żony.
O siłę i mądrość w towarzyszeniu w cierpieniu bliskich.
O dar rozeznania dot. przyszłości rodzinnej i zawodowej, pokory, mądrości dla nas wszystkich.
O odkrycie bogactwa jednego, apostolskiego Kościoła katolickiego dla całej rodziny z obojga stron.
O prowadzenie Boże i zdrowie dla wszystkich chrześniaków i o mądrość ich rodziców w prowadzeniu do Wieczności.
Za wszystkich kapłanów.
O dar rozeznania dla syna, córek i wszystkich chrześniaków i chrzesniaczki Antoniny.
O moc w znoszeniu ucisków i oddawanie ich Panu.
Za ciągłe stawaniie w prawdzie o sobie.
Za nieprzyjaciół.
W pozostałych intencjach, o których wie Pan Bóg.
O pokój na świecie, szczególnie w Ukrainie, o nawrócenie Rosji.
O święte powołania kapłańskie z naszej rodziny, parafii.
O świętość dla kapłanów.
O zdrowie dla wszystkich członków SA, AA, NA.
O uzdrowienie z mojej choroby uzależnienia.
O moje małżeństwo o Bożą obecność i prowadzenie.
O pomoc w wychowaniu synów na dobrych, wierzących, zdrowych mężczyzn.
O pomoc w znalezieniu swojego miejsca zawodowego.
O pogodę ducha na każdy dzień.
O przymnożenie, wiary, nadziei i miłości.
O zgodę w rodzinie, szczególnie między moim rodzeństwem, rodzeństwem żony, rodzicami, teściami.
O małżeństwa moich braci i siostry o Bożą opiekę.
O zdrowie dla moich bliskich.
O złagodzenie objawów nerwicy, myśli obsesyjnych i lęków dla Jarka.
O uzdrowienie mojej żony Renaty, opamiętanie, nawrócenie i pojednanie z Panem Bogiem synów Marcina i Łukasza, o pokorę i posłuszeństwo Słowu Bożemu i Duchowi Świętemu dla mnie, o opiekę i duchowe kształtowanie dla wnusi Martynki.
O siły i wsparcie na czas trudnej choroby mamy Sylwii dla całej rodziny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *