Intencje Szwadronów czerwiec 2023

1 czerwca 2023

Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka: jest modlitwą ludzkiej solidarności.

 Św. Jan Paweł II (1920-2005)

  Modlitwa świętego Bernarda

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno na Pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

Królowo Różańca Świętego módl się za nami.
Królowo Apostołów módl się za nami.
Królowo Polski módl się za nami.

We wspólnych intencjach módlmy się w ufnej i pokornej modlitwie:

O światło Ducha świętego i zdrowie dla Papieża Franciszka w przewodzeniu Kościołowi Świętemu.
O potrzebne łaski dla arcybiskupa Tadeusza oraz biskupów pomocniczych: Wiesława i Piotra.
O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla księdza Krzysztofa opiekuna naszego Bractwa.
O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla księży opiekunów oddziałów.
O wytrwałość w powołaniu dla kleryków GSD i nowo wyświęconych kapłanów.
O liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne z naszej archidiecezji.
O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla braci zaangażowanych w prace Sztabu i szkoły liderów.
O potrzebne łaski i zdrowie dla każdego z obecnych i byłych braci.
O łaskę wiary dla młodego pokolenia.
O siły, radość i pokój w niesieniu krzyża cierpienia dla „cichych” braci.
O łaskę zdrowia dla Krzysztofa Truszczyńskiego.
O uzdrowienie z choroby nowotworowej dla Piotra.
O rozwiązanie wszystkich problemów zdrowotnych i materialnych braci.
O bezpieczny rozwój i pokój w Polsce.
O pokój na Ukrainie.
O rozwój duchowości Maryjnej w Polsce.
O zachowanie wiary katolickiej w naszej ojczyźnie.
O umocnienie wiary dla wątpiących i szukających Boga.
O zaangażowanie wierzących w życie Kościoła i troskę o wspólnotę.

Intencje.

Boże Ojcze proszę pomóż mi. Przeklinam dzień swojego poczęcia. W sobie odnajduję tylko przekleństwo. W imię Jezusa, proszę, Ojcze przemień przekleństwo w błogosławieństwo.
O Boże błogosławieństwo, wiarę, opiekę, prowadzenie i o zdrowie dla naszych małych Rodzin, naszych bliskich, Rodziców chrzestnych, krewnych, powinowatych oraz sąsiadów i współpracowników.
Abyśmy byli dobrymi, mocnymi i prawdziwymi świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego.
O opiekę i wsparcie, w naszych walkach, w życiu duchowym oraz w życiu codziennym, od: Matki Bożej Maryi – Królowej Polski i Królowej Karmelu oraz Świętego Michała Archanioła, naszych Aniołów Stróżów i wszystkich Aniołów Bożych oraz Świętego Piotra, Świętego Pawła, Świętego Józefa, Świętego Jana Pawła II, Świętej Faustyny, Świętej Katarzyny i naszych świętych Patronów i opiekunów, świętych i błogosławionych karmelickich i michalickich, oraz wszystkich Świętych i Błogosławionych Pańskich.
O rozeznanie woli Bożej dla mnie i mojej Rodziny oraz o odwagę, siłę i konsekwencję w jej wypełnianiu.
O znalezienie dobrego stałego Spowiednika i Kierownika Duchowego.
O Boże błogosławieństwo, wiarę, zdrowie i ogarnięcie w gospodarstwie, dla Teściów.
O nawrócenie dla Radosława Ziemowita oraz innych ateistów i Ludzi słabej wiary w naszych rodzinach.
O Boże błogosławieństwo, dobry rozwój i zdrowie, odnalezienie się w nowej szkole dla Michała Sambora, oraz o właściwe decyzje i prowadzenie dla nas Rodziców.
O Boże błogosławieństwo w naszej pracy, obowiązkach i zadaniach, o siły i wytrwałość, abyśmy byli dobrymi gospodarzami i pracownikami.
O Boże prowadzenie w pracy zawodowej i bezpieczeństwo finansowe dla naszej Rodziny.
O światło, wytrwanie i rozwój w wierze dla naszych chrześniaków, bratanka i bratanic oraz całego młodego pokolenia Polaków.
O pokój na Świecie, a zwłaszcza na Ukrainie, oraz opamiętanie i nawrócenie odpowiedzialnych za wojny oraz zakończenie wszelkich wojen.
O Boże błogosławieństwo i pokój, zewnętrzny i wewnętrzny, dla Polski, oraz aby nasza Ojczyzna była Królestwem Jezusa Chrystusa i jego Bożej Matki Maryi.
O Boże błogosławieństwo, świętość, mądrość i jedność dla Kościoła, w Polsce i na Świecie, oraz dla naszego Bractwa.
O życie wieczne dla naszych przodków, krewnych i powinowatych oraz Ludzi z nami związanych, w tym dla Babci Eweliny i Marka K.
O postępy w porządkach i naprawach oraz o dobre zarządzanie w naszym gospodarstwie.
O pokój, miłość, szacunek, zrozumienie i braterstwo w naszej Rodzinie oraz dobre relacje z przyjaciółmi i znajomymi naszej Rodziny.
O postępy i rozwój w Modlitwie, Wierze, Nadziei i Miłości, dla nas Braci i naszych Rodzin.
O Ducha Świętego i mądrość bożą, w prowadzeniu Kościoła Świętego, dla Papieża Franciszka, hierarchów i wszystkich duszpasterzy.
Dziękczynna, za wszelkie doznane boże łaski i błogosławieństwa oraz opiekę.
Przebłagalna za wszelkie nasze grzechy, zdrady, odstępstwa i zaniedbania.
Przebłagalna za dawną sprawę Bogu wiadomą.
W intencji dziękczynnej za otrzymane łaski.
O siły i dobre zdrowie dla mamy.
O wszelkie łaski, błogosławieństwo, zdrowie, zgodę i porozumienie w małżeństwie.
O dobry rozwój i zdrowie dla dziecka.
O spokój duszy i łaskę zbawienia dla Jerzego, Bogdana i Marii.
O błogosławieństwo, rozwój w pracy oraz rozwój drogi zawodowej.
O łaskę zdrowia dla córki Agaty, siostry Ali i mamy Wandy.
Dziękczynna za otrzymane łaski dla całej mojej rodziny.
O zdrowie duchowe, fizyczne i psychiczne: mojej żony, mamy, teściowej, księdza Wojciecha, ks. Tyberiusza, siostry Leokadii, diakona Andreassen, Agnieszki i jej dziecka pod sercem, małego Igorka, Władysławy Rafflewskiej i mnie samego.
O uwolnienie ze zniewoleń, potrzebne dary i łaski Jezusa dla syna Damiana i jego otwarcie się na działanie i prowadzenie Ducha św. oraz rozeznanie jego drogi z pomocą Bożą.
O uwolnienie od zniewoleń, potrzebne dary i łaski Jezusa dla syna Stanisława i jego otwarcie się na działanie i prowadzenie Ducha św.
O łaskę akceptacji samego siebie, przebaczenia, przełamywanie siebie w codziennych sprawach i problemach.
O łaskę rozeznania woli Bożej w moim życiu, małżeństwie i rodzinie.
O błogosławieństwo, siły i potrzebne łaski w życiu rodzinnym i pracy oraz rozwój drogi zawodowej.
O łaskę wiary, nadziei i miłości oraz ufności Jezusowi w małżeństwie, rodzinie, pracy oraz tam gdzie Jezus nas posyła.
O prowadzenie przez Pana Jezusa oraz opiekę Matki Bożej naszego małżeństwa, całej rodziny i o Boże dary miłości i jedności małżeńskiej, rodzinnej oraz o wiarę, pokój, zdrowie i światło Ducha św.
O Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i uleczenie ran bliskiej mi osoby.
O nawrócenie się mojej siostry oraz Wieśka i jego dzieci.
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Artura, Wiktorii i Michałka.
Za córkę Agatę w intencji Bogu wiadomej oraz o Dary Ducha Św. podczas jej studiów.
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mojej żony, córki i dla mnie.
O zgodę i porozumienie w małżeństwie Renaty i Wieśka.
O Boże wsparcie w mojej pracy zawodowej.
O zdrowie dla Heleny, Wioletty i Zosi.
O pokój na Ukrainie.
O siłę i wytrwałość dla naszych dzieci, aby trwały w prawdzie i honorze.
O zdrowie i pomoc dla tych, którzy z powodu choroby sami nie mogą sobie poradzić.
O łaskę pełnego uzdrowienia duszy i ciała oraz ochronę przed urazami i atakami padaczki dla Łukasza, a także zdrowie dla jego rodziny.
O nawrócenie Macieja,Filipa i Janiny.
W intencji zmarłych rodziców Elżbiety i Mariana o zbawienie ich dusz.
W intencji brata Leszka o zdrowiw dla niego i zgodę w jego rodzinie.
O łaski Ducha Świętego dla Karoliny i Waldka.
O odnowienie wzajemnej miłości małżeńskiej przez moc Sakramentu małżeństwa.
O łaskę wiary i nawrócenia dla dorastających i dorosłych dzieci przez moc przyjętych Sakramentów (chrztu / I komunii / bierzmowania).
O miłość w rodzinie.
O uzdrowienie wszelkich zranień we wzajemnych relacjach w rodzinie.
Za syna o światło Ducha św. w poszukiwaniu własnej drogi życiowej i motywację do nauki.
O potrzebne łaski dla syna do nauki w liceum i dla córek do zdawania kolokwiów, zaliczeń i egzaminów na studiach.
O łaskę zdrowia dla żony i dzieci.
O dary Ducha św. potrzebne w pracy a także o dobre relacje z przełożonymi i współpracownikami.
O łaskę nieba dla zmarłych z naszych rodzin oraz dusz cierpiących w czyścu.
O uwolnienie od poglądów sprzecznych z Dekalogiem oraz od wszelkich ideologii, głoszonych przez organizacje popierające działania sprzeczne z nauką Kościoła katolickiego.
O wyleczenie z ciężkiej choroby teściowej.
O światło Ducha Świętego w rozwiązaniu trudnych spraw duchowych i zawodowych.
O łaskę wiary dla dzieci i ich partnerów oraz córek chrzestnych.
O dobre przygotowanie do sakramentu małżeństwa dla Moniki i Calvina.
O łaskę zdrowia dla Włodzimierza.
O potrzebne łaski i siły dla księży: Andrzeja, Gerarda i Kazimierza.
O pogłębienie więzi i miłość małżeńską.
Proszę o łaskę ofiarnej służby i pokorę oraz wyobraźnie miłosierdzia.
O pomyślne przeprowadzenie odbiorów budynku klasztoru w Suchej Hucie.
O życie wieczne dla zmarłych Czesławy i Zdzisława.
Intencja dziękczynna za otrzymane łaski.
O miłość do Boga i bliźnich.
O zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla Kuby.
Omiłość i zrozumienie w małżeństwie i rodzinie.
O zdrowie w rodzinie.
O Błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Joanny.
O Błogosławieństwo Boże dla rodziców, teściów i chrześniaków.
O zdrowie, pogodę ducha i opiekę św. Józefa dla Pawła.
O pomyślny i zgodny z Wolą Bożą przebieg spraw zawodowych.
O radość z pracy.
O pomyślne i zgodne z Wolą Bożą rozwiązanie sprawy mieszkania.
O pogodę ducha i zdrowie dla mamy.
O mocną wiarę.
O dobre relacje z synem.
O łaskę mocnej wiary dla syna.
O prawidłowy rozwój ciąży i szczęśliwy poród dla Agaty i jej dzieciątka.
O zdrowie, pocieszenie i błogosławieństwo Boże dla Janusza i Danuty.
O nawrócenie i uzdrowienie dla Bartłomieja.
O nawrócenie dla Michała.
O błogosławieństwo Boże dla Uli i Pawła.
O błogosławieństwo Boże dla Agaty i Grzegorza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *