Intencje Szwadronów sierpień 2023

1 sierpnia 2023

W niebie mamy Matkę, Maryję Pannę. Jest naszym przewodnikiem i powodem do radości. Módlcie się do Niej. Módlcie się na różańcu, gdyż wtedy będzie zawsze z wami, będzie was osłaniała i wam pomagała

 Święta Matka Teresa z Kalkuty (1910-1997)

  Modlitwa świętego Bernarda

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno na Pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

Królowo Różańca Świętego módl się za nami.
Królowo Apostołów módl się za nami.
Królowo Polski módl się za nami.

We wspólnych intencjach módlmy się w ufnej i pokornej modlitwie:

Za Papieża Franciszka o potrzebne łaski i siły w posłudze Kościołowi Świętemu.
Za naszą archidiecezję z jej pasterzami: Tadeuszem, Wiesławem, Piotrem oraz za wszystkich kapłanów, zakonnice i zakonników o siły dla nich w posłudze naszemu Kościołowi i potrzebującym braciom.
O liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne w naszej archidiecezji.
O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla księdza Krzysztofa opiekuna naszego Bractwa.
O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla księży opiekunów oddziałów.
O wytrwałość w powołaniu dla kleryków GSD i nowo wyświęconych kapłanów.
O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla braci zaangażowanych w prace Sztabu i szkoły liderów.
O potrzebne łaski i zdrowie dla każdego z obecnych i byłych braci.
O łaskę wiary dla młodego pokolenia Polaków.
O miłość do Sakramentów: Pokuty i Eucharystii dla wierzących.
O nawrócenie i łaskę pokuty dla tych co odwrócili się od Kościoła.
O zaangażowanie wiernych szczególnie młodego pokolenia w życie parafialne.
O udane wakacje i szczęśliwy wypoczynek dla nas i naszych bliskich.
O siły, radość i pokój w niesieniu krzyża cierpienia dla „cichych” braci.
O potrzebne łaski dla Krzysztofa Truszczyńskiego.
O uzdrowienie z choroby nowotworowej dla Piotra.
O miłość w naszych rodzinach.
O zażegnanie wszelkich problemów: rodzinnych, zawodowych i zdrowotnych Braci.
Za prześladowanych chrześcijan o łaskę wytrwałości i niezałamywanie się w wierze w Chrystusa.
Za wszystkie męskie wspólnoty naszej archidiecezji o gorliwe świadczenie o Chrystusie.
O błogosławieństwo i pomyślność dla naszej ojczyzny.
O siły i wytrwałość w drodze trzeźwości dla zmagających się z uzależnieniami szczególnie od alkoholu.
O trzeźwość w naszej ojczyźnie.

Intencje.

O odnowienie wzajemnej miłości małżeńskiej przez moc Sakramentu małżeństwa.
O łaskę wiary i nawrócenia dla dorastających i dorosłych dzieci przez moc przyjętych Sakramentów (chrztu / I komunii / bierzmowania).
O miłość w rodzinie.
O uzdrowienie wszelkich zranień we wzajemnych relacjach w rodzinie.
Za syna o światło Ducha św. w poszukiwaniu własnej drogi życiowej i motywację do nauki.
O potrzebne łaski, siły i dary dla córki do przygotowania się i zaliczenia ostatniego egzaminu na studiach.
O łaskę zdrowia dla żony i dzieci.
O dary Ducha św. potrzebne w pracy a także o dobre relacje z przełożonymi i współpracownikami.
O łaskę nieba dla zmarłych z naszych rodzin oraz dusz cierpiących w czyścu.
O uwolnienie od poglądów sprzecznych z Dekalogiem oraz od wszelkich ideologii, głoszonych przez organizacje popierające działania sprzeczne z nauką Kościoła katolickiego.
Za Krzysztofa który doznał udaru, o wszelkie łaski i powrót do pełnego zdrowia.
O zgodę w rodzinie.
O głęboko religijne, zgodne z wolą Bożą przeżycie żałoby dla osoby w rodzinie.
O nawrócenie się mojej siostry oraz Wieśka i jego dzieci.
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Artura, Wiktorii i Michałka.
Za córkę Agatę w intencji Bogu wiadomej oraz o Dary Ducha Św. podczas jej studiów.
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mojej żony, córki i dla mnie.
O zgodę i porozumienie w małżeństwie Renaty i Wieśka.
O Boże wsparcie w mojej pracy zawodowej.
O zdrowie dla Heleny, Wioletty i Zosi.
O pokój na Ukrainie.
W intencji Ewy i dziecka, które nosi w sobie o zdrowie oraz dobry rozwój.
W intencji Pawła o pokorę, cierpliwość, siłę do pracy nas sobą oraz o to aby był dobry mężem i ojcem.
W intencji Ewy i Pawła o wzajemną miłość, szacunek oraz w intencji syna Kazia.
W intencji Ani i Daniela oraz córeczki Dominiki o wszelkie potrzebne łaski oraz błogosławieństwo w nowym miejscu zamieszkania i sprawach zawodowych.
W intencji babci Gieni i Gosi o zdrowie, pogodę ducha oraz potrzebne błogosławieństwo.
W intencji trzeźwości narodu.
Za kapłanów, osoby konsekrowane oraz świeckich zaangażowanych w Kościele.
O zdrowie duchowe, fizyczne i psychiczne: mojej żony, mamy, teściowej, księdza Wojciecha, ks. Tyberiusza, siostry Leokadii wraz z siostrami Dominikankami, diakona Andreassen, Agnieszki i Jacka wraz nowo narodzoną Ulą, małego Igorka, Władysławy Rafflewskiej i mnie samego.
Dziękczynienie Bogu Najwyższemu za utrzymanie pracy.
O wypełnienie się woli Bożej w życiu o. Augustyna.
O bezpieczne wakacje.
O łaskę zdrowia dla córki, mamy i siostry.
Dziękczynną w podziękowaniu za pomyślne wyniki egzaminów i rekrutacji.
O uwolnienie ze zniewoleń, potrzebne dary i łaski Jezusa dla syna Damiana i jego otwarcie się na działanie i prowadzenie Ducha św. oraz rozeznanie jego drogi z pomocą Bożą.
O uwolnienie od zniewoleń, potrzebne dary i łaski Jezusa dla syna Stanisława i jego otwarcie się na działanie i prowadzenie Ducha św.
O łaskę akceptacji samego siebie, przebaczenia, przełamywanie siebie w codziennych sprawach i problemach.
O łaskę rozeznania woli Bożej w moim życiu, małżeństwie i rodzinie.
O błogosławieństwo, siły i potrzebne łaski w życiu rodzinnym i pracy oraz rozwój drogi zawodowej.
O łaskę wiary, nadziei i miłości oraz ufności Jezusowi w małżeństwie, rodzinie, pracy oraz tam gdzie Jezus nas posyła.
O prowadzenie przez Pana Jezusa oraz opiekę Matki Bożej naszego małżeństwa, całej rodziny i o Boże dary miłości i jedności małżeńskiej, rodzinnej oraz o wiarę, pokój, zdrowie i światło Ducha św.
O Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i uleczenie ran bliskiej mi osoby.
O łaskę pełnego uzdrowienia duszy i ciała oraz ochronę przed urazami i atakami padaczki dla Łukasza, a także zdrowie dla jego rodziny.
O nawrócenie Macieja ,Filipa oraz Janiny.
W intencji dziękczynnej za otrzymane łaski.
O siły i dobre zdrowie dla mamy.
O wszelkie łaski, błogosławieństwo, zdrowie, zgodę i porozumienie w małżeństwie.
O dobry rozwój i zdrowie dla dziecka.
O spokój duszy i łaskę zbawienia dla Jerzego, Bogdana i Marii oraz Kazimierza.
O błogosławieństwo, rozwój w pracy oraz rozwój drogi zawodowej.
O uzdrowienie z nerwicy dla Jarka.
O moje małżeństwo, potrzebne łaski, znalezienie wspólnej drogi wiary, prowadzenie Ducha św.
Za moich synów, o mądrość w ich wychowaniu.
O zgodę i wzajemny szacunek w rodzinie.
Za moich Rodziców i Teściów.
Za moją działalności gospodarczą, abym zapewnił byt rodzinie.
Za wspólnotę SA.
O pogodę ducha w codzienności, światłość Ducha Św.
O pokój w Polsce, w Ukrainie i na świecie.
O powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii, rodziny, diecezji i Polski,
W intencji Bractwa św. Pawła.
O Boże błogosławieństwo, wiarę, opiekę, prowadzenie i o zdrowie dla naszych małych Rodzin, naszych bliskich, Rodziców chrzestnych, krewnych, powinowatych oraz sąsiadów i współpracowników.
Abyśmy byli dobrymi, mocnymi i prawdziwymi świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego.
O opiekę i wsparcie, w naszych walkach, w życiu duchowym oraz w życiu codziennym, od: Matki Bożej Maryi – Królowej Polski i Królowej Karmelu oraz Świętego Michała Archanioła, naszych Aniołów Stróżów i wszystkich Aniołów Bożych oraz Świętego Piotra, Świętego Pawła, Świętego Józefa, Świętego Jana Pawła II, Świętej Faustyny, Świętej Katarzyny i naszych świętych Patronów i opiekunów, świętych i błogosławionych karmelickich i michalickich, oraz wszystkich Świętych i Błogosławionych Pańskich.
O rozeznanie woli Bożej dla mnie i mojej Rodziny oraz o odwagę, siłę i konsekwencję w jej wypełnianiu.
O znalezienie dobrego stałego Spowiednika i Kierownika Duchowego.
O Boże błogosławieństwo, wiarę, zdrowie i ogarnięcie w gospodarstwie, dla Teściów.
O nawrócenie dla Radosława Ziemowita oraz innych ateistów i Ludzi słabej wiary w naszych rodzinach
O Boże błogosławieństwo, dobry rozwój i zdrowie, odnalezienie się w nowej szkole dla Michała Sambora, oraz o właściwe decyzje i prowadzenie dla nas Rodziców.
O Boże błogosławieństwo w naszej pracy, obowiązkach i zadaniach, o siły i wytrwałość, abyśmy byli dobrymi gospodarzami i pracownikami.
O boże prowadzenie w pracy zawodowej i bezpieczeństwo finansowe dla naszej Rodziny.
O światło, wytrwanie i rozwój w wierze dla naszych chrześniaków, bratanka i bratanic oraz całego młodego pokolenia Polaków.
O pokój na Świecie, a zwłaszcza na Ukrainie, oraz opamiętanie i nawrócenie odpowiedzialnych za wojny oraz zakończenie wszelkich wojen.
O Boże błogosławieństwo i pokój, zewnętrzny i wewnętrzny, dla Polski, oraz aby nasza Ojczyzna była Królestwem Jezusa Chrystusa i jego Bożej Matki Maryi.
O Boże błogosławieństwo, świętość, mądrość i jedność dla Kościoła, w Polsce i na Świecie, oraz dla naszego Bractwa.
O życie wieczne dla naszych przodków, krewnych i powinowatych oraz Ludzi z nami związanych, w tym dla Babci Eweliny i Marka K.
O postępy w porządkach i naprawach oraz o dobre zarządzanie w naszym gospodarstwie.
O pokój, miłość, szacunek, zrozumienie i braterstwo w naszej Rodzinie oraz dobre relacje z przyjaciółmi i znajomymi naszej Rodziny.
O postępy i rozwój w Modlitwie, Wierze, Nadziei i Miłości, dla nas Braci i naszych Rodzin.
O Ducha Świętego i mądrość bożą, w prowadzeniu Kościoła Świętego, dla Papieża Franciszka, hierarchów i wszystkich duszpasterzy.
Dziękczynna, za wszelkie doznane boże łaski i błogosławieństwa oraz opiekę.
Przebłagalna za wszelkie nasze grzechy, zdrady, odstępstwa i zaniedbania.
Przebłagalna za dawną sprawę Bogu wiadomą.
O błogosławione, dobre, udane i bezpieczne wakacje dla naszej Rodziny.
O nawrócenie Macieja, Filipa i Janiny.
O życie wieczne dla zmarłych Czesławy i Zdzisława.
Intencja dziękczynna za otrzymane łaski.
O miłość do Boga i bliźnich.
O zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla Kuby.
O miłość i zrozumienie w małżeństwie i rodzinie.
O zdrowie w rodzinie.
O Błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Joanny.
O Błogosławieństwo Boże dla rodziców, teściów i chrześniaków.
O zdrowie, pogodę ducha i opiekę św. Józefa dla Pawła.
O pomyślny i zgodny z Wolą Bożą przebieg spraw zawodowych.
O radość z pracy.
O pomyślne i zgodne z Wolą Bożą rozwiązanie sprawy mieszkania.
O pogodę ducha i zdrowie dla mamy.
O mocną wiarę.
O dobre relacje z synem.
O łaskę mocnej wiary dla syna.
O wiarę, nadzieję i miłość dla rodziny.
Boże Ojcze proszę pomóż mi. Przemień przekleństwo w błogosławieństwo, przemień frustrację we wdzięczność. Uwolnij mnie od moich nałogów i zniewoleń. Uporządkuj moje życie.
W intencji zdrowia Anny, Marty i Łukasza, oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny Kąkolewskich.
O pomoc w należytym wypełnianiu obowiązków, zdrową atmosferę w pracy.
O odnowienie wzajemnej miłości małżeńskiej przez moc Sakramentu małżeństwa.
O łaskę wiary i nawrócenia dla dorastających i dorosłych dzieci przez moc przyjętych Sakramentów (chrztu / I komunii / bierzmowania).
O miłość w rodzinie.
O uzdrowienie wszelkich zranień we wzajemnych relacjach w rodzinie.
Za syna o światło Ducha św. w poszukiwaniu własnej drogi życiowej i motywację do nauki,
O potrzebne łaski, siły i dary dla córki do przygotowania się i zaliczenia ostatniego egzaminu na studiach.
O łaskę zdrowia dla żony i dzieci.
O dary Ducha św. potrzebne w pracy a także o dobre relacje z przełożonymi i współpracownikami.
O łaskę nieba dla zmarłych z naszych rodzin oraz dusz cierpiących w czyścu.
O uwolnienie od poglądów sprzecznych z Dekalogiem oraz od wszelkich ideologii, głoszonych przez organizacje popierające działania sprzeczne z nauką Kościoła katolickiego.
Za teścia o pomyślną operację i powrót do zdrowia.
O zdrowie i pomoc dla tych, którzy z powodu choroby nie mogą egzystować samodzielnie.
O miłość i gorliwą wiarę.
O wiarę dla dzieci.
O zdrowie i łaskę wiary dla Asi.
O miłość w mojej rodzinie.
O miłość w rodzinie Moniki i Calvina.
O przyjęcie wiary katolickiej i chrzest dla Calvina.
O błogosławieństwo Boże i miłość dla rodziny: Kamilli, Michała, Nathana i Olivii.
O znalezienie dobrej pracy dla Mateusza.
O dobre wybory dla Mateusza i Marty.
O rozwiązanie problemów finansowych w firmie.
O cud wyzdrowienia z choroby nowotworowej Alka Szachowicza oraz o nawrócenie go i pojednanie z Bogiem.
Za Łukasza i Martę w intencji Bogu wiadomej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *