Intencje Szwadronów wrzesień 2023

1 września 2023

Odmawiajcie gorliwie Różaniec.

 Słowa Matki Bożej w Gietrzwałdzie w 1877 r.

  Modlitwa świętego Bernarda

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno na Pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

Królowo Różańca Świętego módl się za nami.
Królowo Apostołów módl się za nami.
Królowo Polski módl się za nami.

We wspólnych intencjach módlmy się w ufnej i pokornej modlitwie:

O potrzebne łaski i zdrowie dla Papieża Franciszka w prowadzeniu Kościoła Świętego.
O światło Ducha Świętego dla arcybiskupa Tadeusza oraz biskupów pomocniczych: Wiesława i Piotra.
O błogosławieństwo Boże i obfite łaski, a także potrzebne siły dla księdza Krzysztofa Ławrukajtisa.
O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla księży opiekunów oddziałów.
O błogosławieństwo dla księży proboszczów goszczących nasze oddziały.
O pobożność dla kapłanów i dla kleryków GSD.
O liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne.
O obfite błogosławieństwo dla braci zaangażowanych w prace Sztabu i szkoły liderów.
O owocny rozpoczynający się nowy rok formacyjny.
O potrzebne łaski i zdrowie dla braci i członków naszych rodzin.
O głęboką wiarę dla nas i naszych bliskich, szczególnie młodego pokolenia.
O siły, radość i pokój w niesieniu krzyża cierpienia dla „cichych” braci.
O rozwiązanie wszystkich problemów zdrowotnych i materialnych braci.
O bezpieczny rozwój i pokój w naszej ojczyźnie.
O pokój na świecie i zakończenie konfliktów zbrojnych szczególnie na Ukrainie.
O cud nawrócenia Rosji.
O wytrwałość w znoszeniu prześladowań dla chrześcijan na świecie.
O łaskę wiary dla wszystkich oziębłych chrześcijan szczególnie nam bliskich.

Intencje.

O łaskę zdrowia dla córki Agaty, mamy Wandy i siostry Alicji.
Dziękczynna za łaskę zdrowia dla Marcina.
Dziękczynna za otrzymane łaski dla całej rodziny.
O nawrócenie się mojej siostry oraz Wieśka i jego dzieci.
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Artura, Wiktorii i Michałka.
Za córkę Agatę w intencji Bogu wiadomej oraz o Dary Ducha Św. podczas jej studiów.
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mojej żony, córki i dla mnie.
O zgodę i porozumienie w małżeństwie Renaty i Wieśka.
O Boże wsparcie w mojej pracy zawodowej.
O zdrowie dla Heleny, Wioletty i Zosi.
O pokój na Ukrainie.
O łaskę pełnego uzdrowienia duszy i ciała oraz ochronę przed urazami i atakami padaczki dla Łukasza, a także zdrowie dla jego rodziny.
O zdrowie duchowe, fizyczne i psychiczne: mojej żony, mamy, teściowej, księdza Wojciecha, ks. Tyberiusza, sióstr Dominikanek, diakona Andreassen, Agnieszki i Jacka wraz nowo narodzoną Ulą, małego Igorka, Władysławy Rafflewskiej i mnie samego.
O pomyślne rozpoczęcie nauki dla synów w nowym roku szkolnym.
O przemianę serca i przełamanie wad charakteru u Łukasza.
O dobrą pracę.
W intencji zdrowia Anny, Marty i Łukasza, oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny Kąkolewskich.
Boże Ojcze, proszę, przemień chorobę w zdrowie. Przemień frustrację we wdzięczność. Przemień przekleństwo w błogosławieństwo.
O opamiętanie, nawrócenie, pojednanie z Panem Bogiem synów Marcina i Łukasza.
O opiekę i duchowe kształtowanie wnuczki Martynki, o uzdrowienie duszy i ciała żony Renaty.
W intencji dziękczynnej za otrzymane łaski.
O siły i dobre zdrowie dla mamy.
O dobre zdrowie, siły i cierpliwość dla małżonki.
O wszelkie łaski, błogosławieństwo, zdrowie, zgodę i porozumienie w małżeństwie.
O dobry rozwój i zdrowie dla dziecka.
O spokój duszy i łaskę zbawienia dla Jerzego, Bogdana i Marii oraz Kazimierza.
O błogosławieństwo, rozwój w pracy oraz rozwój drogi zawodowej.
O uwolnienie ze zniewoleń, potrzebne dary i łaski Jezusa dla syna Damiana i jego otwarcie się na działanie i prowadzenie Ducha św. oraz rozeznanie jego drogi z pomocą Bożą.
O uwolnienie od zniewoleń, potrzebne dary i łaski Jezusa dla syna Stanisława i jego otwarcie się na działanie i prowadzenie Ducha św.
O łaskę akceptacji samego siebie, przebaczenia sobie, przełamywanie siebie w codziennych sprawach i problemach.
O łaskę rozeznania woli Bożej w moim życiu, małżeństwie i rodzinie.
O łaskę wiary, nadziei i miłości oraz ufności Jezusowi w małżeństwie, rodzinie, pracy oraz tam gdzie Jezus nas posyła.
O prowadzenie przez Pana Jezusa oraz opiekę Matki Bożej naszego małżeństwa, całej rodziny i o Boże dary miłości i jedności małżeńskiej, rodzinnej oraz o wiarę, pokój, zdrowie i światło Ducha św.
O błogosławieństwo, siły i potrzebne łaski w pracy oraz rozwój drogi zawodowej żony i mojej.
O nawrócenie Macieja,Filipa,Janiny
O uzdrowienie z nerwicy dla Jarka.
O uzdrowienie z choroby nowotworowej i zakrzepicy Aleksego i nawrócenie go i pojednanie z Bogiem
W intencji Łukasza, aby zawrócił ze złej drogi ,o nawrócenie go i prawdziwą wiarę dla niego oraz za intencje, które odmawiam w koronce i różańcu jego dotyczące.
O nawrócenie Marty, aby stała się praktykującą katoliczką i żyła z Bogiem.
O zdrowie i prawidłowy rozwój wnuczki Natalii, a w szczególności o brak problemów z oczami i wzrokiem.
Za zdrowie psychiczne i fizyczne i błogosławieństwo naszej rodziny.
O życie wieczne dla zmarłych Czesławy i Zdzisława.
Intencja dziękczynna za otrzymane łaski.
O miłość do Boga i bliźnich.
O zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla Kuby.
O miłość i zrozumienie w małżeństwie i rodzinie.
O zdrowie w rodzinie.
O Błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Joanny.
O Błogosławieństwo Boże dla rodziców, teściów i chrześniaków.
O zdrowie, pogodę ducha i opiekę św. Józefa dla Pawła.
O pomyślny i zgodny z Wolą Bożą przebieg spraw zawodowych.
O radość z pracy.
O pomyślne i zgodne z Wolą Bożą rozwiązanie sprawy mieszkania.
O pogodę ducha i zdrowie dla mamy.
O mocną wiarę.
O dobre relacje z synem.
O łaskę mocnej wiary dla syna.
O wiarę, nadzieję i miłość dla rodziny.
O zdrowie i pomoc dla tych, którzy z powodu choroby nie mogą egzystować samodzielnie.
O życie wieczne dla śp. Bożeny.
Mój Jezusie Miłosierny, Panie mój dziękuję Ci za wszystko co od Ciebie dostałem: za życie, rodzinę, zonę, dzieci, znajomych i przyjaciół, za trudne chwile, które ufam, że okażą się błogosławieństwem;
Za moich najbliższych, żeby podejmowali decyzje, które nie zakłócą ich drogi do Zbawienia;
Za osoby chore, które straciły nadzieję i oczekują śmierci o to, żeby rozsmakowały się w darach, którymi ich codziennie obdarzasz.
O łaskę głębokiej miłości do Boga.
O pogłębienie relacji i miłość w małżeństwie.
O pojednanie w małżeństwie Joli i Jacka.
O łaskę wiary dla Asi oraz Moniki, Mateusza i Marty.
O nawrócenie i chrzest dla Calivna.
O błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi dla Magdaleny i Olivii.
O zdrowie i pogodę ducha dla mamy Zosi.
O dobre relacje z rodzeństwem.
O błogosławieństwo Boże dla braci z oddziału i ich rodzin.
O rozwiązanie problemów finansowych w firmie i spłatę należności.
O otrzymanie mieszkania dla Moniki i Calvina.
O radość ducha i pociechę dla stryja Franciszka.
O miłosierdzie Boże dla zmarłych: krewnych, znajomych oraz sąsiadów.
Za mojego syna Stasia o błogosławieństwo na nowy rok szkolny, dary Ducha Świętego oraz za moją relacje z nim.
Za Ignacego i Leonka, o dary Ducha Świętego, o łaskę wiary.
O trzeźwość dla mnie i braci z SA.
O pokój ducha i życie bez lęku, o sile do oddania swojego życia i woli Bogu.
Za moje małżeństwo błogosławieństwo.
Za teściów i rodziców, oraz rodzeństwo o pokój w rodzinie i łaskę wiary.
O dary Ducha Świętego dla wszystkich uczniów w tym moich synów.
Za moją pracę, o siłę do jej wykonywania, pokój, i nie przynoszenie pracy do domu, za współpracowników.
O powołania kapłańskie z naszej rodziny, parafii, diecezji, kraju.
O pokój w Ukrainie i na Świecie.
Za naszą wspólnotę małżeńską.
O odnowienie wzajemnej miłości małżeńskiej przez moc Sakramentu małżeństwa.
O łaskę wiary i nawrócenia dla dorastających i dorosłych dzieci przez moc przyjętych Sakramentów (chrztu / I komunii / bierzmowania).
O miłość w rodzinie.
O uzdrowienie wszelkich zranień we wzajemnych relacjach w rodzinie.
Za syna o światło Ducha św. w poszukiwaniu własnej drogi życiowej i motywację do nauki,
O potrzebne łaski, siły i dary dla córki do przygotowania się i zaliczenia ostatniego egzaminu na studiach.
O łaskę zdrowia dla żony i dzieci.
O dary Ducha św. potrzebne w pracy a także o dobre relacje z przełożonymi i współpracownikami.
O łaskę nieba dla zmarłych z naszych rodzin oraz dusz cierpiących w czyśćcu.
O uwolnienie od poglądów sprzecznych z Dekalogiem oraz od wszelkich ideologii, głoszonych przez organizacje popierające działania sprzeczne z nauką Kościoła katolickiego.
Za teścia – o powrót do zdrowia.
O potrzebne łaski i zdrowie dla Papieża Franciszka w prowadzeniu Kościoła Świętego.
O światło Ducha Świętego dla arcybiskupa Tadeusza oraz biskupów pomocniczych: Wiesława i Piotra.
O błogosławieństwo Boże i obfite łaski, a także potrzebne siły dla księdza Krzysztofa Ławrukajtisa.
O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla księży opiekunów oddziałów.
O błogosławieństwo dla księży proboszczów goszczących nasze oddziały.
O pobożność dla kapłanów i dla kleryków GSD.
O liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne.
O obfite błogosławieństwo dla braci zaangażowanych w prace Sztabu i szkoły liderów.
O owocny rozpoczynający się nowy rok formacyjny.
O potrzebne łaski i zdrowie dla braci i członków naszych rodzin.
O głęboką wiarę dla nas i naszych bliskich, szczególnie młodego pokolenia.
O siły, radość i pokój w niesieniu krzyża cierpienia dla „cichych” braci.
O rozwiązanie wszystkich problemów zdrowotnych i materialnych braci.
O bezpieczny rozwój i pokój w naszej ojczyźnie.
O pokój na świecie i zakończenie konfliktów zbrojnych szczególnie na Ukrainie.
O cud nawrócenia Rosji.
O wytrwałość w znoszeniu prześladowań dla chrześcijan na świecie.
O łaskę wiary dla wszystkich oziębłych chrześcijan szczególnie nam bliskich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *