Intencje Szwadronów kwiecień 2024

1 kwietnia 2024

Przywiązanie do Różańca, jak wynika z historii Kościoła, nie tylko służyło indywidualnej pobożności, lecz stanowiło także okazję do masowych demonstracji religijnych – takich chociażby, jak zloty Krucjaty Różańca Rodzinnego. Taka manifestacja grupowej solidarności jest konieczna, by ludzie mogli umocnić w sobie ducha

 Renato Poblete (1924-2010)

  Modlitwa świętego Bernarda

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno na Pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

Królowo Różańca Świętego módl się za nami.
Królowo Apostołów módl się za nami.
Królowo Polski módl się za nami.

We wspólnych intencjach módlmy się w ufnej i pokornej modlitwie:

O światło Ducha Świętego w prowadzeniu Kościoła Świętego dla Papieża Franciszka.
O światło Ducha Świętego i potrzebne siły dla arcybiskupa Tadeusza, oraz biskupów pomocniczych: Wiesława i Piotra.
O błogosławieństwo Boże, obfite łaski i światło Ducha Świętego oraz potrzebną pomoc w budowie kościoła p.w. MB Nieustającej Pomocy w Brętowie dla ks. Krzysztofa Ławrukajtisa.
O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla księży opiekunów oddziałów.
O błogosławieństwo dla księży proboszczów goszczących nasze oddziały.
O pobożność i gorliwość dla kapłanów i dla kleryków GSD.
O liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne w naszej archidiecezji.
O obfite błogosławieństwo dla braci zaangażowanych w prace Sztabu i szkoły liderów.
O potrzebne łaski i siły w niesieniu krzyża cierpienia dla cichych braci i szczególnie dla brata Łukasza.
O rozwiązanie wszystkich problemów: zdrowotnych, rodzinnych i materialnych braci.
O gorliwość w odmawianiu różańca dla braci i naszych rodzin.
O potrzebne łaski i zdrowie dla braci i członków naszych rodzin.
O głęboką wiarę dla nas i naszych bliskich, szczególnie młodego pokolenia Polaków.
O zaangażowanie katolików w życie kościoła i ojczyzny.
O zgodę i pojednanie w naszym narodzie.
O szczęśliwy i bezpieczny rozwój Polski.
O pokój na świecie i zakończenie konfliktów zbrojnych szczególnie na Ukrainie.
O nawrócenie Rosji i opamiętanie przed przemocą wobec sąsiadów.
O rozwagę i mądrość oraz troskę o najuboższych dla sprawujących jakąkolwiek władzę na każdym szczeblu w naszej ojczyźnie.
W intencji wszystkich odpowiedzialnych za losy naszej ojczyzny, aby prawo naturalne i Boże stawiali na pierwszym miejscu.
W intencji mężczyzn dotkniętych aborcją.
O rozwój naszego bractwa oraz zaangażowanie braci w budowanie tej wspólnoty.
O rozwój męskich formacji katolickich w naszej archidiecezji oraz aktywność mężczyzn w kościele.

Intencje.

Za duszę śp. Ks. Jana Plottke.
W intencji naszego brata Darka z oddziału w Gdyni. O zdrowie i wszelkie potrzebne łaski.
O Błogosławieństwo Boże i zdrowie oraz potrzebne siły do pracy.
O zdrowie z choroby nowotworowej dla Dominiki.
O zdrowie dla córki Marty.
O łaskę wiary dla dzieci i córek chrzestnych.
O łaskę wiary dla żony, zdrowie i potrzebne siły.
O zdrowie, radość ducha i pogodę serca dla mamy Zofii.
O zdrowie dla w siostry Ani brata Jacka.
O zdrowie dla Włodzimierza.
O błogosławieństwa Bożej i potrzebne łaski dla księdza Kazimierza.
oraz księdza Andrzeja.
O zdrowie dla Anny, Marty i Łukasza, oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny Kąkolewskich.
O łaskę wiary dla Michała, Marty, Karoliny i Igora.
O wewnętrzne bogactwo i godność kobiet były szanowane we wszystkich kulturach i aby zniknęło zjawisko dyskryminacji, która przynosi tyle cierpienia w różnych częściach świata.
O rozwój duszpasterstwa singli, by jej uczestniczki i uczestnicy rozwijali się duchowo. Jednocześnie o liczne i dobre związki małżeńskie w przyszłości dla tych osób.
O zdrowie dla Janiny.
O zdrowie duchowe, fizyczne i psychiczne: mojej żony, mamy, teściowej, księdza Wojciecha, ks. Tyberiusza, sióstr Dominikanek, diakona Andreassen, małego Igorka, Władysławy Rafflewskiej, Bartłomieja Wodniak i mnie samego.
O nawrócenie się mojej siostry oraz Wieśka dzieci.
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Artura, Wiktorii, Michałka i poczętej Marysi.
Za córkę Agatę w intencji Bogu wiadomej oraz o Dary Ducha Św. podczas jej studiów.
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mojej żony, córki i dla mnie.
O zgodę i porozumienie w małżeństwie Renaty i Wieśka.
O Boże wsparcie w mojej pracy zawodowej.
O zdrowie dla Heleny, Wioletty, Tomka i Zosi.
O pokój na Ukrainie.
O łaskę pełnego uzdrowienia duszy i ciała oraz ochronę przed urazami i atakami padaczki, a także zdrowie dla mojej rodziny.
Panie Jezu, proszę, pomóż mi. Ulecz mój żołądek i jelita. Proszę o wiarę. Proszę bym nie był sam w tej rzeczywistości.
O uwolnienie ze zniewoleń, potrzebne dary i łaski Jezusa dla syna Damiana, jego otwarcie się na działanie i prowadzenie Ducha św. oraz rozeznanie jego drogi z pomocą Bożą i opiekę Maryi w trakcie zaliczeń, kolokwiów i egzaminów na studiach.
O uwolnienie od zniewoleń, potrzebne dary i łaski Jezusa dla syna Stanisława, jego otwarcie się na działanie i prowadzenie Ducha św oraz opiekę Maryi.
O łaskę akceptacji samego siebie, przebaczenia sobie, przełamywanie siebie w codziennych sprawach i problemach.
O łaskę rozeznania woli Bożej w moim życiu, małżeństwie i rodzinie.
O łaskę wiary, nadziei i miłości oraz ufności Jezusowi w małżeństwie, rodzinie, pracy oraz tam gdzie Jezus nas posyła.
O prowadzenie przez Pana Jezusa oraz opiekę Matki Bożej naszego małżeństwa, całej rodziny i o Boże dary miłości i jedności małżeńskiej, rodzinnej oraz o wiarę, pokój, zdrowie i światło Ducha św.
O błogosławieństwo, siły i potrzebne łaski w pracy oraz rozwój drogi zawodowej żony i mojej.
O Boże błogosławieństwo oraz opiekę Maryi i uleczenie ran bliskiej mi osoby.
W intencji dziękczynnej za otrzymane łaski.
O siły i dobre zdrowie dla mamy.
O dobre zdrowie, siły i cierpliwość dla małżonki.
O wszelkie łaski, błogosławieństwo, uzdrowienie, zgodę i pojednanie w małżeństwie.
O dobry rozwój i zdrowie dla dziecka.
O spokój duszy i łaskę zbawienia dla Jerzego, Bogdana i Marii oraz Kazimierza.
O błogosławieństwo, rozwój w pracy oraz rozwój drogi zawodowej.
O miłość i zrozumienie w małżeństwie i rodzinie.
O dobry przebieg ciąży i szczęśliwy poród zdrowego dziecka.
O Boże błogosławieństwo, wiarę, opiekę, prowadzenie i o zdrowie dla naszych małych Rodzin, naszych bliskich, Rodziców chrzestnych, chrześniaków i chrześniaczek, krewnych, powinowatych oraz sąsiadów i współpracowników.
Abyśmy byli dobrymi, mocnymi i prawdziwymi świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego.
O opiekę i wsparcie, w naszych walkach, w życiu duchowym oraz w życiu codziennym, od: Matki Bożej Maryi – Królowej Polski i Królowej Karmelu oraz Świętego Michała Archanioła, naszych Aniołów Stróżów i wszystkich Aniołów Bożych oraz Świętego Piotra, Świętego Pawła, Świętego Józefa, Świętego Jana Pawła II, Świętej Faustyny, Świętej Katarzyny i naszych świętych Patronów i opiekunów, świętych i błogosławionych karmelickich i michalickich, oraz wszystkich Świętych i Błogosławionych Pańskich.
O rozeznanie woli Bożej dla mnie i mojej Rodziny oraz o odwagę, siłę i konsekwencję w jej wypełnianiu.
O znalezienie dobrego stałego Spowiednika i Kierownika Duchowego.
O Boże błogosławieństwo, wiarę, uzdrowienie na duszy i ciele, rozwiązanie problemów i wyprostowanie sytuacji życiowej dla Teściów Sabiny i Tadeusza oraz całej naszej Rodziny.
O nawrócenie dla Radosława Ziemowita oraz innych ateistów i Ludzi słabej wiary w naszych rodzinach.
O Boże błogosławieństwo, dobry rozwój i zdrowie, odnalezienie się w szkole i znalezienie przyjaciół, dla Michała Sambora, oraz o właściwe decyzje, działania i prowadzenie dla nas Rodziców.
O Boże błogosławieństwo w naszej pracy, obowiązkach i zadaniach, o siły i wytrwałość, abyśmy byli dobrymi gospodarzami i pracownikami.
O Bożą opiekę i prowadzenie w pracy zawodowej i bezpieczeństwo finansowe dla naszej Rodziny.
O światło, wytrwanie i rozwój w wierze dla naszych chrześniaków i chrześniaczek, bratanka i bratanic oraz całego młodego pokolenia Polaków.
O pokój na Świecie, a zwłaszcza na Ukrainie i w Rosji, w Izraelu i w Palestynie, oraz opamiętanie i nawrócenie odpowiedzialnych za wojny oraz zakończenie wszelkich wojen.
O Boże błogosławieństwo i pokój, zewnętrzny i wewnętrzny, dla Polski, oraz aby nasza Ojczyzna była Królestwem Jezusa Chrystusa i jego Bożej Matki Maryi.
O nawrócenie dla Świata, aby uznał władzę Pana Jezusa Chrystusa i zszedł z błędnej drogi do zatracenia i zniszczenia.
O Boże błogosławieństwo, świętość, mądrość i jedność dla Kościoła, w Polsce i na Świecie, oraz dla naszego Bractwa.
O życie wieczne dla naszych Rodziców, przodków, krewnych i powinowatych oraz Ludzi z nami związanych, w tym dla Babci Eweliny oraz Krzysztofa i Marka.
O postępy w porządkach i naprawach oraz o dobre zarządzanie w naszym gospodarstwie.
O pokój, miłość, szacunek, zrozumienie i braterstwo w naszej Rodzinie oraz dobre relacje z przyjaciółmi i znajomymi naszej Rodziny.
O postępy i rozwój w Modlitwie, Wierze, Nadziei i Miłości, dla nas Braci i naszych Rodzin.
O Ducha Świętego i mądrość Bożą, w prowadzeniu Kościoła Świętego, dla Papieża Franciszka, hierarchów i wszystkich duszpasterzy oraz o jedność w Kościele.
Dziękczynna, za wszelkie doznane Boże łaski i błogosławieństwa oraz opiekę.
Przebłagalna za wszelkie nasze grzechy, zdrady, odstępstwa i zaniedbania.
Przebłagalna za dawne trudne sprawy Bogu wiadome i naprawienie szkód wyrządzonych.
O pomoc i opiekę dla tych, którzy nie potrafią radzić sobie samodzielnie.
Intencja dziękczynna za otrzymane łaski.
O życie wieczne dla zmarłych Czesławy i Zdzisława.
O miłość do Boga i bliźnich.
O zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla Kuby.
O miłość i zrozumienie w małżeństwie i rodzinie.
O zdrowie w rodzinie.
O Błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Joanny.
O Błogosławieństwo Boże dla rodziców, teściów i chrześniaków.
O zdrowie, pogodę ducha i opiekę św. Józefa dla Pawła.
O pomyślny i zgodny z Wolą Bożą przebieg spraw zawodowych.
O radość z pracy.
O pomyślne i zgodne z Wolą Bożą rozwiązanie sprawy mieszkania.
O pogodę ducha i zdrowie dla mamy.
O mocną wiarę.
O dobre relacje z synem.
O łaskę mocnej wiary dla syna.
O dobrą szkołę dla syna.
O wiarę, nadzieję i miłość dla rodziny.
O łaskę wdzięczności Bogu i innym ludziom.
O Światło Ducha Świętego i pomyślny przebieg pewnej sprawy.
O uzdrowienie z nerwicy dla Jarka.
O odnowienie wzajemnej relacji i miłości małżeńskiej przez moc Sakramentu małżeństwa
O łaskę wiary i nawrócenia dla wszystkich członków rodziny przez moc przyjętych Sakramentów.
O miłość w rodzinie.
O łaskę przebaczenia i uzdrowienie wszelkich zranień we wzajemnych relacjach w rodzinie.
Za syna o światło Ducha św. w poszukiwaniu własnej drogi życiowej i motywację do nauki,
O łaski, siły i dary Ducha Świętego dla syna w liceum oraz dla studiujących córek potrzebne do uzyskiwania pozytywnych wyników z kolejnych sprawdzianów / zaliczeń / kolokwiów i egzaminów.
O łaskę zdrowia dla żony, dzieci i teściów.
O dary Ducha św. potrzebne w pracy a także o dobre relacje z przełożonymi i współpracownikami.
O łaskę nieba dla zmarłych z naszych rodzin oraz dusz czyśćcowych.
Za kapłanów / zakonników i siostry zakonne / osoby życia konsekrowanego o świętość dla nich.
Za brata i jego partnerkę o wzajemny szacunek i miłość oraz o łaskę wiary i pomoc w wykorzystaniu posiadanych talentów i umiejętności do założenia własnej działalności.
Za siostry i braci ciotecznych obojga stron i ich rodziny, aby panowały w nich zgoda, pokój i miłość oraz trwanie w wierze przekazanej im przez rodziców.
Za teściów oraz szwagra i jego żonę o potrzebne łaski dla nich.
O głębokie duchowe przeżycie sakramentu bierzmowania dla syna.
O nawrócenie szwagra i szwagierki.

Comments are closed.