Intencje Szwadronów maj 2024

1 maja 2024

Odmawianie Różańca to nie tylko modlitwa i rozmyślanie. To jest łaska rozmyślania, łaska zrozumienia, umiłowania woli Bożej

 Anatol Kaszczuk (1912-2005)

  Modlitwa świętego Bernarda

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno na Pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

Królowo Różańca Świętego módl się za nami.
Królowo Apostołów módl się za nami.
Królowo Polski módl się za nami.

We wspólnych intencjach módlmy się w ufnej i pokornej modlitwie:

O światło Ducha Świętego w prowadzeniu Kościoła Świętego dla Papieża Franciszka.
O światło Ducha Świętego i potrzebne siły dla arcybiskupa Tadeusza, oraz biskupów pomocniczych: Wiesława i Piotra.
O błogosławieństwo Boże, obfite łaski i światło Ducha Świętego oraz potrzebną pomoc w budowie kościoła p.w. MB Nieustającej Pomocy w Brętowie dla ks. Krzysztofa Ławrukajtisa.
O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla księży opiekunów oddziałów.
O błogosławieństwo dla księży proboszczów goszczących nasze oddziały.
O pobożność i gorliwość dla kapłanów i dla kleryków GSD.
O liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne w naszej archidiecezji.
O obfite błogosławieństwo dla braci zaangażowanych w prace Sztabu i szkoły liderów.
O potrzebne łaski i siły w niesieniu krzyża cierpienia dla cichych braci i szczególnie dla brata Łukasza.
O rozwiązanie wszystkich problemów: zdrowotnych, rodzinnych i materialnych braci.
O gorliwość w odmawianiu różańca dla braci i naszych rodzin.
O potrzebne łaski i zdrowie dla braci i członków naszych rodzin.
O głęboką wiarę dla nas i naszych bliskich, szczególnie młodego pokolenia Polaków.
O zaangażowanie katolików w życie kościoła i ojczyzny.
O zgodę i pojednanie w naszym narodzie.
O szczęśliwy i bezpieczny rozwój Polski.
O pokój na świecie i zakończenie konfliktów zbrojnych szczególnie na Ukrainie.
O nawrócenie Rosji i opamiętanie przed przemocą wobec sąsiadów.
O rozwagę i mądrość oraz troskę o najuboższych dla sprawujących jakąkolwiek władzę na każdym szczeblu w naszej ojczyźnie.
W intencji wszystkich odpowiedzialnych za losy naszej ojczyzny, aby prawo naturalne i Boże stawiali na pierwszym miejscu.
W intencji mężczyzn dotkniętych aborcją.
O rozwój naszego bractwa oraz zaangażowanie braci w budowanie tej wspólnoty.
O rozwój męskich formacji katolickich w naszej archidiecezji oraz aktywność mężczyzn w kościele.

Intencje.

O pomyślne zdanie matury Hani.
O zdrowie dla Ewy, Zuzi i Jacka.
O uwolnienie ze zniewoleń, potrzebne dary i łaski Jezusa dla syna Damiana, jego otwarcie się na działanie i prowadzenie Ducha św. oraz rozeznanie jego drogi z pomocą Bożą i opiekę Maryi w trakcie zaliczeń, kolokwiów i egzaminów na studiach.
O uwolnienie od zniewoleń, potrzebne dary i łaski Jezusa dla syna Stanisława, jego otwarcie się na działanie i prowadzenie Ducha św oraz opiekę Maryi.
O łaskę akceptacji samego siebie, przebaczenia sobie, przełamywanie siebie w codziennych sprawach i problemach.
O łaskę rozeznania woli Bożej w moim życiu, małżeństwie i rodzinie.
O łaskę wiary, nadziei i miłości oraz ufności Jezusowi w małżeństwie, rodzinie, pracy oraz tam gdzie Jezus nas posyła.
O prowadzenie przez Pana Jezusa oraz opiekę Matki Bożej naszego małżeństwa, całej rodziny i o Boże dary miłości i jedności małżeńskiej, rodzinnej oraz o wiarę, pokój, zdrowie i światło Ducha św.
O błogosławieństwo, siły i potrzebne łaski w pracy oraz rozwój drogi zawodowej żony i mojej.
O Boże błogosławieństwo oraz opiekę Maryi i uleczenie ran bliskiej mi osoby.
O zdrowie duchowe, fizyczne i psychiczne: mojej żony, mamy, teściowej, księdza Wojciecha, ks. Tyberiusza, sióstr Dominikanek, diakona Andreassen, małego Igorka, Władysławy Rafflewskiej, Bartłomieja Wodniak i mnie samego.
Dziękczynna za zdane egzaminy i o znalezienie pracy w zawodzie, oraz odnalezienie miłości.
Aby siostry i bracia zakonni oraz seminarzyści wzrastali w swoim powołaniu, dobrze korzystając z formacji ludzkiej, religijnej, duchowej i wspólnotowej, dzięki czemu staną się wiarygodnymi świadkami Ewangelii.
O dobre i liczne związki małżeński w przyszłości spośród wspólnot singli.
O łaskę pełnego uzdrowienia duszy i ciała oraz ochronę przed urazami i atakami padaczki, a także zdrowie dla mojej rodziny.
O zgodę w rodzinie.
O dobry rozwój dzieci.
O nawrócenie szwagra i szwagierki.
W intencji mojej żony, moich dzieci, mamy, rodzeństwa za naszą rodzinę o Boże Błogosławieństwo w pracy, nauce, relacjach z bliźnimi, o miłość wzajemną, cierpliwość i dobre wybory życiowe.
O zdrowie i dobry rozwoj dzieci moich i wszystkich Braci.
O błogosławieństwo w pracy/działalności, dobre finanse na utrzymanie rodziny i jej rozwój/potrzeby, nawet zmiana kariery zawodowej jeśli wymagana.
W intencji dziękczynnej za otrzymane łaski.
O siły i dobre zdrowie dla mamy.
O dobre zdrowie, siły i cierpliwość dla małżonki.
O wszelkie łaski, błogosławieństwo, uzdrowienie, zgodę i pojednanie w małżeństwie.
O dobry rozwój i zdrowie dla dziecka.
O spokój duszy i łaskę zbawienia dla Jerzego, Bogdana i Marii oraz Kazimierza.
O błogosławieństwo, rozwój w pracy oraz rozwój drogi zawodowej.
O miłość i zrozumienie w małżeństwie i rodzinie.
O dobry przebieg ciąży i szczęśliwy poród zdrowego dziecka.
Z dziękczynieniem za każdą chwilę radości oraz wszelkie dary od Boga.
O łaskę cierpliwości dla Andrzeja.
Za małżeństwo Oli i Grzegorza.
Za łaskę zdrowia oraz nawrócenie dla Jacka.
O potrzebne łaski dla Cioci Asi i Eli.
O wiarę dla Kasi, Marty, Justyny, Gosi, Krzysztofa, Marty, Asi i Kasi.
O łaskę zdrowia dla Andrzeja i Krystyny.
O łaskę rozeznania w kwestii pracy.
O łaskę spotkania dobrej żony.
O potrzebne łaski dla o. Marcina, o. Michała i ks. Michała.
O nawrócenie się mojej siostry oraz Wieśka dzieci.
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Artura, Wiktorii, Michałka i poczętej Marysi.
O szczęśliwy poród.
Za córkę Agatę w intencji Bogu wiadomej oraz o Dary Ducha Św. podczas jej studiów.
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mojej żony, córki i dla mnie.
O zgodę i porozumienie w małżeństwie Renaty i Wieśka.
O Boże wsparcie w mojej pracy zawodowej.
O zdrowie dla Heleny, Wioletty, Tomka i Zosi.
O pokój na Ukrainie.
O uzdrowienie z nerwicy dla Jarka.
O pomoc i opiekę dla osób niesamodzielnych.
O zdrowie dla Anny, Marty i Łukasza, oraz błogosławieństwo dla całej rodziny Kąkolewskich.
Uzdrów mnie Panie bym się stał zdrowy.
Ratuj mnie bym doznał ratunku.

Comments are closed.