Intencje Szwadronów czerwiec 2024

1 czerwca 2024

Różaniec zapala nas miłością Chrystusa

 Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort (1673-1716)

  Modlitwa świętego Bernarda

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno na Pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

Królowo Różańca Świętego módl się za nami.
Królowo Apostołów módl się za nami.
Królowo Polski módl się za nami.

We wspólnych intencjach módlmy się w ufnej i pokornej modlitwie:

O światło Ducha Świętego w prowadzeniu Kościoła Świętego dla Papieża Franciszka.
O światło Ducha Świętego i potrzebne siły dla arcybiskupa Tadeusza, oraz biskupów pomocniczych: Wiesława i Piotra.
O błogosławieństwo Boże, obfite łaski i światło Ducha Świętego oraz potrzebną pomoc w budowie kościoła p.w. MB Nieustającej Pomocy w Brętowie dla ks. Krzysztofa Ławrukajtisa.
O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla księży opiekunów oddziałów.
O błogosławieństwo dla księży proboszczów goszczących nasze oddziały.
O pobożność i gorliwość dla kapłanów i dla kleryków GSD.
O liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne w naszej archidiecezji.
O obfite błogosławieństwo dla braci zaangażowanych w prace Sztabu i szkoły liderów.
O potrzebne łaski i siły w niesieniu krzyża cierpienia dla cichych braci i szczególnie dla brata Łukasza.
O rozwiązanie wszystkich problemów: zdrowotnych, rodzinnych i materialnych braci.
O gorliwość w odmawianiu różańca dla braci i naszych rodzin.
O potrzebne łaski i zdrowie dla braci i członków naszych rodzin.
O głęboką wiarę dla nas i naszych bliskich, szczególnie młodego pokolenia Polaków.
O zaangażowanie katolików w życie kościoła i ojczyzny.
O zgodę i pojednanie w naszym narodzie.
O szczęśliwy i bezpieczny rozwój Polski.
O pokój na świecie i zakończenie konfliktów zbrojnych szczególnie na Ukrainie.
O nawrócenie Rosji i opamiętanie przed przemocą wobec sąsiadów.
O rozwagę i mądrość oraz troskę o najuboższych dla sprawujących jakąkolwiek władzę na każdym szczeblu w naszej ojczyźnie.
W intencji wszystkich odpowiedzialnych za losy naszej ojczyzny, aby prawo naturalne i Boże stawiali na pierwszym miejscu.
W intencji mężczyzn dotkniętych aborcją.
O rozwój naszego bractwa oraz zaangażowanie braci w budowanie tej wspólnoty.
O rozwój męskich formacji katolickich w naszej archidiecezji oraz aktywność mężczyzn w kościele.

Intencje.

O łaskę pełnego uzdrowienia duszy i ciała oraz ochronę przed urazami i atakami padaczki, a także zdrowie dla mojej rodziny.
Uzdrów mnie Jezu, bym się stał zdrowy. Ratuj mnie Jezu, bym doznał ratunku. Proszę też o wiarę, żebym usłyszał Dobrą Nowinę. Proszę abym nie był sam.
O uwolnienie ze zniewoleń, potrzebne dary i łaski Jezusa dla syna Damiana, jego otwarcie się na działanie i prowadzenie Ducha św. oraz o rozeznanie, z Bożą pomocą, jego drogi życiowej i opiekę Maryi w trakcie zaliczeń, kolokwiów i egzaminów na studiach, a także bezpieczny wyjazd, pobyt w czasie praktyki i powrót.
O uwolnienie od zniewoleń, potrzebne dary i łaski Jezusa dla syna Stanisława, jego otwarcie się na działanie i prowadzenie Ducha św oraz opiekę Maryi.
O łaskę akceptacji samego siebie, przebaczenia sobie i rodzicom, przełamywanie siebie w codziennych sprawach i problemach.
O łaskę rozeznania woli Bożej w moim życiu, małżeństwie i rodzinie.
O łaskę wiary, nadziei i miłości oraz ufności Jezusowi w małżeństwie, rodzinie, pracy oraz tam gdzie Jezus nas posyła.
O prowadzenie przez Pana Jezusa oraz opiekę Matki Bożej naszego małżeństwa, całej rodziny i o Boże dary miłości i jedności małżeńskiej, rodzinnej oraz o wiarę, pokój, zdrowie i światło Ducha św.
O błogosławieństwo, siły i potrzebne łaski w pracy oraz rozwój drogi zawodowej żony i mojej.
O Boże błogosławieństwo oraz opiekę Maryi i uleczenie ran bliskiej mi osoby.
O nawrócenie się mojej siostry oraz Wieśka dzieci.
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Artura, Wiktorii, Michałka i Marysi.
Za córkę Agatę w intencji Bogu wiadomej oraz o Dary Ducha Św. podczas jej studiów
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mojej żony, córki i dla mnie.
O zgodę i porozumienie w małżeństwie Renaty i Wieśka.
O Boże wsparcie w mojej pracy zawodowej
O zdrowie dla Heleny, Wioletty, Tomka i Zosi
O pokój na Ukrainie
O dobrą pracę dla siebie i wytrwałość i łaskę o bycie dobrym ojcem i mężem.

Comments are closed.