Intencje Szwadronów lipiec 2024

1 lipca 2024

Różaniec trzeba odmawiać dobrze, nie tylko samym ruchem warg, ale duszą otwartą na kontemplację najbardziej wyrazistych tajemnic z życia Jezusa i Maryi

 Św. Jan XXII (1881-1963)

  Modlitwa świętego Bernarda

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno na Pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

Królowo Różańca Świętego módl się za nami.
Królowo Apostołów módl się za nami.
Królowo Polski módl się za nami.

We wspólnych intencjach módlmy się w ufnej i pokornej modlitwie:

O światło Ducha Świętego w prowadzeniu Kościoła Świętego dla Papieża Franciszka.
O światło Ducha Świętego i potrzebne siły dla arcybiskupa Tadeusza, oraz biskupów pomocniczych: Wiesława i Piotra.
O błogosławieństwo Boże, obfite łaski i światło Ducha Świętego oraz potrzebną pomoc w budowie kościoła p.w. MB Nieustającej Pomocy w Brętowie dla ks. Krzysztofa Ławrukajtisa.
O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla księży opiekunów oddziałów.
O błogosławieństwo dla księży proboszczów goszczących nasze oddziały.
O pobożność i gorliwość dla kapłanów i dla kleryków GSD.
O liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne w naszej archidiecezji.
O obfite błogosławieństwo dla braci zaangażowanych w prace Sztabu i szkoły liderów.
O potrzebne łaski i siły w niesieniu krzyża cierpienia dla cichych braci i szczególnie dla brata Łukasza.
O rozwiązanie wszystkich problemów: zdrowotnych, rodzinnych i materialnych braci.
O gorliwość w odmawianiu różańca dla braci i naszych rodzin.
O potrzebne łaski i zdrowie dla braci i członków naszych rodzin.
O głęboką wiarę dla nas i naszych bliskich, szczególnie młodego pokolenia Polaków.
O zaangażowanie katolików w życie kościoła i ojczyzny.
O zgodę i pojednanie w naszym narodzie.
O szczęśliwy i bezpieczny rozwój Polski.
O pokój na świecie i zakończenie konfliktów zbrojnych szczególnie na Ukrainie.
O nawrócenie Rosji i opamiętanie przed przemocą wobec sąsiadów.
O rozwagę i mądrość oraz troskę o najuboższych dla sprawujących jakąkolwiek władzę na każdym szczeblu w naszej ojczyźnie.
W intencji wszystkich odpowiedzialnych za losy naszej ojczyzny, aby prawo naturalne i Boże stawiali na pierwszym miejscu.
W intencji mężczyzn dotkniętych aborcją.
O rozwój naszego bractwa oraz zaangażowanie braci w budowanie tej wspólnoty.
O rozwój męskich formacji katolickich w naszej archidiecezji oraz aktywność mężczyzn w kościele.

Intencje.

Dziękuję Ci Matko Boża za Twoją opiekę nad naszymi rodzinami.
O szczęśliwą podróż.
O opiekę Matki Bożej dla naszych dzieci.
O światło Ducha Świętego w wychowywaniu naszych dzieci.
Za Patryka o potrzebne łaski i opiekę św. Józefa jego patrona – o dochowanie czystości serca i ciała.
O łaskę wiary, nadziei i miłości oraz zdrowie fizyczne dla Joanny.
O szybki powrót do pełni zdrowia dla Marty po operacji.
O pojednanie i miłość w rodzinie.
O łaskę wiary i chrzest dla Calvina.
O nawrócenie i powrót do życia sakramentalnego dla dzieci.
O potrzebne łaski w życiu duchowym i błogosławieństwo w pracy.
O życie wieczne dla Joanny.
O szczęśliwy urlop dla Andrzeja.
O błogosławieństwo i potrzebne siły dla Ks. Kazimierza.
O rozwój oddziału bractwa na Jasieniu.
O oczyszczenie się z fałszywych oskarżeń i godne zachowanie w obliczu cierpienia z tym związanego.
O pomyślne rozwiązanie trudnej sytuacji w przedszkolu i właściwą opiekę dla córki.
O błogosławieństwo Boże dla dzieła fundacji i dobre wykorzystanie najbliższego czasu pracy.
O zdrowie dla dziecka Pauliny i Patryka oraz siły dla nich do sprostania trudnej sytuacji.
O zdrowie dla dziecka Beaty i Dominika oraz siły dla nich do sprostania trudnej sytuacji.
O refundację bardzo drogich leków dla syna i innych chorych na mukowiscydozę.
O wzrastanie w miłości w małżeństwie.
O prawną ochronę życia poczętego.
O znalezienie dobrej pracy.
O pomoc i opiekę dla tych, którzy nie mogą egzystować samodzielnie.
O zdrowie dla Anny, Marty i Łukasza, oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny Kąkolewskich.
Intencja dziękczynna za otrzymane łaski.
O miłość i zrozumienie w małżeństwie i rodzinie.
O dobrą szkołę dla syna.
O życie wieczne dla zmarłych Czesławy i Zdzisława.
O miłość do Boga i bliźnich.
O zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla Kuby.
O zdrowie w rodzinie.
O Błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Joanny.
O Błogosławieństwo Boże dla rodziców, teściów i chrześniaków.
O zdrowie, pogodę ducha i opiekę św. Józefa dla Pawła.
O pomyślny i zgodny z Wolą Bożą przebieg spraw zawodowych.
O radość z pracy.
O pomyślne i zgodne z Wolą Bożą rozwiązanie sprawy mieszkania.
O pogodę ducha i zdrowie dla mamy.
O mocną wiarę.
O dobre relacje z synem.
O łaskę mocnej wiary dla syna.
O wiarę, nadzieję i miłość dla rodziny.
O łaskę wdzięczności Bogu i innym ludziom.
O Światło Ducha Świętego i pomyślny przebieg pewnej sprawy.
W intencji dziękczynnej za otrzymane łaski.
O siły i dobre zdrowie dla mamy.
O dobre zdrowie, siły i cierpliwość dla małżonki.
O wszelkie łaski, błogosławieństwo, uzdrowienie, zgodę i pojednanie w małżeństwie.
O dobry rozwój i zdrowie dla dziecka.
O spokój duszy i łaskę zbawienia dla Jerzego, Bogdana i Marii oraz Kazimierza.
O błogosławieństwo, rozwój w pracy oraz rozwój drogi zawodowej.
O pozytywne zdanie egzaminu.
O uwolnienie ze zniewoleń, potrzebne dary i łaski Jezusa dla syna Damiana, jego otwarcie się na działanie i prowadzenie Ducha św. oraz rozeznanie jego drogi z pomocą Bożą i opiekę Maryi na studiach.
O uwolnienie od zniewoleń, potrzebne dary i łaski Jezusa dla syna Stanisława, jego otwarcie się na działanie i prowadzenie Ducha św. oraz opiekę Maryi.
O łaskę akceptacji samego siebie, przebaczenia sobie, przełamywanie siebie w codziennych sprawach i problemach.
O łaskę rozeznania woli Bożej w moim życiu, małżeństwie i rodzinie.
O łaskę wiary, nadziei i miłości oraz ufności Jezusowi w małżeństwie, rodzinie, pracy oraz tam gdzie Jezus nas posyła.
O prowadzenie przez Pana Jezusa oraz opiekę Matki Bożej naszego małżeństwa, całej rodziny i o Boże dary miłości i jedności małżeńskiej, rodzinnej oraz o wiarę, pokój, zdrowie i światło Ducha św.
O błogosławieństwo, siły i potrzebne łaski w pracy oraz rozwój drogi zawodowej żony i mojej.
O Boże błogosławieństwo oraz opiekę Maryi i uleczenie ran bliskiej mi osoby.
O łaskę pełnego uzdrowienia duszy i ciała oraz ochronę przed urazami i atakami padaczki, a także zdrowie dla mojej rodziny i Braci którzy troszczą się o mnie.
O nawrócenie się mojej siostry oraz Wieśka dzieci.
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Artura, Wiktorii, Michałka i Marysi.
Za córkę Agatę w intencji Bogu wiadomej oraz o Dary Ducha Św. podczas jej studiów.
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mojej żony, córki i dla mnie.
O zgodę i porozumienie w małżeństwie Renaty i Wieśka.
O Boże wsparcie w mojej pracy zawodowej.
O zdrowie dla Heleny, Wioletty, Tomka i Zosi.
O pokój na Ukrainie.
O zdrowie dla córki, siostry i mamy.
O łaskę nawrócenia dla Amelii.
O dobrą pracę dla mnie.
O zgodę w rodzinie.
O życie wieczne dla zmarłej babci.
O pomyślne wyjście z choroby dla znajomej.
O odnowienie wzajemnej relacji i miłości małżeńskiej przez moc Sakramentu małżeństwa.
O łaskę wiary i nawrócenia dla wszystkich członków rodziny przez moc przyjętych Sakramentów.
O miłość w rodzinie.
O łaskę przebaczenia i uzdrowienie wszelkich zranień we wzajemnych relacjach w rodzinie.
Za syna o światło Ducha św. w poszukiwaniu własnej drogi życiowej i motywację do nauki.
O łaski, siły i dary Ducha Świętego potrzebne w nauce dla studiujących córek oraz o pomyślne wyniki z egzaminów, a także za ich wykładowców.
O łaskę zdrowia dla żony, dzieci i teściów.
O dary Ducha św. potrzebne w pracy a także o dobre relacje z przełożonymi i współpracownikami.
O łaskę nieba dla zmarłych z naszych rodzin oraz dusz czyścowych.
Za kapłanów / zakonników i siostry zakonne / osoby życia konsekrowanego o świętość dla nich.
Za brata i jego partnerkę o wzajemny szacunek i miłość oraz o łaskę wiary i pomoc w wykorzystaniu posiadanych talentów i umiejętności do założenia własnej działalności.
Za siostry i braci ciotecznych obojga stron i ich rodziny, aby panowały w nich zgoda, pokój i miłość oraz trwanie w wierze przekazanej im przez rodziców.
Za teściów oraz szwagra i jego żonę o potrzebne łaski dla nich.
Uzdrów mnie, Jezu, bym się stał zdrowy.
Ratuj mnie, Jezu, bym doznał ratunku.
Boże Ojcze w imię Jezusa, proszę, udziel mi Ducha Świętego.
Proszę uzdrów mój żołądek i jelita.
Uzdrów wszystko to co jest chore we mnie. Użyźnij moje serce. Spraw bym usłyszał Dobrą Nowinę.
O wiarę i nadzieję. Proszę postaw na mojej drodze osoby, które mnie pokochają i które ja pokocham.
O łaskę wiary dla Michała, Karoliny, Igora i Marty.
O nawrócenie Macieja, Filipa oraz Janiny.
O zdrowie duchowe, fizyczne i psychiczne: mojej żony, mamy, teściowej, księdza Wojciecha, ks. Tyberiusza, sióstr Dominikanek, diakona Andreassen, małego Igorka, Władysławy Rafflewskiej, Bartłomieja Wodniak i mnie samego.

Comments are closed.