Jak wyglądają spotkania?

17 grudnia 2017

Bractwo spotyka się regularnie, raz w tygodniu, na mszy świętej w danym oddziale w okresie październik – czerwiec. Zbudowanie osobistej relacji z Jezusem to najważniejszy cel każdego Brata i to Eucharystia nas najlepiej zbliża do Jezusa.

Po mszy świętej mamy spotkanie formacyjne w salce parafialnej. Zapraszamy wszystkich mężczyzn na spotkania: czy jesteś nowy, czy od dawna w Bractwie, czy chcesz tylko zobaczyć, jak to wygląda, czy tylko sprawdzasz, co robimy, czy wracasz po wyjeździe i nieobecności.

Spotkania odbywają się zgodnie z planem formacyjnym na dany rok. Każdego miesiąca mamy podobny schamat spotkań:

  1. Męskie dzielenie Słowem Bożym w oddziałach Bractwa,
  2. Spotkanie między oddziałowe – wspólna msza święta oraz konferencja księdza założyciela – w pierwszy poniedziałek miesiąca.

Pragniemy być częścią Kościoła dlatego uczymy się posługiwać przy Ołtarzu, przygotowujemy akcje ewangelizacyjne, poszerzamy nasze umiejętności na szkoleniach.

Każdemu z tych spotkań towarzyszą – czasem gorące! – dyskusje. Zadajemy pytania, wymieniamy sie poglądami, poddajemy pod osąd innych, czasem nawet spieramy – ale o to właśnie chodzi. By to Słowo Boże, czy nauka postaw męskich była czymś z jednej strony konkretnym, a z drugiej strony: osobistym, przyjętym sercem – bo jakże inaczej przyjmuje się Słowo jedynie słuchając, a inaczej wgryzając się w gorącej dyskusji w jego istotę i prawdziwe znaczenie. Różne doświadczenia, zawody, wiek, poglądy, rozumienie wezwań biblijnych wytwarza potrzebne napięcie, by zawsze było interesująco. Zaczynamy wychodzić poza nasze wcześniejsze rozumienie Słowa. Uczymy się od innych, dzielimy się tym, co mamy. Daje też nam to dobre doświadczenie do wychodzenia z Dobrą Nowiną do innych.

Są też spotkania regularnym trybem tygodniowym, bo z biegiem czasu zdajemy sobie sprawę, że najlepiej jednoczy nas po prostu wspólne aktywne spędzanie czasu: wspólna msza, modlitwa, formacja, ale i:
a) Dni Skupienia – polegają na wygospodarowaniu dodatkowego czasu na formację – przeważnie raz na kwartał, w sobotę,
b) wspólne wyjazdy na rozpoczęcie czy zakończenie roku formacyjnego,
c) pomoc siostrom ze wspólnoty Karmelitanek Bosych w Suchej Hucie (budowa dachu, instalacja ogrzewania, porządki na terenie Karmelu),
d) pomoc na terenie parafii,
e) wspólne spędzanie czasu: grill, sport, wspólny śledzik, spotkania nieformalne
f) uczestnictwo w takich akcjach jak Ekstremalna Droga Krzyżowa, Krajowa Defilada Żołnierzy Wyklętych, wielkopiątkowe Nocne Misterium Męki Pańskiej (w stylu hiszpańskich Semana Santa – stacyjna droga Krzyża niesionego przez pokutników), pogrzeb „Inki’ i „Zagończyka” etc. Relacje z tych wydarzeń znajdziesz na naszej stronie.

Raz w miesiącu zapraszamy wszystkich mężczyzn diecezji, Braci oraz tych, którzy nie chcą się angażować w Bractwo, a jedynie poszukujących jednorazowego naładowania akumulatorów, do wspólnej Mszy Świętej połączonej z krótką konferencją, na którą zapraszamy ciekawych gości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *