Intencje Szwadronów marzec 2024

1 marca 2024

Ileż to bólów moglibyście każdego dnia ułagodzić, odmawiając częściej różaniec, gdybyście się modlili i wynagradzali za grzechy naszej Ojczyzny!

 Błogosławiony Stefan Kardynał Wyszyński (1901-1981)

  Modlitwa świętego Bernarda

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno na Pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

Królowo Różańca Świętego módl się za nami.
Królowo Apostołów módl się za nami.
Królowo Polski módl się za nami.

We wspólnych intencjach módlmy się w ufnej i pokornej modlitwie:

O światło Ducha Świętego w prowadzeniu Kościoła Świętego dla Papieża Franciszka.
O światło Ducha Świętego dla arcybiskupa Tadeusza oraz biskupów pomocniczych: Wiesława i Piotra.
O błogosławieństwo Boże, obfite łaski i światło Ducha Świętego w prowadzeniu parafii i naszego bractwa dla ks. Krzysztofa.
O błogosławieństwo Boże w budowie kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gdańsku-Brętowie.
O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla księży opiekunów oddziałów.
O błogosławieństwo dla księży proboszczów goszczących nasze oddziały.
O pobożność i gorliwość dla kapłanów i dla kleryków GSD.
O liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne w naszej archidiecezji.
O błogosławieństwo Boże, opiekę Maryi oraz potrzebne łaski dla naszego tegorocznego rekolekcjonisty ks. dr Filipa Krauze.
O obfite błogosławieństwo dla braci zaangażowanych w prace Sztabu i szkoły liderów.
O potrzebne łaski i siły w niesieniu krzyża cierpienia dla cichych braci i szczególnie dla brata Łukasza.
O rozwiązanie wszystkich problemów: zdrowotnych, rodzinnych i materialnych braci.
O gorliwość w odmawianiu różańca dla braci i naszych rodzin.
O nowych braci modlących się w szwadronach, aby nasza modlitwa stawała się jeszcze głośniejsza.
O potrzebne łaski i zdrowie dla braci i członków naszych rodzin.
O głęboką wiarę dla nas i naszych bliskich, szczególnie młodego pokolenia Polaków.
O pokój na świecie i zakończenie konfliktów zbrojnych szczególnie na Ukrainie.
O nawrócenie Rosji i opamiętanie przed przemocą wobec sąsiadów.
O pojednanie, zgodę i pokój w naszej ojczyźnie oraz o jej szczęśliwy i bezpieczny rozwój.
O rozwagę i mądrość oraz troskę o najuboższych dla sprawujących jakąkolwiek władzę na każdym szczeblu w naszej ojczyźnie.
W intencji wszystkich odpowiedzialnych za losy naszej ojczyzny, aby prawo naturalne i Boże stawiali na pierwszym miejscu.
W intencji mężczyzn dotkniętych aborcją.
O rozwój naszego bractwa oraz zaangażowanie braci w budowanie tej wspólnoty.
O rozwój męskich formacji katolickich w naszej archidiecezji oraz aktywność mężczyzn w kościele.

Intencje.

Intencja dziękczynna za otrzymane łaski.
O życie wieczne dla zmarłych Czesławy i Zdzisława.
O miłość do Boga i bliźnich.
O zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla Kuby.
O miłość i zrozumienie w małżeństwie i rodzinie.
O zdrowie w rodzinie.
O Błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Joanny.
O Błogosławieństwo Boże dla rodziców, teściów i chrześniaków.
O zdrowie, pogodę ducha i opiekę św. Józefa dla Pawła.
O pomyślny i zgodny z Wolą Bożą przebieg spraw zawodowych.
O radość z pracy.
O pomyślne i zgodne z Wolą Bożą rozwiązanie sprawy mieszkania.
O pogodę ducha i zdrowie dla mamy.
O mocną wiarę.
O dobre relacje z synem.
O łaskę mocnej wiary dla syna.
O dobrą szkołę dla syna.
O wiarę, nadzieję i miłość dla rodziny.
O łaskę wdzięczności Bogu i innym ludziom.
O Światło Ducha Świętego i pomyślny przebieg pewnej sprawy.
Dziękczynna za rodzinę, dzieci Patryka i Mateusza oraz za rzeczy materialne dom, samochody i zdrowie.
O światło Ducha Świętego w wychowaniu dzieci.
Za rodzinę brata Leszka i bratową Iwonę o pojednanie dla nich z Bożą pomocą.
O matczyną opiekę Matki Bożej dla naszych rodzin.
O uwolnienie ze zniewoleń, potrzebne dary i łaski Jezusa dla syna Damiana, jego otwarcie się na działanie i prowadzenie Ducha św. oraz rozeznanie jego drogi z pomocą Bożą i opiekę Maryi w trakcie zaliczeń, kolokwiów i egzaminów na studiach.
O uwolnienie od zniewoleń, potrzebne dary i łaski Jezusa dla syna Stanisława, jego otwarcie się na działanie i prowadzenie Ducha św oraz opiekę Maryi.
O łaskę akceptacji samego siebie, przebaczenia sobie, przełamywanie siebie w codziennych sprawach i problemach.
O łaskę rozeznania woli Bożej w moim życiu, małżeństwie i rodzinie.
O łaskę wiary, nadziei i miłości oraz ufności Jezusowi w małżeństwie, rodzinie, pracy oraz tam gdzie Jezus nas posyła.
O prowadzenie przez Pana Jezusa oraz opiekę Matki Bożej naszego małżeństwa, całej rodziny i o Boże dary miłości i jedności małżeńskiej, rodzinnej oraz o wiarę, pokój, zdrowie i światło Ducha św.
O błogosławieństwo, siły i potrzebne łaski w pracy oraz rozwój drogi zawodowej żony i mojej.
O Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i uleczenie ran bliskiej mi osoby.
O zachowanie w jedności mojego małżeństwa.
O łaskę zdrowia dla Agaty, Ali i Wandy.
Dziękczynna za wszytskie otrzymane łaski.
Prośba o dobrą i wartościową pracę.
Pomyślne zdanie egzaminów dla Łukasza 5.03 praktyka i 7.03 teoria.
O życie wieczne dla zmarłej cioci Teresy.
O uzdrowienie dla Krystyny i Andrzeja.
O dary Ducha św. dla Kasi.
O spokój ducha dla Eli.
O łaskę pełnego uzdrowienia duszy i ciała oraz ochronę przed urazami i atakami padaczki, a także zdrowie dla mojej rodziny
O zdrowie duchowe, fizyczne i psychiczne: mojej żony, mamy, teściowej, księdza Wojciecha, ks. Tyberiusza, sióstr Dominikanek, diakona Andreassen, małego Igorka, Władysławy Rafflewskiej, Bartłomieja Wodniak, mnie samego.
Boże Ojcze, proszę, pomóż mi. Pomóż mi abym nie oceniał ludzi, abym ich nie osądzał. Naucz mnie przebaczać. Proszę o wiarę, nadzieję i miłość. Proszę abym nie był samotny.
O łaskę wiary dla Michała, Marty, Karoliny i Igora.
O nawrócenie się mojej siostry oraz Wieśka dzieci.
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Artura, Wiktorii, Michałka i poczętej Marysi.
Za córkę Agatę w intencji Bogu wiadomej oraz o Dary Ducha Św. podczas jej studiów.
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mojej żony, córki i dla mnie.
O zgodę i porozumienie w małżeństwie Renaty i Wieśka.
O Boże wsparcie w mojej pracy zawodowej.
O zdrowie dla Heleny, Wioletty, Tomka i Zosi.
O pokój na Ukrainie.
W intencji dziękczynnej za otrzymane łaski.
O siły i dobre zdrowie dla mamy.
O dobre zdrowie, siły i cierpliwość dla małżonki.
O wszelkie łaski, błogosławieństwo, zgodę i porozumienie w małżeństwie.
O dobry rozwój i zdrowie dla dziecka.
O spokój duszy i łaskę zbawienia dla Jerzego, Bogdana i Marii oraz Kazimierza.
O błogosławieństwo, rozwój w pracy oraz rozwój drogi zawodowej.
O miłość i zrozumienie w małżeństwie i rodzinie.
O dobry przebieg ciąży i szczęśliwy poród zdrowego dziecka.
O pomyślne rozwiązanie trudnej sytuacji w przedszkolu i właściwą opiekę dla córki.
O błogosławieństwo Boże dla dzieła fundacji i dobre wykorzystanie najbliższego czasu pracy.
O zdrowie dla wcześniaków Izy i siły dla całej rodziny.
O uratowanie życia małej Sary.
O odnowienie wzajemnej relacji i miłości małżeńskiej przez moc Sakramentu małżeństwa
O łaskę wiary i nawrócenia dla wszystkich członków rodziny przez moc przyjętych Sakramentów.
O miłość w rodzinie.
O łaskę przebaczenia i uzdrowienie wszelkich zranień we wzajemnych relacjach w rodzinie.
Za syna o światło Ducha św. w poszukiwaniu własnej drogi życiowej i motywację do nauki,
O łaski, siły i dary Ducha Świętego dla syna w liceum oraz dla studiujących córek potrzebne do uzyskiwania pozytywnych wyników z kolejnych sprawdzianów / zaliczeń / kolokwiów i egzaminów.
O łaskę zdrowia dla żony, dzieci i teściów.
O dary Ducha św. potrzebne w pracy a także o dobre relacje z przełożonymi i współpracownikami.
O łaskę nieba dla zmarłych z naszych rodzin oraz dusz czyścowych.
Za kapłanów / zakonników i siostry zakonne / osoby życia konsekrowanego o świętość dla nich.
Za brata i jego partnerkę o wzajemny szacunek i miłość oraz o łaskę wiary i pomoc w wykorzystaniu posiadanych talentów i umiejętności do założenia własnej działalności.
Za siostry i braci ciotecznych obojga stron i ich rodziny, aby panowały w nich zgoda, pokój i miłość oraz trwanie w wierze przekazanej im przez rodziców.
Za teściów oraz szwagra i jego żonę o potrzebne łaski dla nich.
O uzdrowienie i pojednanie w małżeństwie.
O zdrowie dla Anny, Marty i Łukasza, oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny Kąkolewskich.
O zdrowie dla Dominiki i pełne uzdrowienie z choroby nowotworowej.
O szczęśliwą i bezpieczną podróż i powrót do domu.
O łaskę wiary dla żony i dzieci.
O błogosławieństwo Boże i opiekę aniołów dla córek chrzestnych.
O Błogosławieństwo Boże dla księdza Kazimierza i Andrzeja.
O rozwój oddziału Bractwa na Jasieniu.
O siły do pracy i mądrość w rozwiązywaniu trudnych spraw.
O uzdrowienie relacji w małżeństwie Joli i Jacka.
O miłość w naszych rodzinach.
O zgodę w rodzinie.
O nawrócenie szwagra i szwagierki.

Comments are closed.