Intencje Szwadronów październik 2023

1 października 2023

Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali Różaniec.

 Słowa Matki Bożej w Gietrzwałdzie w 1877 r.

  Modlitwa świętego Bernarda

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno na Pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

Królowo Różańca Świętego módl się za nami.
Królowo Apostołów módl się za nami.
Królowo Polski módl się za nami.

We wspólnych intencjach módlmy się w ufnej i pokornej modlitwie:

O światło Ducha Świętego w prowadzeniu Kościoła Świętego dla Papieża Franciszka.
O światło Ducha Świętego dla arcybiskupa Tadeusza oraz biskupów pomocniczych: Wiesława i Piotra.
O błogosławieństwo Boże, obfite łaski i światło Ducha Świętego w prowadzeniu parafii i naszego bractwa dla ks. Krzysztofa.
O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla księży opiekunów oddziałów.
O błogosławieństwo dla księży proboszczów goszczących nasze oddziały.
O pobożność i gorliwość dla kapłanów i dla kleryków GSD.
O liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne w naszej archidiecezji.
O obfite błogosławieństwo dla braci zaangażowanych w prace Sztabu i szkoły liderów.
O gorliwość w odmawianiu różańca dla braci i naszych rodzin.
O potrzebne łaski i zdrowie dla braci i członków naszych rodzin.
O pojednanie i szczerą miłość w naszych rodzinach.
O głęboką wiarę dla nas i naszych bliskich, szczególnie młodego pokolenia.
O siły, radość i pokój w niesieniu krzyża cierpienia dla „cichych” braci.
O rozwiązanie wszystkich problemów zdrowotnych i materialnych braci.
O bezpieczny rozwój i pokój w naszej ojczyźnie.
O szacunek do życia od poczęcia do naturalnej śmierci w naszej ojczyźnie.
O pokój i zgodę narodową, a także wybory Polaków zgodne z wolą Bożą.
O pokój na świecie i zakończenie konfliktów zbrojnych szczególnie na Ukrainie.
O cud nawrócenia Rosji.
O wytrwałość w znoszeniu prześladowań dla chrześcijan na świecie.
O łaskę wiary dla wszystkich oziębłych chrześcijan szczególnie nam bliskich.

Intencje.

O pomoc i opiekę dla osób , które nie mogą egzystować samodzielnie.
Panie Jezu pomóż mi, proszę.
O nawrócenie się mojej siostry oraz Wieśka dzieci.
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Artura, Wiktorii i Michałka.
Za córkę Agatę w intencji Bogu wiadomej oraz o Dary Ducha Św. podczas jej studiów.
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mojej żony, córki i dla mnie.
O zgodę i porozumienie w małżeństwie Renaty i Wieśka.
O Boże wsparcie w mojej pracy zawodowej.
O zdrowie dla Heleny, Wioletty, Tomka i Zosi.
O pokój na Ukrainie.
O modlitwę oraz opiekę w nowej pracy tak by wszystko się udawało jednocześnie dziękując Panu za możliwość rozwoju i lepszej pracy.
O uwolnienie ze zniewoleń, potrzebne dary i łaski Jezusa dla syna Damiana, jego otwarcie się na działanie i prowadzenie Ducha św. oraz rozeznanie jego drogi z pomocą Bożą i opiekę Maryi w nowym roku akademickim.
O uwolnienie od zniewoleń, potrzebne dary i łaski Jezusa dla syna Stanisława, jego otwarcie się na działanie i prowadzenie Ducha św oraz opiekę Maryi.
O łaskę akceptacji samego siebie, przebaczenia sobie, przełamywanie siebie w codziennych sprawach i problemach.
O łaskę rozeznania woli Bożej w moim życiu, małżeństwie i rodzinie.
O łaskę wiary, nadziei i miłości oraz ufności Jezusowi w małżeństwie, rodzinie, pracy oraz tam gdzie Jezus nas posyła.
O prowadzenie przez Pana Jezusa oraz opiekę Matki Bożej naszego małżeństwa, całej rodziny i o Boże dary miłości i jedności małżeńskiej, rodzinnej oraz o wiarę, pokój, zdrowie i światło Ducha św.
O błogosławieństwo, siły i potrzebne łaski w pracy oraz rozwój drogi zawodowej żony i mojej.
O Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i uleczenie ran bliskiej mi osoby.
W intencji zdrowia Anny, Marty i Łukasza, oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny Kąkolewskich.
W intencji dziękczynnej za otrzymane łaski.
O siły i dobre zdrowie dla mamy.
O dobre zdrowie, siły i cierpliwość dla małżonki.
O wszelkie łaski, błogosławieństwo, zdrowie, zgodę i porozumienie w małżeństwie.
O dobry rozwój i zdrowie dla dziecka.
O spokój duszy i łaskę zbawienia dla Jerzego, Bogdana i Marii oraz Kazimierza.
O błogosławieństwo, rozwój w pracy oraz rozwój drogi zawodowej.
O życie wieczne dla zmarłych Czesławy i Zdzisława.
Intencja dziękczynna za otrzymane łaski.
O miłość do Boga i bliźnich.
O zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla Kuby.
O miłość i zrozumienie w małżeństwie i rodzinie.
O zdrowie w rodzinie.
O Błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Joanny.
O Błogosławieństwo Boże dla rodziców, teściów i chrześniaków.
O zdrowie, pogodę ducha i opiekę św. Józefa dla Pawła.
O pomyślny i zgodny z Wolą Bożą przebieg spraw zawodowych.
O radość z pracy.
O pomyślne i zgodne z Wolą Bożą rozwiązanie sprawy mieszkania.
O pogodę ducha i zdrowie dla mamy.
O zdrowie dla cioci.
O mocną wiarę.
O dobre relacje z synem.
O łaskę mocnej wiary dla syna.
O wiarę, nadzieję i miłość dla rodziny.
O łaskę pełnego uzdrowienia duszy i ciała oraz ochronę przed urazami i atakami padaczki dla Łukasza, a także zdrowie dla jego rodziny.
O zdrowie duchowe, fizyczne i psychiczne: mojej żony, mamy, teściowej, księdza Wojciecha, ks. Tyberiusza, sióstr Dominikanek, diakona Andreassen, Agnieszki i Jacka wraz nowo narodzoną Ulą, małego Igorka, Władysławy Rafflewskiej i mnie samego.
O odnowienie wzajemnej relacji i miłości małżeńskiej przez moc Sakramentu małżeństwa.
O łaskę wiary i nawrócenia dla wszystkich członków rodziny przez moc przyjętych Sakramentów.
O miłość w rodzinie.
O łaskę przebaczenia i uzdrowienie wszelkich zranień we wzajemnych relacjach w rodzinie.
Za syna o światło Ducha św. w poszukiwaniu własnej drogi życiowej i motywację do nauki.
O łaski, siły i dary Ducha Świętego dla syna w liceum oraz dla studiujących córek potrzebne do uzyskiwania pozytywnych wyników z kolejnych sprawdzianów / zaliczeń / kolokwiów i egzaminów w nowym roku szkolnym i akademickim.
O łaskę zdrowia dla żony, dzieci i teściów.
O dary Ducha św. potrzebne w pracy a także o dobre relacje z przełożonymi i współpracownikami.
O łaskę nieba dla zmarłych z naszych rodzin oraz dusz czyśćcowych.
Za kapłanów / zakonników i siostry zakonne / osoby życia konsekrowanego o świętość dla nich i wierność przyjętemu powołaniu.
O miłość do wszystkiego co stworzone przez Boga: do mojej codzienności, do ludzi i do siebie samego,
O wytrwałość w wyznawanej wierze i w służbie Kościołowi,
O łaskę wiary dla żony Asi i dzieci: Moniki, Mateusza i Marty.
O błogosławieństwo i potrzebne łaski dla ks. Adama opiekuna oddziału na Jasieniu.
O rozwój wspólnoty i pogłębienie relacji braterskich w oddziale na Jasieniu.
O wytrwałość w modlitwie braci modlących się w szwadronach oraz włączenie się nowych braci we wspólnotową modlitwę różańcem.
O błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi Niepokalanej dla córek chrzestnych: Magdaleny i Olivii.
O siły i potrzebne łaski dla księży: Kazimierza, Andrzeja i Gerarda oraz błogosławieństwo dla parafii.
O łaskę nawrócenia dla szczególnie nam bliskich oziębłych chrześcijan i ich powrót do życia sakramentalnego.
O życie wieczne dla zmarłych z rodziny i znajomych.
O uzdrowienie małżonki ze zranień, o oderwanie się od przeszłości, o pokój w jej sercu.
O wzajemną miłość małżeńską.
O prawidłowy rozwój ciąży i szczęśliwe rozwiązanie dla Agaty o jej dziecka.
O zdrowie dla Janusza i Danuty.
O nawrócenie dla Bartłomieja.
O nawrócenie dla Michała.
O błogosławieństwo Boże dla Urszuli i Pawła oraz o mądrość w zdobywaniu wiedzy, dobre relacje w szkole i prawidłowy rozwój duchowy, emocjonalny o fizyczny.
O dobre relacje w małżeństwie Agaty i Grzegorza.
O Boże błogosławieństwo, wiarę, opiekę, prowadzenie i o zdrowie dla naszych małych Rodzin, naszych bliskich, Rodziców chrzestnych, krewnych, powinowatych oraz sąsiadów i współpracowników.
Abyśmy byli dobrymi, mocnymi i prawdziwymi świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego.
O opiekę i wsparcie, w naszych walkach, w życiu duchowym oraz w życiu codziennym, od: Matki Bożej Maryi – Królowej Polski i Królowej Karmelu oraz Świętego Michała Archanioła, naszych Aniołów Stróżów i wszystkich Aniołów Bożych oraz Świętego Piotra, Świętego Pawła, Świętego Józefa, Świętego Jana Pawła II, Świętej Faustyny, Świętej Katarzyny i naszych świętych Patronów i opiekunów, świętych i błogosławionych karmelickich i michalickich, oraz wszystkich Świętych i Błogosławionych Pańskich.
O rozeznanie woli Bożej dla mnie i mojej Rodziny oraz o odwagę, siłę i konsekwencję w jej wypełnianiu.
O znalezienie dobrego stałego Spowiednika i Kierownika Duchowego.
O Boże błogosławieństwo, wiarę, uzdrowienie, rozwiązanie problemów i wyprostowanie sytuacji życiowej dla Teściów i naszej Rodziny.
O nawrócenie dla Radosława Ziemowita oraz innych ateistów i Ludzi słabej wiary w naszych rodzinach.
O Boże błogosławieństwo, dobry rozwój i zdrowie, odnalezienie się w nowej szkole i znalezienie przyjaciół, dla Michała Sambora, oraz o właściwe decyzje, działania i prowadzenie dla nas Rodziców.
O Boże błogosławieństwo w naszej pracy, obowiązkach i zadaniach, o siły i wytrwałość, abyśmy byli dobrymi gospodarzami i pracownikami.
O boże prowadzenie w pracy zawodowej i bezpieczeństwo finansowe dla naszej Rodziny.
O światło, wytrwanie i rozwój w wierze dla naszych chrześniaków, bratanka i bratanic oraz całego młodego pokolenia Polaków.
O pokój na Świecie, a zwłaszcza na Ukrainie, oraz opamiętanie i nawrócenie odpowiedzialnych za wojny oraz zakończenie wszelkich wojen.
O Boże błogosławieństwo i pokój, zewnętrzny i wewnętrzny, dla Polski, oraz aby nasza Ojczyzna była Królestwem Jezusa Chrystusa i jego Bożej Matki Maryi.
O Boże błogosławieństwo, świętość, mądrość i jedność dla Kościoła, w Polsce i na Świecie, oraz dla naszego Bractwa.
O życie wieczne dla naszych przodków, krewnych i powinowatych oraz Ludzi z nami związanych, w tym dla Babci Eweliny.
O postępy w porządkach i naprawach oraz o dobre zarządzanie w naszym gospodarstwie.
O pokój, miłość, szacunek, zrozumienie i braterstwo w naszej Rodzinie oraz dobre relacje z przyjaciółmi i znajomymi naszej Rodziny.
O postępy i rozwój w Modlitwie, Wierze, Nadziei i Miłości, dla nas Braci i naszych Rodzin.
O Ducha Świętego i mądrość Bożą, w prowadzeniu Kościoła Świętego, dla Papieża Franciszka, hierarchów i wszystkich duszpasterzy oraz o jedność w Kościele.
Dziękczynna, za wszelkie doznane boże łaski i błogosławieństwa oraz opiekę.
Przebłagalna za wszelkie nasze grzechy, zdrady, odstępstwa i zaniedbania.
Przebłagalna za dawne trudne sprawy Bogu wiadome i naprawienie szkód wyrządzonych.
O uzdrowienie z nerwicy dla Jarka.
O zgodę w rodzinie.
O łaskę zdrowia dla bardzo ciężko chorego sąsiada.
O nawrócenie Macieja Filipa i Janiny.
Dziękuję Ci Matko za opiekę nad ważną dla mnie sprawą materialną.
Mamo dziękuję Ci za moją żonę, za wspaniałe dzieci, za dar pracy jaką posiadam.
O rozeznanie i Dary Ducha Świętego w ważnej dla mnie sprawie.
O dar nowego życia w naszej rodzinie – o syna, którego chciałbym wychować na wspaniałego człowieka.
O dobry rok szkolny dla moich dzieci i siły dla żony.
O nawrócenie mojego Taty oraz braci.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *