Intencje Szwadronów listopad 2023

1 listopada 2023

Modlitwa różańcowa jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z nim współdziedzicami chwały Ojca.

 Św. Jan Paweł II (1920-2005)

  Modlitwa świętego Bernarda

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno na Pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

Królowo Różańca Świętego módl się za nami.
Królowo Apostołów módl się za nami.
Królowo Polski módl się za nami.

We wspólnych intencjach módlmy się w ufnej i pokornej modlitwie:

O światło Ducha Świętego w prowadzeniu Kościoła Świętego dla Papieża Franciszka.
O światło Ducha Świętego dla arcybiskupa Tadeusza oraz biskupów pomocniczych: Wiesława i Piotra.
O błogosławieństwo Boże, obfite łaski i światło Ducha Świętego w prowadzeniu parafii i naszego bractwa dla ks. Krzysztofa.
O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla księży opiekunów oddziałów.
O błogosławieństwo dla księży proboszczów goszczących nasze oddziały.
O pobożność i gorliwość dla kapłanów i dla kleryków GSD.
O liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne w naszej archidiecezji.
O obfite błogosławieństwo dla braci zaangażowanych w prace Sztabu i szkoły liderów.
O potrzebne łaski i siły w niesieniu krzyża cierpienia dla „cichych” braci: Krzysztofa i Łukasza.
O rozwiązanie wszystkich problemów zdrowotnych i materialnych braci.
O gorliwość w odmawianiu różańca dla braci i naszych rodzin.
O potrzebne łaski i zdrowie dla braci i członków naszych rodzin.
O głęboką wiarę dla nas i naszych bliskich, szczególnie młodego pokolenia.
O życie wieczne dla naszego zmarłego brata Witka Kobylarza, który 4 lata temu odszedł do Domu Ojca.
O życie wieczne dla mamy naszego brata Olka.
O pokój na świecie i zakończenie konfliktów zbrojnych szczególnie na Ukrainie i Palestynie.
O pomyślny rozwój i pokój w naszej ojczyźnie.
W intencji mężczyzn dotkniętych aborcją.

Intencje.

O zdrowie fizyczne i psychiczne dla Ewy oraz dobry rozwój i zdrowie dla małego Olka.
O szczęśliwy poród dla Ewy.
O zdrowie i błogosławieństwo dla całej rodziny.
O światło w pracy zawodowej.
O to abym wzrastał jako mąż i ojciec.
O gorliwość w modlitwie i w drodze ku wolności.
O siły, zdrowie dla brata Krzysztofa oraz wypełnienie woli bożej w Jego życiu.
O życie wieczne dla zmarłych z rodziny oraz w intencji śp. Krzysztofa, Zosi, Ziutka.
W intencji rozwoju dzieci: Cypriana, mowy Xavierka, wzroku Noela.
W intencji trwałości mojego małżeństwa.
O zdrowie dla Anny, Marty i Łukasza, oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny Kąkolewskich.
O pokój na świecie, w szczególności w Ukrainie, Izraelu, Palestynie.
Za moich podopiecznych i braci ze wspólnoty i wszystkie osoby uzależnione, szczególnie z mojej rodziny zdrowie, trzeźwość i pogodę ducha.
Za moją rodzinę, moją żonę i synów.
O wolność od lęku o rodzinę, synów, pracę, codzienność, Polskę, Świat.
O siłę do pokonania swoich wad.
O dary Ducha św, w byciu mężem, ojcem, bratem i synem.
O święte powołania kapłańskie, z naszej diecezji, parafii, rodziny.
O świętość, dla kapłanów naszej diecezji.
O cierpliwość i miłość do mojego syna Stasia.
O trzeźwość na następne 24 godziny.
O nawrócenie się mojej siostry oraz Wieśka dzieci.
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Artura, Wiktorii, Michałka i poczętego dzieciątka.
Za córkę Agatę w intencji Bogu wiadomej oraz o Dary Ducha Św. podczas jej studiów.
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mojej żony, córki i dla mnie.
O zgodę i porozumienie w małżeństwie Renaty i Wieśka.
O Boże wsparcie w mojej pracy zawodowej.
O zdrowie dla Heleny, Wioletty, Tomka i Zosi.
O pokój na Ukrainie.
O zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla rodziny.
O łaskę zdrowia dla córki, mamy i siostry.
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze prowadzenie.
O opiekę Matki Bożej i Św. Józefa nad moich chrześniakami: Amelią i Konradem.
W intencji dziękczynnej za otrzymane łaski.
O siły i dobre zdrowie dla mamy.
O dobre zdrowie, siły i cierpliwość dla małżonki.
O wszelkie łaski, błogosławieństwo, zdrowie, zgodę i porozumienie w małżeństwie.
O dobry rozwój i zdrowie dla dziecka.
O spokój duszy i łaskę zbawienia dla Jerzego, Bogdana i Marii oraz Kazimierza.
O błogosławieństwo, rozwój w pracy oraz rozwój drogi zawodowej.
O miłość i zrozumienie w małżeństwie i rodzinie.
O łaskę przebaczenia i uzdrowienie wszelkich zranień we wzajemnych relacjach w rodzinie.
O opiekę dla tych, którzy nie są w stanie egzystować samodzielnie.
O nawrócenie Macieja,Filipa, Janiny.
O odnowienie wzajemnej relacji i miłości małżeńskiej przez moc Sakramentu małżeństwa.
O łaskę wiary i nawrócenia dla wszystkich członków rodziny przez moc przyjętych Sakramentów.
O miłość w rodzinie.
O łaskę przebaczenia i uzdrowienie wszelkich zranień we wzajemnych relacjach w rodzinie.
Za syna o światło Ducha św. w poszukiwaniu własnej drogi życiowej i motywację do nauki.
O łaski, siły i dary Ducha Świętego dla syna w liceum oraz dla studiujących córek potrzebne do uzyskiwania pozytywnych wyników z kolejnych sprawdzianów / zaliczeń / kolokwiów i egzaminów w nowym roku szkolnym i akademickim.
O łaskę zdrowia dla żony, dzieci i teściów.
O dary Ducha św. potrzebne w pracy a także o dobre relacje z przełożonymi i współpracownikami.
O łaskę nieba dla zmarłych z naszych rodzin oraz dusz czyśćcowych.
Za kapłanów / zakonników i siostry zakonne / osoby życia konsekrowanego o świętość dla nich i wierność przyjętemu powołaniu.
O „pozytywny przebieg rozprawy sądowej wstępnej oraz opiekę Matki Boskiej by wszystko jak najlepiej oraz jak najszybciej się zakończyło”.
O modlitwę oraz opiekę w nowej pracy tak by wszystko się udawało jednocześnie dziękując Panu za możliwość rozwoju i lepszej pracy.
O uwolnienie ze zniewoleń, potrzebne dary i łaski Jezusa dla syna Damiana, jego otwarcie się na działanie i prowadzenie Ducha św. oraz rozeznanie jego drogi z pomocą Bożą i opiekę Maryi w nowym roku akademickim.
O uwolnienie od zniewoleń, potrzebne dary i łaski Jezusa dla syna Stanisława, jego otwarcie się na działanie i prowadzenie Ducha św oraz opiekę Maryi.
O łaskę akceptacji samego siebie, przebaczenia sobie, przełamywanie siebie w codziennych sprawach i problemach.
O łaskę rozeznania woli Bożej w moim życiu, małżeństwie i rodzinie.
O łaskę wiary, nadziei i miłości oraz ufności Jezusowi w małżeństwie, rodzinie, pracy oraz tam gdzie Jezus nas posyła.
O prowadzenie przez Pana Jezusa oraz opiekę Matki Bożej naszego małżeństwa, całej rodziny i o Boże dary miłości i jedności małżeńskiej, rodzinnej oraz o wiarę, pokój, zdrowie i światło Ducha św.
O błogosławieństwo, siły i potrzebne łaski w pracy oraz rozwój drogi zawodowej żony i mojej.
O Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i uleczenie ran bliskiej mi osoby.
O łaskę pełnego uzdrowienia duszy i ciała oraz ochronę przed urazami i atakami padaczki dla Łukasza, a także zdrowie dla jego rodziny
Panie Jezu, proszę, pomóż mi.
O uzdrowienie z nerwicy dla Jarka.
O Boże błogosławieństwo, wiarę, opiekę, prowadzenie i o zdrowie dla naszych małych Rodzin, naszych bliskich, Rodziców chrzestnych, krewnych, powinowatych oraz sąsiadów i współpracowników.
Abyśmy byli dobrymi, mocnymi i prawdziwymi świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego.
O opiekę i wsparcie, w naszych walkach, w życiu duchowym oraz w życiu codziennym, od: Matki Bożej Maryi – Królowej Polski i Królowej Karmelu oraz Świętego Michała Archanioła, naszych Aniołów Stróżów i wszystkich Aniołów Bożych oraz Świętego Piotra, Świętego Pawła, Świętego Józefa, Świętego Jana Pawła II, Świętej Faustyny, Świętej Katarzyny i naszych świętych Patronów i opiekunów, świętych i błogosławionych Karmelickich i Michalickich, oraz wszystkich Świętych i Błogosławionych Pańskich.
O rozeznanie woli Bożej dla mnie i mojej Rodziny oraz o odwagę, siłę i konsekwencję w jej wypełnianiu.
O znalezienie dobrego stałego Spowiednika i Kierownika Duchowego.
O Boże błogosławieństwo, wiarę, uzdrowienie, rozwiązanie problemów i wyprostowanie sytuacji życiowej dla Teściów i naszej Rodziny.
O nawrócenie dla Radosława Ziemowita oraz innych ateistów i Ludzi słabej wiary w naszych rodzinach
O Boże błogosławieństwo, dobry rozwój i zdrowie, odnalezienie się w nowej szkole i znalezienie przyjaciół, dla Michała Sambora, oraz o właściwe decyzje, działania i prowadzenie dla nas Rodziców.
O Boże błogosławieństwo w naszej pracy, obowiązkach i zadaniach, o siły i wytrwałość, abyśmy byli dobrymi gospodarzami i pracownikami.
O Boże prowadzenie w pracy zawodowej i bezpieczeństwo finansowe dla naszej Rodziny.
O światło, wytrwanie i rozwój w wierze dla naszych chrześniaków, bratanka i bratanic oraz całego młodego pokolenia Polaków.
O pokój na Świecie, a zwłaszcza na Ukrainie, w Izraelu i Palestynie, oraz opamiętanie i nawrócenie odpowiedzialnych za wojny oraz zakończenie wszelkich wojen.
O Boże błogosławieństwo i pokój, zewnętrzny i wewnętrzny, dla Polski, oraz aby nasza Ojczyzna była Królestwem Jezusa Chrystusa i jego Bożej Matki Maryi.
O Boże błogosławieństwo, świętość, mądrość i jedność dla Kościoła, w Polsce i na Świecie, oraz dla naszego Bractwa.
O życie wieczne dla naszych przodków, krewnych i powinowatych oraz Ludzi z nami związanych, w tym dla Babci Eweliny.
O postępy w porządkach i naprawach oraz o dobre zarządzanie w naszym gospodarstwie.
O pokój, miłość, szacunek, zrozumienie i braterstwo w naszej Rodzinie oraz dobre relacje z przyjaciółmi i znajomymi naszej Rodziny.
O postępy i rozwój w Modlitwie, Wierze, Nadziei i Miłości, dla nas Braci i naszych Rodzin.
O Ducha Świętego i mądrość Bożą, w prowadzeniu Kościoła Świętego, dla Papieża Franciszka, hierarchów i wszystkich duszpasterzy oraz o jedność w Kościele.
Dziękczynna, za wszelkie doznane boże łaski i błogosławieństwa oraz opiekę.
Przebłagalna za wszelkie nasze grzechy, zdrady, odstępstwa i zaniedbania.
Przebłagalna za dawne trudne sprawy Bogu wiadome i naprawienie szkód wyrządzonych.
O uzdrowienie z choroby nowotworowej i szybki powrót do zdrowia po przebytej operacji dla Dominiki.
O miłosierdzie Boże i życie wiecznie dla zmarłego: Stanisława, Krzysztofa, Piotra.
O pojednanie i miłość w rodzinie Joli i Jacka.
O światło Ducha Świętego w podejmowaniu decyzji.
O wytrwałość w wierze, szczerą miłość i ufną nadzieję.
O łaskę wiary i powrót do życia sakramentalnego dla żony Joanny.
O łaskę wiary i nawrócenie dla dzieci: Moniki, Mateusza i Marty.
O zdrowie i pogodę ducha dla mamy Zosi.
O błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi dla córek chrzestnych: Magdaleny i Olivii.
O łaskę wiary i chrzest dla Calvina.
O zdrowie duchowe, fizyczne i psychiczne: mojej żony, mamy, teściowej, księdza Wojciecha, ks. Tyberiusza, sióstr Dominikanek, diakona Andreassen, Agnieszki i Jacka wraz z Ulą, małego Igorka, Władysławy Rafflewskiej, Bartłomieja Wodniak, Radka Białasa i mnie samego.
W intencji mężczyzn dotkniętych aborcją.
O zdrowie dla żony i wszystkich dzieci, w tym Emilie, której serce będzie operowane 9.XI br.
O prowadzenie Boże i zdrowie dla wszystkich chrześniaków w miesiącu ich urodzin i o mądrość. ich rodziców w prowadzeniu do Wieczności.
Za wszystkich kapłanów o światło Ducha Świętego.
Za ciągłe stawanie w Prawdzie o sobie, tj. o osobistą Apokalipsę.
Za duszę zmarłych powierzonych Bożemu Miłosierdziu.
O życie wieczne dla zmarłych Czesławy i Zdzisława.
Intencja dziękczynna za otrzymane łaski.
O miłość do Boga i bliźnich.
O zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla Kuby.
O miłość i zrozumienie w małżeństwie i rodzinie.
O zdrowie w rodzinie.
O Błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Joanny.
O Błogosławieństwo Boże dla rodziców, teściów i chrześniaków.
O zdrowie, pogodę ducha i opiekę św. Józefa dla Pawła.
O pomyślny i zgodny z Wolą Bożą przebieg spraw zawodowych.
O radość z pracy.
O pomyślne i zgodne z Wolą Bożą rozwiązanie sprawy mieszkania.
O pogodę ducha i zdrowie dla mamy.
O zdrowie dla cioci.
O mocną wiarę.
O dobre relacje z synem.
O łaskę mocnej wiary dla syna.
O wiarę, nadzieję i miłość dla rodziny.
O łaskę wdzięczności Bogu i innym ludziom.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *