Intencje Szwadronów luty 2024

1 lutego 2024

Gdy dzisiaj nie znajdujemy rady wobec różnych przeciwności, zostaje jedno: mieć w kieszeni różaniec i modlić się za tych, którzy nam przyczyniają tyle udręki we własnej Ojczyźnie. Módlmy się za tych ludzi. Przeklinanie nic nie pomoże. Powtarzanie sobie różnych plotek czy dowcipów politycznych też nic nie da. Ale modlitwa może pomóc. Ona zdolna jest oświecić umysły, poprawić wolę ludzką.

 Błogosławiony Stefan Kardynał Wyszyński (1901-1981)

  Modlitwa świętego Bernarda

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno na Pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

Królowo Różańca Świętego módl się za nami.
Królowo Apostołów módl się za nami.
Królowo Polski módl się za nami.

We wspólnych intencjach módlmy się w ufnej i pokornej modlitwie:

O światło Ducha Świętego w prowadzeniu Kościoła Świętego dla Papieża Franciszka.
O światło Ducha Świętego dla arcybiskupa Tadeusza oraz biskupów pomocniczych: Wiesława i Piotra.
O błogosławieństwo Boże, obfite łaski i światło Ducha Świętego w prowadzeniu parafii i naszego bractwa. dla ks. Krzysztofa.
O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla księży opiekunów oddziałów.
O błogosławieństwo dla księży proboszczów goszczących nasze oddziały.
O pobożność i gorliwość dla kapłanów i dla kleryków GSD.
O liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne w naszej archidiecezji.
O obfite błogosławieństwo dla braci zaangażowanych w prace Sztabu i szkoły liderów.
O potrzebne łaski i siły w niesieniu krzyża cierpienia dla cichych braci i szczególnie dla brata Łukasza.
O rozwiązanie wszystkich problemów zdrowotnych i materialnych braci.
O gorliwość w odmawianiu różańca dla braci i naszych rodzin.
O potrzebne łaski i zdrowie dla braci i członków naszych rodzin.
O głęboką wiarę dla nas i naszych bliskich, szczególnie młodego pokolenia.
O pokój na świecie i zakończenie konfliktów zbrojnych szczególnie na Ukrainie.
O pojednanie i zgodę w naszej ojczyźnie oraz o jej szczęśliwy rozwój, a dla rządzących o mądrość i poszanowanie życia.
W intencji wszystkich odpowiedzialnych za losy naszej ojczyzny, aby prawo naturalne i Boże stawiali na pierwszym miejscu i pamiętali o najsłabszych i bezbronnych.
W intencji mężczyzn dotkniętych aborcją.

Intencje.

Za zachowanie mojego małżeństwa i rodziny w jedności i pokoju.
O zdrowie, pomoc i opiekę dla osób niesamodzielnych.
Panie, Jezu, proszę pomóż mi. Ulecz wszystko to, co jest we mnie chore, proszę o wiarę, proszę spraw bym usłyszał Dobrą Nowinę.
Za zdany egzamin Łukasza.
O zdrowie dla Anny, Marty i Łukasza, oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny Kąkolewskich.
O odnowienie wzajemnej relacji i miłości małżeńskiej przez moc Sakramentu małżeństwa.
O łaskę wiary i nawrócenia dla wszystkich członków rodziny przez moc przyjętych Sakramentów.
O miłość w rodzinie.
O łaskę przebaczenia i uzdrowienie wszelkich zranień we wzajemnych relacjach w rodzinie.
Za syna o światło Ducha św. w poszukiwaniu własnej drogi życiowej i motywację do nauki.
O łaski, siły i dary Ducha Świętego dla syna w liceum oraz dla studiujących córek potrzebne do uzyskiwania pozytywnych wyników z kolejnych sprawdzianów / zaliczeń / kolokwiów i egzaminów.
O łaskę zdrowia dla żony, dzieci i teściów.
O dary Ducha św. potrzebne w pracy a także o dobre relacje z przełożonymi i współpracownikami.
O łaskę nieba dla zmarłych z naszych rodzin oraz dusz czyścowych.
Za kapłanów / zakonników i siostry zakonne / osoby życia konsekrowanego o świętość dla nich.
Za brata i jego partnerkę o wzajemny szacunek i miłość oraz o łaskę wiary i pomoc w wykorzystaniu posiadanych talentów i umiejętności do założenia własnej działalności.
Za siostry i braci ciotecznych obojga stron i ich rodziny, aby panowały w nich zgoda, pokój i miłość oraz trwanie w wierze przekazanej im przez rodziców.
Za teściów oraz szwagra i jego żonę o potrzebne łaski dla nich.
O nawrócenie Macieja,Filipa i Janiny.
O zdrowie psychiczne i duchowe dla Ewy.
O zdrowie i dobry rozwój dla Olka.
W intencji całej rodziny o boże błogosławieństwo, zdrowie, wzajemną miłość.
O to abyśmy byli kochającymi, mądrymi i dobrymi rodzicami dla swoich dzieci.
Za zmarłych, a w szczególności ś.p. Krzysztofa.
Za Martę i Damiana o dobre przygotowanie do sakramentu małżeństwa.
O Boże błogosławieństwo, wiarę, opiekę, prowadzenie i o zdrowie dla naszych małych Rodzin, naszych bliskich, Rodziców chrzestnych, chrześniaków i chrześniaczek, krewnych, powinowatych oraz sąsiadów i współpracowników.
Abyśmy byli dobrymi, mocnymi i prawdziwymi świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego.
O opiekę i wsparcie, w naszych walkach, w życiu duchowym oraz w życiu codziennym, od: Matki Bożej Maryi – Królowej Polski i Królowej Karmelu oraz Świętego Michała Archanioła, naszych Aniołów Stróżów i wszystkich Aniołów Bożych oraz Świętego Piotra, Świętego Pawła, Świętego Józefa, Świętego Jana Pawła II, Świętej Faustyny, Świętej Katarzyny i naszych świętych Patronów i opiekunów, świętych i błogosławionych karmelickich i michalickich, oraz wszystkich Świętych i Błogosławionych Pańskich.
O rozeznanie woli Bożej dla mnie i mojej Rodziny oraz o odwagę, siłę i konsekwencję w jej wypełnianiu.
O znalezienie dobrego stałego Spowiednika i Kierownika Duchowego.
O Boże błogosławieństwo, wiarę, uzdrowienie na duszy i ciele, rozwiązanie problemów i wyprostowanie sytuacji życiowej dla Teściów Sabiny i Tadeusza oraz całej naszej Rodziny.
O nawrócenie dla Radosława Ziemowita oraz innych ateistów i Ludzi słabej wiary w naszych rodzinach
O Boże błogosławieństwo, dobry rozwój i zdrowie, odnalezienie się w nowej szkole i znalezienie przyjaciół, dla Michała Sambora, oraz o właściwe decyzje, działania i prowadzenie dla nas Rodziców.
O Boże błogosławieństwo w naszej pracy, obowiązkach i zadaniach, o siły i wytrwałość, abyśmy byli dobrymi gospodarzami i pracownikami.
O Bożą opiekę i prowadzenie w pracy zawodowej i bezpieczeństwo finansowe dla naszej Rodziny.
O światło, wytrwanie i rozwój w wierze dla naszych chrześniaków i chrześniaczek, bratanka i bratanic oraz całego młodego pokolenia Polaków.
O pokój na Świecie, a zwłaszcza na Ukrainie, w Izraelu, Palestynie i Jemenie, oraz opamiętanie i nawrócenie odpowiedzialnych za wojny oraz zakończenie wszelkich wojen.
O Boże błogosławieństwo i pokój, zewnętrzny i wewnętrzny, dla Polski, oraz aby nasza Ojczyzna była Królestwem Jezusa Chrystusa i jego Bożej Matki Maryi.
O nawrócenie dla Świata, aby uznał władzę Pana Jezusa Chrystusa i zszedł z błędnej drogi do zatracenia i zniszczenia.
O Boże błogosławieństwo, świętość, mądrość i jedność dla Kościoła, w Polsce i na Świecie, oraz dla naszego Bractwa.
O życie wieczne dla naszych przodków, krewnych i powinowatych oraz Ludzi z nami związanych, w tym dla Babci Eweliny oraz Krzysztofa i Marka.
O postępy w porządkach i naprawach oraz o dobre zarządzanie w naszym gospodarstwie.
O pokój, miłość, szacunek, zrozumienie i braterstwo w naszej Rodzinie oraz dobre relacje z przyjaciółmi i znajomymi naszej Rodziny.
O postępy i rozwój w Modlitwie, Wierze, Nadziei i Miłości, dla nas Braci i naszych Rodzin.
O Ducha Świętego i mądrość Bożą, w prowadzeniu Kościoła Świętego, dla Papieża Franciszka, hierarchów i wszystkich duszpasterzy oraz o jedność w Kościele.
Dziękczynna, za wszelkie doznane Boże łaski i błogosławieństwa oraz opiekę.
Przebłagalna za wszelkie nasze grzechy, zdrady, odstępstwa i zaniedbania.
Przebłagalna za dawne trudne sprawy Bogu wiadome i naprawienie szkód wyrządzonych.
W intencji dziękczynnej za otrzymane łaski.
O siły i dobre zdrowie dla mamy.
O dobre zdrowie, siły i cierpliwość dla małżonki.
O wszelkie łaski, błogosławieństwo, zgodę i porozumienie w małżeństwie.
O dobry rozwój i zdrowie dla dziecka.
O spokój duszy i łaskę zbawienia dla Jerzego, Bogdana i Marii oraz Kazimierza.
O błogosławieństwo, rozwój w pracy oraz rozwój drogi zawodowej.
O miłość i zrozumienie w małżeństwie i rodzinie.
O dobry przebieg ciąży i szczęśliwy poród zdrowego dziecka.
Proszę aby Jezus został ogłoszony Królem Polski.
O światło Ducha Świętego i Jego prowadzenie w wychowaniu dzieci dla mnie i małżonki.
O nawrócenie brata Włodzimierza i powrót do Kościoła Katolickiego.
O bezpieczną podróż i powrót z ferii zimowych oraz potrzebne łaski Boże w czasie pobytu z dziećmi.
O łaskę pełnego uzdrowienia i brak ataków. Oraz bym jak najszybciej mógł znowu chodzić.
O nawrócenie się mojej siostry oraz Wieśka dzieci.
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Artura, Wiktorii, Michałka i poczętej Marysi.
Za córkę Agatę w intencji Bogu wiadomej oraz o Dary Ducha Św. podczas jej studiów.
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mojej żony, córki i dla mnie.
O zgodę i porozumienie w małżeństwie Renaty i Wieśka.
O Boże wsparcie w mojej pracy zawodowej.
O zdrowie dla Heleny, Wioletty, Tomka i Zosi.
O pokój na Ukrainie.
O zdrowie duchowe, fizyczne i psychiczne: mojej żony, mamy, teściowej, księdza Wojciecha, ks. Tyberiusza, sióstr Dominikanek, diakona Andreassen, małego Igorka, Władysławy Rafflewskiej, Bartłomieja Wodniak, mnie samego.
O uzdrowienie żony Renaty, o opamiętanie i pojednanie z Panem Bogiem Marcina i Łukasza, o opiekę Matki Bożej nad wnuczką Martynką.
Za osoby nieuleczalnie chore oraz ich rodziny zawsze miały niezbędną opiekę i wsparcie, zarówno medyczne, jak i ludzkie.
O łaskę zdrowia dla córki, Igora, mamy, siostry i cioci.
O pomyślny przebieg sesji egzaminacyjnej.
Dziękczynna za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo.
Za dzieci w naszych rodzinach. O ich ochronę przed złym wpływem świata.
O pomyślne rozwiązanie trudnej sytuacji w przedszkolu i właściwą opiekę dla córki.
O błogosławieństwo Boże dla dzieła fundacji i dobre wykorzystanie najbliższego czasu pracy.
Dziękczynna za uzyskaną pomoc prawnika, z prośbą o rozwiązanie spraw zgodnie z wolą Bożą.
Intencja dziękczynna za otrzymane łaski.
O życie wieczne dla zmarłych Czesławy i Zdzisława.
O miłość do Boga i bliźnich.
O zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla Kuby.
O miłość i zrozumienie w małżeństwie i rodzinie.
O zdrowie w rodzinie.
O Błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Joanny.
O Błogosławieństwo Boże dla rodziców, teściów i chrześniaków.
O zdrowie, pogodę ducha i opiekę św. Józefa dla Pawła.
O pomyślny i zgodny z Wolą Bożą przebieg spraw zawodowych.
O radość z pracy.
O pomyślne i zgodne z Wolą Bożą rozwiązanie sprawy mieszkania.
O pogodę ducha i zdrowie dla mamy.
O mocną wiarę.
O dobre relacje z synem.
O łaskę mocnej wiary dla syna.
O wiarę, nadzieję i miłość dla rodziny.
O łaskę wdzięczności Bogu i innym ludziom.
O Światło Ducha Świętego i pomyślny przebieg pewnej sprawy.
O łaskę uzdrowienia z choroby nowotworowej dla Dominiki i potrzebne siły w znoszeniu terapii.
O siły do pracy i mądrość w podejmowanych decyzjach.
O światło Ducha Świętego i łaskę zdrowia psychicznego dla Mateusza.
O łaskę wiary dla dzieci i córek chrzestnych oraz dla krewnych i powinowatych.
O łaskę wiary dla Joanny.
O miłość w małżeństwie.
O rozwój oddziału bractwa na Jasieniu oraz o otwartość braci do posługi lidera.
O potrzebne łaski i siły dla księdza: Adama, Kazimierza i Andrzeja.
O wzrost duchowy i gorliwość w wierze.
O wybór dobrej żony dla Mateusza i dobrego męża dla Marty.
O łaskę wiary i chrzest dla Calvina.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *