Intencje Szwadronów grudzień 2023

1 grudnia 2023

Różaniec to potężny środek dla oddalania niebezpieczeństw, które światu zagrażają.

 Sykstus IV (1414-1484)

  Modlitwa świętego Bernarda

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno na Pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

Królowo Różańca Świętego módl się za nami.
Królowo Apostołów módl się za nami.
Królowo Polski módl się za nami.

We wspólnych intencjach módlmy się w ufnej i pokornej modlitwie:

O światło Ducha Świętego w prowadzeniu Kościoła Świętego dla Papieża Franciszka.
O światło Ducha Świętego dla arcybiskupa Tadeusza oraz biskupów pomocniczych: Wiesława i Piotra.
O błogosławieństwo Boże, obfite łaski i światło Ducha Świętego w prowadzeniu parafii i naszego bractwa dla ks. Krzysztofa.
O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla księży opiekunów oddziałów.
O błogosławieństwo dla księży proboszczów goszczących nasze oddziały.
O pobożność i gorliwość dla kapłanów i dla kleryków GSD.
O liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne w naszej archidiecezji.
O obfite błogosławieństwo dla braci zaangażowanych w prace Sztabu i szkoły liderów.
O potrzebne łaski i siły w niesieniu krzyża cierpienia dla cichego brata Łukasza.
O rozwiązanie wszystkich problemów zdrowotnych i materialnych braci.
O gorliwość w odmawianiu różańca dla braci i naszych rodzin.
O potrzebne łaski i zdrowie dla braci i członków naszych rodzin.
O głęboką wiarę dla nas i naszych bliskich, szczególnie młodego pokolenia.
O życie wieczne dla cichego brata Krzysztofa Truszczyńskiego, który bohatersko znosił cierpienia.
O życie wieczne dla naszego zmarłego brata Witka Kobylarza, który 4 lata temu odszedł do Domu Ojca.
O życie wieczne dla mamy naszego brata Janusza Krzysztofika.
O pokój na świecie i zakończenie konfliktów zbrojnych szczególnie na Ukrainie i Palestynie.
O pomyślny rozwój i pokój w naszej ojczyźnie.
W intencji mężczyzn dotkniętych aborcją.
W intencji braci, którzy modlili się w naszych szwadronach i zrezygnowali oraz za wszystkich, który kiedykolwiek uczestniczyli w naszych spotkaniach, a także za tych, którzy dopiero do nas dołączą. I aby, tych ostatnich było jak najwięcej.

Intencje.

O Boże błogosławieństwo, wiarę, opiekę, prowadzenie i o zdrowie dla naszych małych Rodzin, naszych bliskich, Rodziców chrzestnych, chrześniaków i chrześniaczek, krewnych, powinowatych oraz sąsiadów i współpracowników.
Abyśmy byli dobrymi, mocnymi i prawdziwymi świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego.
O opiekę i wsparcie, w naszych walkach, w życiu duchowym oraz w życiu codziennym, od: Matki Bożej Maryi – Królowej Polski i Królowej Karmelu oraz Świętego Michała Archanioła, naszych Aniołów Stróżów i wszystkich Aniołów Bożych oraz Świętego Piotra, Świętego Pawła, Świętego Józefa, Świętego Jana Pawła II, Świętej Faustyny, Świętej Katarzyny i naszych świętych Patronów i opiekunów, świętych i błogosławionych karmelickich i michalickich, oraz wszystkich Świętych i Błogosławionych Pańskich.
O rozeznanie woli Bożej dla mnie i mojej Rodziny oraz o odwagę, siłę i konsekwencję w jej wypełnianiu.
O znalezienie dobrego stałego Spowiednika i Kierownika Duchowego.
O Boże błogosławieństwo, wiarę, uzdrowienie na duszy i ciele, rozwiązanie problemów i wyprostowanie sytuacji życiowej dla Teściów Sabiny i Tadeusza oraz całej naszej Rodziny.
O nawrócenie dla Radosława Ziemowita oraz innych ateistów i Ludzi słabej wiary w naszych rodzinach
O Boże błogosławieństwo, dobry rozwój i zdrowie, odnalezienie się w nowej szkole i znalezienie przyjaciół, dla Michała Sambora, oraz o właściwe decyzje, działania i prowadzenie dla nas Rodziców.
O Boże błogosławieństwo w naszej pracy, obowiązkach i zadaniach, o siły i wytrwałość, abyśmy byli dobrymi gospodarzami i pracownikami.
O Bożą opiekę i prowadzenie w pracy zawodowej i bezpieczeństwo finansowe dla naszej Rodziny.
O światło, wytrwanie i rozwój w wierze dla naszych chrześniaków i chrześniaczek, bratanka i bratanic oraz całego młodego pokolenia Polaków.
O pokój na Świecie, a zwłaszcza na Ukrainie, w Izraelu i Palestynie, oraz opamiętanie i nawrócenie odpowiedzialnych za wojny oraz zakończenie wszelkich wojen.
O Boże błogosławieństwo i pokój, zewnętrzny i wewnętrzny, dla Polski, oraz aby nasza Ojczyzna była Królestwem Jezusa Chrystusa i jego Bożej Matki Maryi.
O nawrócenie dla Świata, aby uznał władzę Pana Jezusa Chrystusa i zszedł z błędnej drogi do zatracenia i zniszczenia.
O Boże błogosławieństwo, świętość, mądrość i jedność dla Kościoła, w Polsce i na Świecie, oraz dla naszego Bractwa.
O życie wieczne dla naszych przodków, krewnych i powinowatych oraz Ludzi z nami związanych, w tym dla Babci Eweliny oaz Krzysztofa i Marka.
O postępy w porządkach i naprawach oraz o dobre zarządzanie w naszym gospodarstwie.
O pokój, miłość, szacunek, zrozumienie i braterstwo w naszej Rodzinie oraz dobre relacje z przyjaciółmi i znajomymi naszej Rodziny.
O postępy i rozwój w Modlitwie, Wierze, Nadziei i Miłości, dla nas Braci i naszych Rodzin.
O dobre przeżycie Adwentu i przygotowań do Bożego Narodzenia oraz o gotowość na ponowne, ostateczne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa.
O dobre uczestnictwo i przeżycie oraz o dobry przebieg i błogosławione owoce Karmelitańskich Rekolekcji Adwentowych.
O zdrowie dla Karmelity Ojca Mariusza.
O Ducha Świętego i mądrość Bożą, w prowadzeniu Kościoła Świętego, dla Papieża Franciszka, hierarchów i wszystkich duszpasterzy oraz o jedność w Kościele.
Dziękczynna, za wszelkie doznane Boże łaski i błogosławieństwa oraz opiekę.
Przebłagalna za wszelkie nasze grzechy, zdrady, odstępstwa i zaniedbania.
Przebłagalna za dawne trudne sprawy Bogu wiadome i naprawienie szkód wyrządzonych.
O zgodę i miłość w rodzinie.
O nawrócenie szwagra.
O zdrowie dla osób z rodziny.
O uzdrowienie Żony Renaty.
o opamiętanie, nawrócenie i pojednanie z Panem Bogiem synów Marcina i Łukasza.
Matko Boża proszę o opiekę i duchowe prowadzenie wnuczki Martynki.
O łaskę zdrowia dla córki, mamy i siostry.
Dziękczynną za otrzymane łaski z prośbą o dalsze prowadzenie.
O dobre przygotowanie się do Bożego Narodzenia.
W intencji dziękczynnej za otrzymane łaski.
O siły i dobre zdrowie dla mamy.
O dobre zdrowie, siły i cierpliwość dla małżonki.
O wszelkie łaski, błogosławieństwo, zdrowie, zgodę i porozumienie w małżeństwie.
O dobry rozwój i zdrowie dla dziecka.
O spokój duszy i łaskę zbawienia dla Jerzego, Bogdana i Marii oraz Kazimierza.
O błogosławieństwo, rozwój w pracy oraz rozwój drogi zawodowej.
O miłość i zrozumienie w małżeństwie i rodzinie.
O łaskę przebaczenia i uzdrowienie wszelkich zranień we wzajemnych relacjach w rodzinie.
O nawrócenie się mojej siostry oraz Wieśka dzieci.
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Artura, Wiktorii, Michałka i poczętego dzieciątka.
Za córkę Agatę w intencji Bogu wiadomej oraz o Dary Ducha Św. podczas jej studiów.
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mojej żony, córki i dla mnie.
O zgodę i porozumienie w małżeństwie Renaty i Wieśka.
O Boże wsparcie w mojej pracy zawodowej.
O zdrowie dla Heleny, Wioletty, Tomka i Zosi.
O pokój na Ukrainie.
O uwolnienie ze zniewoleń, potrzebne dary i łaski Jezusa dla syna Damiana, jego otwarcie się na działanie i prowadzenie Ducha św. oraz rozeznanie jego drogi z pomocą Bożą i opiekę Maryi w trakcie zaliczeń, kolokwiów i egzaminów na studiach.
O uwolnienie od zniewoleń, potrzebne dary i łaski Jezusa dla syna Stanisława, jego otwarcie się na działanie i prowadzenie Ducha św oraz opiekę Maryi.
O łaskę akceptacji samego siebie, przebaczenia sobie, przełamywanie siebie w codziennych sprawach i problemach.
O łaskę rozeznania woli Bożej w moim życiu, małżeństwie i rodzinie.
O łaskę wiary, nadziei i miłości oraz ufności Jezusowi w małżeństwie, rodzinie, pracy oraz tam gdzie Jezus nas posyła.
O prowadzenie przez Pana Jezusa oraz opiekę Matki Bożej naszego małżeństwa, całej rodziny i o Boże dary miłości i jedności małżeńskiej, rodzinnej oraz o wiarę, pokój, zdrowie i światło Ducha św.
O błogosławieństwo, siły i potrzebne łaski w pracy oraz rozwój drogi zawodowej żony i mojej.
O Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i uleczenie ran bliskiej mi osoby.
O zdrowie, pomoc i opiekę dla osób niesamodzielnych.
O łaskę pełnego uzdrowienia duszy i ciała oraz ochronę przed urazami i atakami padaczki dla Łukasza, a także zdrowie dla jego rodziny.
O uzdrowienie z nerwicy dla Jarka.
Panie Jezu, proszę, pomóż mi.
O zdrowie duchowe, fizyczne i psychiczne: mojej żony, mamy, teściowej, księdza Wojciecha, ks. Tyberiusza, sióstr Dominikanek, diakona Andreassen, Agnieszki i Jacka wraz z Ulą, małego Igorka, Władysławy Rafflewskiej, Bartłomieja Wodniak, Radka Białasa i mnie samego.
O zdrowie fizyczne i psychiczne dla Ewy oraz dobry rozwój i zdrowie dla małego Olka.
O szczęśliwy poród dla Ewy.
O zdrowie i błogosławieństwo dla całej rodziny.
O światło w pracy zawodowej.
O to abym wzrastał jako mąż i ojciec.
O gorliwość w modlitwie i w drodze ku wolności.
W intencjach braci, którzy prosili o modlitwę.
O życie wieczne dla zmarłych z rodziny oraz w intencji śp. Krzysztofa, Zosi, Ziutka, Krzysia, mamy Janusza.
O nawrócenie Macieja,Filipa i Janiny,oraz o prace dla Macieja.
O liczne i dobre powołania do małżeństwa dla wspólnoty singli, do której należę.
O dary Ducha Świętego przy rozwiązywaniu konfliktu we wspólnocie mieszkaniowej.
Dziękuję, że miałem pracę w 2023 roku.
O miłość w rodzinie.
O zdrowie dla Anny, Marty i Łukasza, oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny Kąkolewskich.
O miłość i odnowę w małżeństwie.
O pełne wyzdrowienie Dominiki z choroby nowotworowej.
O uzdrowienie relacji, przebaczenie i pojednanie w małżeństwie Joli i Jacka.
O uzdrowienie ran i pokój dla mamy.
O potrzebne siły i łaski oraz pełnię zdrowia dla siostry Ani.
O łaskę nawrócenia i wiarę dla dzieci.
O dar przyjęcia do kościoła katolickiego dla Calvina.
O rozwój oddziału bractwa na Jasieniu.
O potrzebne siły i światło Ducha Świętego w drodze nawrócenia.
O siły i łaski dla księży: Adama, Andrzeja i Kazimierza.
O powrót do zdrowia dla księdza Gerarda.
O życie wieczne dla Felicji i Zygmunta.
Intencja dziękczynna za otrzymane łaski.
O życie wieczne dla zmarłych Czesławy i Zdzisława.
O miłość do Boga i bliźnich.
O zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla Kuby.
O miłość i zrozumienie w małżeństwie i rodzinie.
O zdrowie w rodzinie.
O Błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Joanny.
O Błogosławieństwo Boże dla rodziców, teściów i chrześniaków.
O zdrowie, pogodę ducha i opiekę św. Józefa dla Pawła.
O pomyślny i zgodny z Wolą Bożą przebieg spraw zawodowych.
O radość z pracy.
O pomyślne i zgodne z Wolą Bożą rozwiązanie sprawy mieszkania.
O pogodę ducha i zdrowie dla mamy.
O mocną wiarę.
O dobre relacje z synem.
O łaskę mocnej wiary dla syna.
O wiarę, nadzieję i miłość dla rodziny.
O Światło Ducha Świętego i pomyślny przebieg pewnej sprawy.
O odnowienie wzajemnej relacji i miłości małżeńskiej przez moc Sakramentu małżeństwa.
O łaskę wiary i nawrócenia dla wszystkich członków rodziny przez moc przyjętych Sakramentów.
O miłość w rodzinie.
O łaskę przebaczenia i uzdrowienie wszelkich zranień we wzajemnych relacjach w rodzinie.
Za syna o światło Ducha św. w poszukiwaniu własnej drogi życiowej i motywację do nauki.
O łaski, siły i dary Ducha Świętego dla syna w liceum oraz dla studiujących córek potrzebne do uzyskiwania pozytywnych wyników z kolejnych sprawdzianów / zaliczeń / kolokwiów i egzaminów w nowym roku szkolnym i akademickim.
O łaskę zdrowia dla żony, dzieci i teściów.
O dary Ducha św. potrzebne w pracy a także o dobre relacje z przełożonymi i współpracownikami.
O łaskę nieba dla zmarłych z naszych rodzin oraz dusz czyśćcowych.
Za kapłanów / zakonników i siostry zakonne / osoby życia konsekrowanego o świętość dla nich i wierność przyjętemu powołaniu.
O owocne przeżycie tegorocznego Adwentu dla wszystkich braci i ich rodzin.
Mamo, dziękuję Ci za moje życie, za życie mojej żony i za nasze małżeństwo, dziękuję za dar życia i pięknego wzrastania naszych dzieci.
Dziękuję za dar pracy jaką mnie obdarzyłaś oraz oraz proszę byś dalej mi tak błogosławiła, dziękuję Mamo.
Proszę o dar łaski, nawrócenia i uzdrowienia mojego Ojca i braci z nałogów i ograniczonych perspektyw.
Mamo, proszę o dar życia w naszej rodzinie, o syna zdrowego, silnego, któremu będziesz najlepszą Matką.
O błogosławieństwo w spłacie zobowiązań finansowych oraz o wykończenie domu.
Dziękuję za dotychczasowe błogosławieństwo w wymianie auta dla żony.
O prawe serca dla córek i o to by Ciebie zawsze wielbiły i kochały, a Pana naszego Jezusa uznawały za swojego Boga.
O życie wieczne dla wszystkich zmarłych z naszej rodziny oraz o życie wieczne dla Ks. Proboszcza
Proszę Matko o piękne przygotowanie się do Świąt Bożego Narodzenia.
O łaskę siły i pokoju w pracy do pokonywania codziennych trudności, które ofiaruje Tobie i proszę o siły i pomoc.
Oczyszczaj Mamo nasze serca z oceny drugiego człowieka.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *