Intencje Szwadronów Sierpień 2022

1 sierpnia 2022

Odmawiajcie codziennie Różaniec. Gorąco proszę pasterzy, by odmawiali i uczyli odmawiania Różańca w swoich chrześcijańskich wspólnotach.

 Święty Jan Paweł II (1920-2005)

  Modlitwa świętego Bernarda

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno na Pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

Królowo Różańca Świętego módl się za nami.
Królowo Apostołów módl się za nami.
Królowo Polski módl się za nami.

We wspólnych intencjach naszej braterskiej szwadronowej modlitwy, dziękujmy za naszą duchową wspólnotę, którą tworzymy w ramach męskiej formacji katolickiej Archidiecezji gdańskej, Bractwo świętego Pawła.

Na początku dziękujmy za nowego biskupa pomocniczego naszej Archidiecezji księdza Piotra Przyborka, którego pragniemy otoczyć serdeczną i ofiarną modlitwą od początku jego posługi.

Modlitwą obejmujmy również:

Papieża Franciszka.
Biskupów: Tadeusza i Wiesława.
Opiekuna BśwP ks. Krzysztofa, który rozpoczął trudną misję probostwa i budowy Kościoła p.w. MBNP w Gdańsku-Brętowie oraz Księży opiekunów oddziałów

Módlmy się również:

O siły i błogosławieństwo Boże dla kleryków GSD.
Za pielgrzymów na Jasną Górę o wytrwałość, potrzebne siły w drodze o obfite owoce duchowe oraz wysłuchanie intencji.
O potrzebne łaski i zdrowie dla braci i naszych rodzin.
O szczęśliwe wakacje dla naszych dzieci i nas samych.
O błogosławieństwo dla wszystkich braci, którzy kiedykolwiek należeli do BśwP lub uczestniczyli w naszych spotkaniach.
O wiarę, zgodę i miłość w naszych rodzinach.
O trzeźwość w naszej ojczyźnie.
O błogosławieństwo i opiekę Maryi dla naszej ojczyzny.
O zakończenie wojny na Ukrainie.
O nawrócenie Rosji i zaprzestanie barbarzyńskiej agresji i przemocy wobec sąsiadów.
O zdrowie i potrzebne siły dla braci zmagających się z różnymi chorobami.
O rozwiązanie wszelkich problemów rodzinnych i zawodowych braci.

Intencje.

O ulgę w cierpieniu, pogodę ducha i dobrą śmierć dla Dziadka Stanisława i Zosi.
Za duszę śp. Babci Eugenii, Józefa i Krzysztofa.
O zdrowie dla naszych rodzin.
W intencji Ewy i Pawła o boże błogosławieństwo, wzajemny szacunek i miłość w małżeństwie oraz o zdrowie dla Ewy.
O Boże błogosławieństwo, wiarę, opiekę, prowadzenie i o zdrowie dla naszych małych Rodzin, naszych bliskich, Rodziców chrzestnych, krewnych, powinowatych oraz sąsiadów i współpracowników.
O rozeznanie woli Bożej dla mnie i mojej Rodziny oraz o odwagę, siłę i konsekwencję w jej wypełnianiu.
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i ogarnięcie dla Teściów.
O Boże błogosławieństwo, dobry rozwój i zdrowie dla Michała Sambora oraz o właściwe decyzje i prowadzenie dla nas Rodziców.
O Boże błogosławieństwo w naszej pracy, obowiązkach i zadaniach, o siły i wytrwałość, abyśmy byli dobrymi gospodarzami i pracownikami.
O światło, wytrwanie i rozwój w wierze dla naszych chrześniaków i bratanic oraz całego młodego pokolenia Polaków.
O pokój na Świecie, a zwłaszcza na Ukrainie, oraz opamiętanie i nawrócenie odpowiedzialnych za wojny oraz zakończenie wszelkich wojen.
O Boże błogosławieństwo i pokój, zewnętrzny i wewnętrzny, dla Polski, oraz aby nasza Ojczyzna była Królestwem Jezusa Chrystusa i jego Bożej Matki Maryi.
O Boże błogosławieństwo, świętość, mądrość i jedność dla Kościoła, w Polsce i na Świecie, oraz dla naszego Bractwa.
O życie wieczne dla naszych przodków, krewnych i powinowatych oraz Ludzi z nami związanych, a zwłaszcza o życie wieczne dla mojego brata ciotecznego Bogdana.
O postępy w porządkach i naprawach oraz o dobre zarządzanie w naszym gospodarstwie.
O dobre decyzje i o Boże błogosławieństwo dla Swietłany i Daniły.
O pokój, miłość, szacunek, zrozumienie i braterstwo w naszej Rodzinie.
O łaskę pełnego uzdrowienia duszy i ciała oraz ochronę przed urazami i atakami padaczki dla Łukasza, a także zdrowie dla jego rodziny.
O zdrowie dla Anny, Marty i Łukasza, oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny Kąkolewskich.
O dobre przeżycie dni skupienia.
Za prezbiterów, biskupów i papieża, by mieli odwagę głosić całą prawdę Chrystusa wszystkim narodom.
O światło Ducha Świętego w wychowaniu dzieci.
O nawrócenie się mojej siostry oraz Wieśka i jego dzieci.
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Artura, Wiktorii i Michałka
Za córkę Agatę w intencji Bogu wiadomej oraz o Dary Ducha Św. podczas jej studiów
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mojej żony, córki i dla mnie.
O zgodę i porozumienie w małżeństwie Renaty i Wieśka.
O Boże wsparcie w mojej pracy zawodowej.
O zdrowie dla Heleny, Wioletty i Tomka.
O pokój na Ukrainie.
O życie wieczne dla zmarłych Czesławy i Zdzisława.
Intencja dziękczynna za otrzymane łaski.
O miłość do Boga i bliźnich.
O zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla Kuby.
O miłość w rodzinie.
O Błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Joanny.
O Błogosławieństwo Boże dla rodziców, teściów i chrześniaków.
O zdrowie, pogodę ducha i opiekę św. Józefa dla Pawła.
O pomyślny i zgodny z Wolą Bożą przebieg spraw zawodowych.
O radość z pracy.
O pomyślne i zgodne z Wolą Bożą rozwiązanie sprawy mieszkania.
O pogodę ducha i zdrowie dla mamy.
O mocną Wiarę.
O dobre relacje z synem.
O łaskę mocnej wiary dla syna.
W intencji dziękczynnej za otrzymane łaski.
O siły i dobre zdrowie dla mamy.
O wszelkie łaski, błogosławieństwo, zdrowie, zgodę i porozumienie w małżeństwie.
O dobry rozwój i zdrowie dla dziecka.
O spokój duszy i łaskę zbawienia dla Jerzego, Bogdana i Marii.
O błogosławieństwo, rozwój w pracy oraz rozwój drogi zawodowej.
O uwolnienie ze zniewoleń, potrzebne dary i łaski Jezusa dla syna Damiana i jego otwarcie się na działanie i prowadzenie Ducha św. oraz rozeznanie z pomocą Bożą jego drogi.
O uwolnienie od zniewoleń, potrzebne dary i łaski Jezusa dla syna Stasia i jego otwarcie się na działanie i prowadzenie Ducha św.
O łaskę wiary, nadziei i miłości oraz ufności Jezusowi w małżeństwie, rodzinie, pracy oraz tam gdzie Jezus nas posyła.
O prowadzenie przez Pana Jezusa oraz opiekę Matki Bożej dla naszego małżeństwa, całej rodziny i o Boże dary miłości i jedności małżeńskiej, rodzinnej oraz o wiarę, pokój, zdrowie i światło Ducha św.
O błogosławieństwo, siły i potrzebne łaski w życiu rodzinnym i pracy rozwój w zawodowej.
O łaskę przebaczenia sobie samemu, przełamywanie siebie w codziennych sprawach i problemach.
O łaskę rozeznania woli Bożej w swoim życiu.
O pokonanie uzależnienia od pornografii i masturbacji.
O błogosławieństwo dla mojego małżeństwa.
Za moich synów.
O znalezienie pracy godnie płatnej.
O powołania kapłańskie i zakonne w tym z naszej rodziny i parafii.
O pokój w Ukrainie.
O nawrócenie dla rodzeństwa.
Za małżeństwa Adama i Michaliny, Mirosława i Eweliny.
Za moich bratanków i bratanice.
O świętość dla kapłanów z naszej parafii i diecezji.
O pokonanie lenistwa.
O pokonanie problemów finansowych dla wszystkich co je mają.
O odwagę i pokonanie lęku, który blokuje wszystko.
O łaskę wiary.
O uwolnienie z nałogów Rafała.
O zdrowie duchowe, fizyczne i psychiczne mojej żony, mamy, teściowej, księdza Wojciecha, ks. Krzysztofa, siostry Leokadii, diakona Andreassen, małego Igorka, Władysławy Rafflewskiej i mnie samego.
O błogosławieństwo, rozwój w pracy oraz rozwój drogi zawodowej.
Panie Jezu, proszę, pomóż mi.
O Boże Miłosierdzie dla mojego taty Mariana.
O przebłaganie za grzechy rodziny Szumnych.
O łaskę zdrowia dla córki Agaty.
O łaskę zdrowia dla siostry Alicji i o błogosławieństwo Boże dla jej męża Adama i córki Aleksandry.
O uzdrowienie ze zniewolenia dla siostrzenicy Amelii, o błogosławieństwo Boże i siły do walki o nią dla całej jej rodziny.
O łaskę słuchania głosu Boga i wypełnienie Jego woli w życiu.
O wolność wewnętrzną, radość ducha i charyzmatyczną wiarę.
O wytrwałość w pracy zawodowej i rozwiązanie bieżących problemów.
O łaskę wiary dla dzieci.
O łaskę wiary dla żony i miłość w rodzinie.
O zdrowie dla Ani.
O dobry przebieg ciąży, zdrowie dla żony i dzieci.
O dobre decyzje w kwestii zakupu nieruchomości.
O jedność w środowisku chorych, ich rodzin i personelu medycznego.
O przemianę serc dla osób, które uciskają naszą rodzinę.
O złagodzenie objawów nerwicy, myśli obsesyjnych i lęków dla Jarka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *