II Oblężenie Jasnej Góry!

23 czerwca 2018

W sobotę w dniu 23 czerwca 2018 roku uczestniczyliśmy w II-giej ogólnopolskiej pielgrzymce pod nazwą „Męskie oblężenie Jasnej Góry” współorganizowanej przez męskie wspólnoty z całej Polski, w tym Bractwo Świętego Pawła.

W pielgrzymce z Gdańska wyruszyło wczesnym rankiem w sobotę około stu mężczyzn. W czasie pielgrzymki mieliśmy okazję pokłonić się przed obrazem Królowej Polski Maryi oraz wziąć udział w cyklu konferencji poświęconych męskiej odpowiedzialności i rozumieniu wolności we współczesnym świecie oraz postawy katolickich mężczyzn wobec promowanych obecnie ideologii. Kulminacyjnym momentem była eucharystia sprawowana na wałach oraz akt zawierzenia Maryi uroczyście wypowiedziany przez mężczyzn z całej Polski na zakończenie mszy świętej. W czasie konferencji usłyszeliśmy o konieczności stawania w obronie wartości i zdecydowanego opowiadania się za cywilizacją życia, nawet wbrew powszechnie promowanym w społeczeństwie ideologiom. W trakcie konferencji sprawę prawdziwej wolności, która opiera się przede wszystkim na wymaganiu od siebie, poruszył jeden z prelegentów nawiązując do słów Jana Pawła II wypowiedzianych do młodych na Westerplatte „ Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”. Do prawdziwej wolności, do której jesteśmy wezwani, możemy docierać przez Chrystusa i w Nim ją znajdować opierając się na jego nauce i ewangelii. Uczestnicy zgromadzenia zrozumieli to czemu dali wyraz w trakcie uwielbienia, które odbywało się pomiędzy konferencjami, kiedy chóralnie oddali chwałę Jezusowi, wznosząc okrzyki „Jezus, Jezus, Jezus..” wraz z gromkimi brawami na Jego cześć. To było naprawdę męskie uwielbienie potwierdzone wydobywającym się z męskich gardeł głośnym echem. Mam nadzieję, że to potwierdzenie miejsca Jezusa w naszym życiu i zawierzenie się mężczyzn Królowej Polski zostanie wysłuchane i przyczyni się do prawdziwej przemiany wielu męskich serc w Polsce i na świecie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *